Privacyverklaring

Jouw privacy en de bescherming van persoonsgegevens is van essentieel belang voor onze activiteiten.
Daarom willen wij je hierover graag duidelijk en transparant informeren. ConsumentenClaim verwerkt en gebruikt je
persoonlijke informatie op een veilige manier in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonlijke informatie

Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij een aantal persoonsgegevens van je nodig. ConsumentenClaim
gebruikt deze informatie voor de volgende doeleinden:

 • Om je persoonlijk te informeren over jouw claim(s) middels e-mail, post en/of telefoon;
 • Om je onze nieuwsbrief te sturen zodat je op de hoogte blijft van onze activiteiten;
 • Om je optimaal van dienst te zijn wanneer je contact met ons hebt. Dit contact kan telefonisch zijn, maar ook indien je ons via e-mail benadert, meedoet aan enquêtes of (panel)onderzoeken, gebruik maakt van onze (mobiele) websites, inlogt op je account, je aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
 • Voor de uitvoering van met jou gesloten overeenkomsten.

Je hebt wanneer je bij ons bent aangemeld recht op inzage, rectificatie of aanpassing van jouw gegevens. Aanpassingen of
rectificaties kun je na het ontvangen van je persoonlijke log-in gegevens (met een zelfgekozen wachtwoord) zelfstandig doorvoeren
in je eigendossier(omgeving). Je kunt daar ook inzien welke persoonsgegevens wij van je hebben. Wij houden ons aan de wettelijke
bewaartermijn van gegevens.

E-mail

Middels e-mail houden wij je persoonlijk op de hoogte van ontwikkelingen in de claim(s) waarvoor jij je hebt aangemeld en nieuwe
producten of diensten. Daarnaast ontvang je circa 4 keer per jaar een algemene nieuwsbrief. Indien je deze niet wilt ontvangen, kun
je dit aangeven in jouw digitale dossier.

Beveiliging gegevens

ConsumentenClaim neemt passende, technische en organisatorische maatregelen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen
verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden je gegevens opgeslagen op eigen beveiligde servers van
ConsumentenClaim en is gegevensuitwisseling via de website beveiligd middels een SSL-certificaat, herkenbaar aan de groene
 adresbalk met hangslot en het adres dat begint met “https://”.

Gebruik van persoonsgegevens door derden

Wij geven jouw persoonsgegevens nooit door aan derden, tenzij het noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten waarvoor je je bij ons hebt aangemeld of als je ons daartoe uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Wij zorgen ervoor dat deze partijen jouw gegevens net zo zorgvuldig behandelen als wij dat doen.

Klacht

Als je vindt dat wij niet op de juiste manier met je gegevens omgaan, dan kun je een klacht bij ons indienen. Je kunt telefonisch
contact met ons opnemen via telefoonnummer 020-5810553 of een e-mail sturen naar klachten@consumentenclaim.nl. Mocht dit
niet tot een oplossing leiden, dan kun je overwegen om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens.
Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vind je alle informatie over hoe je een klacht kunt indienen.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website op je computer, smartphone of tablet plaatst tijdens jouw bezoek aan de
website. Wij gebruiken uitsluitend cookies om de website goed te laten functioneren en te verbeteren. Hiervoor gebruiken wij
functionele cookies en analytische cookies, die we plaatsen volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze cookies
hebben weinig impact op je privacy. De gegevens die in de cookies worden verzameld, zijn anoniem en delen wij niet met derden.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig om de website goed te laten werken en de onlinedienstverlening gebruikersvriendelijk te maken voor
de bezoeker. Deze cookies onthouden instellingen voor je volgende bezoek. Je hoeft dan bijvoorbeeld niet opnieuw dezelfde gegevens,
zoals je naam en adres, in te vullen in een online formulier.

Analytische cookies

Wij plaatsen analytische cookies van Google Analytics om anoniem statistische gegevens te verzamelen. Deze gegevens gebruiken we
om de website en onze dienstverlening verder te kunnen verbeteren. Omdat de gegevens na verzameling anoniem worden gemaakt,
kunnen wij deze niet herleiden naar personen. Met analytische cookies verzamelen wij onder andere de volgende gegevens:

 • Het aantal bezoekers op onze webpagina’s;
 • Hoe lang een bezoeker op onze website is;
 • Waar bezoekers naar zoeken (zoekopdrachten);
 • Gegevens over de browser en het apparaat waarmee bezoekers op onze website komen, zoals besturingssysteem en schermgrootte;
 • Hoe bezoekers op onze website terecht zijn gekomen (bijvoorbeeld via een advertentie of een link in een e-mail).

Personalisatie cookies

Wij gebruiken (met uw toestemming) personalisatie cookies. Wij kunnen gegevens combineren om je gepersonaliseerde content
(bijvoorbeeld op de website of via onze nieuwsbrieven) aan te bieden die aansluit bij jouw interesses. Dit doen wij door jouw surf- en
klikgedrag te registreren en te koppelen aan je profiel. Zo wordt er voorkomen dat je content of aanbiedingen krijgt die voor jou minder
interessant zijn. Wij zullen je op basis hiervan echter niet voor een van onze diensten en/of producten uitsluiten.

Tracking pixels

Deze website maakt gebruik van tracking pixels (elektronische bestandjes) om het gebruik van de website te bewaken. Deze pixels
worden in een e-mail (bijvoorbeeld onze nieuwsbrief) en op de website geplaatst. Zo kunnen wij door het gebruik van een tracking pixel
zien of een e-mail gelezen wordt. Deze pixels maken het mogelijk om technische en statistische data te verzamelen over het gebruik van
de website. Technische en statistische data zijn bijvoorbeeld het IP-adres maar ook bezoektijden en het gebruikte browsertype.

Om zorgvuldige verwerking van de gegevens mogelijk te maken, hebben we de volgende maatregelen getroffen:

 • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten; hierbij tref je de privacyverklaring van Google aan;
 • We hebben de laatste drie cijfers van jouw IP-adres verwijderd;
 • We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;
 • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Wil je niet dat wij jouw bezoekgedrag op de website anoniem kunnen bijhouden? Dan kun je een plugin van Google downloaden die dit
voorkomt. De plugin is beschikbaar voor Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera. Deze
instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet alleen voor onze website.