Disclaimer

ConsumentenClaim zet zich met zorg in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar kan geen
garantie geven voor juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze site kunnen derhalve
geen rechten worden ontleend. ConsumentenClaim is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina’s van externe organisaties
waarnaar verwezen wordt. ConsumentenClaim kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch
aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid
 van de site.