Nederlandse rechter mag over TikTok zaak oordelen

Samen met Stichting Take Back Your Privacy en de Consumentenbond hebben we een eerste succes geboekt in de collectieve actie tegen TikTok. De Nederlandse rechter stelt vast dat zij bevoegd is om de claims van de Stichting tegen TikTok te beoordelen. TikTok vond dat de Nederlandse rechter niet over de claims van de stichting mag oordelen omdat TikTok niet in Nederland gevestigd is. Dit verweer is van tafel geveegd. Volgens de rechtbank Amsterdam is zij bevoegd om over de zaak te oordelen.

Ook gaat de rechtbank niet mee in het verweer van TikTok dat de rechtszaak zou moeten worden aangehouden. Dit betekent dat de procedure nu verder gaat, ondanks TikToks verwoede pogingen om de zaak te vertragen. Dit is goed nieuws voor de kinderen wiens rechten nog steeds elke dag worden geschonden door TikTok.

Blij en belangrijk
Friederike van der Jagt, voorzitter van Stichting Take Back Your Privacy: ‘Wij zijn blij met deze eerste overwinning. Het is ontzettend belangrijk dat de rechter bereid is de zaak te beoordelen. TikTok maakt zich schuldig aan ernstige schendingen van fundamentele rechten, de Europese privacywetgeving en het consumentenrecht. Dat moet zo snel mogelijk stoppen. Kinderen moeten in de toekomst veilig gebruik kunnen maken van TikTok.’

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Dit is een belangrijke uitkomst voor de Nederlandse kinderen en hun rechtsbescherming, zeker in een tijd waarin TikTok volop negatief in het nieuws is. TikTok probeerde zich niet te hoeven verantwoorden in Nederland voor schendingen ten opzichte van Nederlandse kinderen. Terecht heeft de rechter de poging van TikTok om de procedure te frustreren terzijde geschoven. Wij roepen mensen op zich vooral aan te melden op onze website en deze belangrijke zaak te steunen.’

Is de Nederlandse rechter bevoegd?

TikTok

 

TikTok schendt de privacy van kinderen en moet daarmee stoppen en een schadevergoeding betalen!

Hoe zat het ook al weer?
TikTok negeert de privacyregels die kinderen horen te beschermen. Het bedrijf verzamelt veel privéinformatie en gebruikt dit om advertenties te verkopen. Persoonlijke informatie van jouw kind komt hierdoor terecht bij partijen die dit niet horen te hebben. 

TikTok maakt van kinderen het product en de adverteerders zijn de klanten. Ze verdienen honderden miljoenen euro’s over de rug van minderjarigen. 

Wij, de Consumentenbond en de Stichting Take Back Your Privacy (TBYP) vinden dit onacceptabel. Wij voeren daarom actie tegen TikTok.

Wat is het laatste nieuws?
De eerste zittingsdatum is bekend. Deze vindt plaats op 10 oktober 2022. Het zal tijdens deze zitting vooral gaan over de procedure en er zal inhoudelijk nog niet op de claim worden ingegaan. Er zullen twee dingen behandeld worden:

1. Is de Nederlandse rechter bevoegd?
2. Moet de claim daarom ‘aangehouden’ worden?

Tijdens deze rechtszaak kunnen wij ons standpunt nog toelichten. Daarna zal de rechtbank in een vonnis beslissen of de verweren opgaan of verworpen moeten worden.

Wat betekent dit voor jou?
Als je onze actie al steunt is het afwachten wat er uit de zitting van 10 oktober naar voren komt en hoe de procedure verder gaat verlopen. Als dit bekend is geven wij een update.

Steun je onze actie nog niet? Meld je dan aan via Claimservice. 

Claimservice is een samenwerking tussen ConsumentenClaim en de Consumentenbond. Door onze krachten te bundelen strijden wij tegen bedrijven die misbruik maken van hun machtspositie en zorgen wij voor compensatie voor onze cliënten. Want samen staan we sterk.

De eerste zittingsdatum is bekend

TikTok

 

 

De eerste zittingsdatum van onze actie tegen TikTok is bekend. Het wordt 10 oktober 2022.

Tijdens deze zitting zal het vooral gaan over de procedure en zal er nog niet inhoudelijk op de claim ingegaan worden. De volgende 2 dingen zullen behandeld worden:

  1. Is de Nederlandse rechter bevoegd? (Wij vinden van wel)
  2. Moet de claim daarom ‘aangehouden’ worden?  (Wij vinden van niet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De rechtszaak van TikTok is van start gegaan!

 

 

 

Vorig jaar hebben Stichting Take Back Your Privacy in samenwerking met de Consumentenbond TikTok gedagvaard.
De rechtszaak zal worden opgesplitst in drie fasen. De drie fasen houden kort gezegd het volgende in:

  1. Vaststellen dat de Nederlandse rechtbank de TikTok zaak mag behandelen.
  2. Bepalen welke partij namens gedupeerden gaat optreden.
  3. Inhoudelijke behandeling van de zaak.

Rechtszaken als deze duren lang. Vooraf is niet te zeggen hoelang de zaak gaat duren. Maar onze juristen hebben veel ervaring dus wij zien de uitkomst van de procedure positief tegemoet! In april wordt een eerste tussenuitspraak verwacht.