Je betaalde te veel belasting in box 3

Spaartaksclaim

Veel mensen betaalden tussen 2017 en 2020 vermogensbelasting terwijl dat achteraf niet terecht bleek. Alleen mensen die op tijd bezwaar indienden, krijgen nu compensatie. Wij vinden dat niet eerlijk en willen dat iedereen compensatie ontvangt. Wil jij dat ook?

Bekijk de kans op succes

Krediet

Wat is het probleem?

1,3 miljoen Nederlanders hebben tussen 2017 en 2020 te veel belasting betaald over hun vermogen. Maar omdat ze geen bezwaar hebben gemaakt, gaat de regering hen niet compenseren. Een onredelijk standpunt. Want diezelfde regering heeft jarenlang onterecht te veel belasting geïnd. Veel Nederlanders hebben dus schade en wij strijden daarom voor compensatie.

Gedupeerde
spaarders
0 mln
Te veel
betaalde belasting
0 mld
De periode waarin
dit begon
0

Wat gaan wij eraan doen?
Wij willen dat het kabinet iedere gedupeerde gaat compenseren. Dat kan een taai juridisch gevecht worden.

Met goede argumenten en de steun van zoveel mogelijk Nederlanders willen we het kabinet op andere gedachten brengen. Inmiddels is afgesproken dat de uitkomst van een aantal proefprocedures gaat bepalen of de overheid de te veel betaalde belasting gaat terugbetalen.

Meld je gratis aan via Claimservice

Via onderstaande knop word je doorverwezen naar de website van Claimservice. 

Claimservice is een samenwerking tussen ConsumentenClaim en de Consumentenbond. Samen staan wij op voor consumenten die de dupe zijn geworden door bedrijven die hun machtspositie misbruiken. Wij zorgen dat je jouw geleden schade vergoed krijgt. Want samen sta je sterker! Om mee te doen aan de claim meld je je aan via Claimservice.

Wat zeggen klanten?

Manolo over spaartaks

‘’Als spaarder voel ik me gedupeerd. Met behulp van ConsumentenClaim probeer ik te krijgen waar ik recht op heb. Samen sta je sterk. Als een paar mensen tegen de belastingdienst zeggen dat ze het niet eerlijk vinden, maakt dat weinig indruk. Maar als duizenden mensen dit sámen zeggen, maak je een vuist. Desnoods tot de Hoge Raad aan toe.”

Roeli over spaartaks

“Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe beter. Als één mens klaagt, word je onder het kleed geveegd. Maar als honderdduizend mensen klagen, dán gebeurt er wat. In mijn eentje kan ik geen advocaat betalen, maar samen kun je de krachten bundelen. Belasting betalen over geld dat je niet hebt ontvangen, is diefstal. Ik hoop dat het recht en de rechtvaardigheid zullen zegevieren.’’

Hoe werkt het?

Wij werken op basis van ‘no cure, no pay’. Je meld je dus gratis bij ons aan. Stelt de rechter ons in het gelijk? Dan ontvang je een schadevergoeding. Daarvan krijgen wij een klein percentage.

Meld je gratis en vrijblijvend aan

Meld je gratis aan met je naam en e-mailadres. Je aanmelding is in een paar minuten geregeld.

Wij stappen naar de rechter

Dit doen we voor de Spaartaksclaim in samenwerking met de Consumentenbond.

Je krijgt een vergoeding

Als we ons gelijk halen of tot een regeling komen waarbij wordt uitgekeerd, krijg je een schadevergoeding. Behalen we geen resultaat? Dan betaal je niks. No cure, no pay dus.

De kans op succes

Op 4 november 2022 boekten we ons eerste succes. Het is niet nodig dat iedereen individueel een brief aan de Belastingdienst stuurt om nog voor compensatie in aanmerking te kunnen komen. Dit is het resultaat van een aantal gesprekken die wij met het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst hebben gevoerd.

Verder hebben we kunnen afspreken dat voor alle gedupeerden een zogenaamde ‘massaal bezwaar plus-procedure’ gaat gelden. Dit betekent dat er een aantal proefzaken uitgeprocedeerd gaan worden en dat de uitkomst daarvan voor alle gedupeerden gaat gelden.

Joost, jurist ConsumentenClaim

“Dat we nu hebben afgesproken dat er een massaal bezwaar plus-procedure gaat gelden is een stap in de goede richting. Het is daarom verstandig om te kiezen voor een collectieve belangenbehartiging door ConsumentenClaim.”

Heb je ook recht op compensatie?

Waar staan we nu?

In de onderstaande tijdlijn vind je de belangrijkste gebeurtenissen tot nu toe voor deze claim. Klik de periodes open voor meer informatie.

De rechter oordeelde dat de Belastingdienst een te hoge fictieve rente berekende voor de belastingaanslag over het vermogen in box 3.

Consumenten die al bezwaar maakten tegen deze rekenwijze, kregen hiermee recht op compensatie. Maar de uitspraak geldt niet voor consumenten die géén bezwaar hadden gemaakt. Oneerlijk, zo stelde ConsumentenClaim en de Consumentenbond, die daarop samen met andere belanghebbenden in gesprek ging met staatssecretaris Van Rij over een oplossing.

Op 2 februari vond een kamerdebat plaats over de kwestie. De landsadvocaat is van mening dat het niet compenseren van spaarders die niet binnen de wettelijke termijn bezwaar hebben gemaakt ‘juridisch verdedigbaar’ is.

De Tweede Kamer, waaronder de vier coalitiepartijen, namen tijdens het debat een motie aan. Het kabinet werd opgeroepen om tot een oplossing te komen die ‘voldoet aan spaarders’. De staatssecretaris heeft toegezegd om binnen twee maanden een besluit te nemen over de vraag of, en in hoeverre, niet bezwaarmakers op compensatie kunnen rekenen.

Het is onduidelijk of het kabinet alsnog alle gedupeerden gaat compenseren. De staatssecretaris heeft dat eerder gesuggereerd. In de stukken die het kabinet openbaar heeft gemaakt lezen we hierover niets terug.

We vinden dat ook burgers die geen bezwaar hebben gemaakt in aanmerking moeten komen voor compensatie. In een gesprek met de staatssecretaris lichten wij onze mening toe en vragen we om opheldering over het standpunt van het kabinet. Mocht dan blijken dat het kabinet alleen degenen die bezwaar hebben gemaakt wil compenseren, dan zullen we nadenken over vervolgstappen.

De Bond voor Belastingbetalers, de koepelorganisatie voor belastingadviseurs, de Consumentenbond en ConsumentenClaim bereikten een akkoord met het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Zij gaan voor deze groep proefprocedures starten. De afspraken zijn een eerste succes in de Spaartaksclaim.

Spaarders hoeven niet langer individueel bezwaar te maken bij de Belastingdienst tegen de heffing over hun spaargeld in de jaren 2017 tot 2021. In plaats daarvan komt het kabinet met een nieuwe zogeheten massaal  bezwaar-procedure. Het oordeel over slechts één of enkele cases gaat hierbij voor alle gedupeerden gelden.

Eind 2022 hebben we met het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst afgesproken om proefzaken te starten. Het selecteren van de juiste proefzaken is een complex en tijdrovend proces, maar we hebben al veel vooruitgang geboekt. Onlangs hebben we bij een aantal deelnemers nog extra informatie opgevraagd. We verwachten daarmee de laatste proefzaken te kunnen selecteren. Als deze zaken gewonnen worden, geldt de uitkomst daarvan automatisch voor iedereen.

Hoe nu verder?
Zodra we alle proefzaken hebben geselecteerd, zullen we deze zaken snel voorleggen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst zal daarna de zogenoemde ‘ambtshalve verzoek tot vermindering’ afwijzen. Daarna zullen wij beroep aantekenen bij de rechtbank. Onze hoop is dat de rechtbank dan vragen aan de Hoge Raad zal stellen, zodat we zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen van de hoogste rechter. Dit kost tijd omdat we de juiste stappen moeten zetten. We zetten erop in om uiterlijk in het eerste kwartaal van 2024 helderheid te hebben. Je kunt het verloop van de procedure verder afwachten. In de tussentijd houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Veelgestelde vragen

Je vindt hieronder de antwoorden op de vijf meestgestelde vragen. 

Zeker! Hoe meer mensen zich bij ons aansluiten, hoe groter de kans op succes. Aanmelden kan bij ons samenwerkingsverband met de Consumentenbond, Consumentenbond Claimservice

Deelname aan deze claim is op basis van ‘no cure, no pay’. Aanmelden is gratis. Als wij geen resultaat boeken betaal jij niets. Boeken we wel resultaat en komen we tot een regeling? Dan krijgen wij daar een percentage van.

Het is niet uit te leggen dat de overheid onderscheid maakt tussen burgers en een klein deel wel compenseert, maar bijna 1,3 miljoen mensen in de kou laat staan. Vast staat dat de overheid onterecht belasting heeft geïnd. Dat geld moet terug naar de belastingbetaler.

We willen bereiken dat ook niet-bezwaarmakers te veel betaalde belasting terugkrijgen.

Het kabinet zet een stap in de goede richting, maar erkent helaas nog niet dat niet-bezwaarmakers ook in aanmerking komen voor compensatie. Wel zijn we te spreken over het feit dat het kabinet bereid is samen met ons de rechter te vragen alsnog te beoordelen of dit onderscheid eerlijk is. We hebben alleen nog een lange weg te gaan, waarbij het beslist niet zeker is dat de rechter de niet-bezwaarmakers tegemoet zal komen.

Staat jouw vraag er niet bij? Kijk dan hier voor het totaaloverzicht van veelgestelde vragen over de Spaartaksclaim.

Laatste nieuws

Je vind de meest recente nieuwsberichten over deze claim hieronder. Wil je hiervan op de hoogte gehouden worden?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden kan nog

Andere interessante claims

Beeldbuisclaim

Beeldbuisclaim

Grote kans dat je tussen 1996 en 2006 een televisie hebt gekocht.

Dieselclaim

Dieselclaim

Autofabrikanten sjoemelen jarenlang met de software in hun dieselauto’s.

TikTok-claim

TikTok verzamelt veel te veel privéinformatie van kinderen.

Spaartaks

1,3 miljoen Nederlanders hebben te veel belasting betaald over hun vermogen.

Je kent ons misschien wel van: