Nederlandse rechter mag over TikTok zaak oordelen

Samen met Stichting Take Back Your Privacy en de Consumentenbond hebben we een eerste succes geboekt in de collectieve actie tegen TikTok. De Nederlandse rechter stelt vast dat zij bevoegd is om de claims van de Stichting tegen TikTok te beoordelen. TikTok vond dat de Nederlandse rechter niet over de claims van de stichting mag oordelen omdat TikTok niet in Nederland gevestigd is. Dit verweer is van tafel geveegd. Volgens de rechtbank Amsterdam is zij bevoegd om over de zaak te oordelen.

Ook gaat de rechtbank niet mee in het verweer van TikTok dat de rechtszaak zou moeten worden aangehouden. Dit betekent dat de procedure nu verder gaat, ondanks TikToks verwoede pogingen om de zaak te vertragen. Dit is goed nieuws voor de kinderen wiens rechten nog steeds elke dag worden geschonden door TikTok.

Blij en belangrijk
Friederike van der Jagt, voorzitter van Stichting Take Back Your Privacy: ‘Wij zijn blij met deze eerste overwinning. Het is ontzettend belangrijk dat de rechter bereid is de zaak te beoordelen. TikTok maakt zich schuldig aan ernstige schendingen van fundamentele rechten, de Europese privacywetgeving en het consumentenrecht. Dat moet zo snel mogelijk stoppen. Kinderen moeten in de toekomst veilig gebruik kunnen maken van TikTok.’

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Dit is een belangrijke uitkomst voor de Nederlandse kinderen en hun rechtsbescherming, zeker in een tijd waarin TikTok volop negatief in het nieuws is. TikTok probeerde zich niet te hoeven verantwoorden in Nederland voor schendingen ten opzichte van Nederlandse kinderen. Terecht heeft de rechter de poging van TikTok om de procedure te frustreren terzijde geschoven. Wij roepen mensen op zich vooral aan te melden op onze website en deze belangrijke zaak te steunen.’

Vereniging Woekerpolis roept publiekelijk ASR en Aegon op tot compensatie voor overname

Aegon heeft aangekondigd zijn Nederlands dochterbedrijf te verkopen aan ASR. Daarmee wordt ASR de verzekeraar met het grootste aantal woekerpolis gedupeerden van Nederland.

Wat is er gebeurd?
Zowel ASR als Aegon kondigen weliswaar een overname aan, maar reppen met geen woord over de woekerpolisaffaire. En dat terwijl deze affaire als een zwaard van Damocles boven hun hoofd hangt.

Hoe gaat het nu verder?
De Vereniging Woekerpolis en de Stichting Woekerpolisproces hebben publiekelijk geëist dat ASR en Aegon vóór de afronding van de overname, de kwestie rondom Woekerpolissen op gaan lossen. Door dit publiekelijk te doen houden we de druk hoog. Dit is overigens een eerste stap. Als ASR en Aegon hier niet op ingaan, overwegen ze een verzoek in te dienen bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om de overname te blokkeren.

Eerste succes in de spaartaksclaim

We hebben samen met de Consumentenbond een eerste succes bereikt in de Spaartaksclaim: Het is niet nodig dat iedereen individueel een brief aan de Belastingdienst moet sturen om nog voor compensatie in aanmerking te kunnen komen. Dit is het resultaat van een aantal besprekingen die wij de afgelopen weken met het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst hebben gevoerd.

Verder hebben we met de overheidsinstanties kunnen afspreken dat voor alle gedupeerden een zogenaamde ‘massaal bezwaar procedure’ gaat gelden. Dit betekent dat er een aantal proefzaken uitgeprocedeerd gaat worden en dat de uitkomst daarvan voor alle gedupeerden gaat gelden. Deze afspraak is gemaakt voor iedereen die over de jaren 2017 tot 2021 te veel belasting in box 3 heeft betaald.

70.000 aanmeldingen
Dit mooie eerste succes hebben we kunnen bereiken mede dankzij jouw aanmelding bij ons. Samen met in totaal 70.000 andere gedupeerde belastingbetalers hebben we het verschil kunnen maken!

Sandra Molenaar van de Consumentenbond: ‘Het voordeel van de gemaakte afspraken is dat nu niet iedereen een brief naar de Belastingdienst hoeft te sturen, wetende dat zijn bezwaar zou worden afgewezen, waarna diegene dan weer naar de rechter zou moeten stappen. We zijn blij dat deze onzalige weg consumenten bespaard blijft en we het ministerie hebben kunnen overtuigen om maatregelen te treffen. Het feit dat bijna 70.000 consumenten zich bij onze Spaartaksclaim hebben gemeld, heeft daarbij zeker geholpen.’

Proefprocedures
Jij en onze andere deelnemers hebben hiermee nog niet het te veel betaalde belastinggeld terug. Daarvoor zijn proefprocedures nodig. Samen met andere belangenorganisaties, zoals de Bond voor Belastingbetalers en belastingadviseurs, gaan we met het ministerie een aantal vragen uitwerken waarover de rechter zich moet uitspreken. En we selecteren een aantal geschikte voorbeeldzaken. ConsumentenClaim roept samen met de Consumentenbond consumenten op om zich te melden. Zo krijgen we een compleet beeld van de problematiek en kunnen we de meest geschikte zaken selecteren om uit te procederen. Bovendien: hoe groter onze achterban, hoe sterker onze positie.

Vragen
Voor eventuele vragen raden we je aan te kijken bij de rubriek veelgestelde vragen op onze website. Daar vind je alle antwoorden. Deze rubriek wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld met nieuwe vragen.

Uitspraak in de beeldbuisclaim

Beeldbuisclaim

De rechtbank Oost-Brabant heeft ons in het gelijk gesteld met onze vordering om Philips hoofdelijk aansprakelijk te stellen. Dit betekent dat Philips aan consumenten ook de schade moet vergoeden die door andere fabrikanten is veroorzaakt, maar die schade daarna wel op die andere fabrikanten kan verhalen. 

Aan de andere kant verklaarde de rechter geen meerwaarde te zien in het behandelen van de procedure door middel van een collectieve claim zoals wij dit voor ruim 50.000 deelnemers doen.

Hoe gaat het nu verder?
Deze uitspraak is slechts één van de vele stappen. De rechter moet namelijk ook nog uitspraak doen in voorbeeldzaken die we in deze procedure hebben mee laten lopen. 

Daarnaast overwegen wij in hoger beroep te gaan. We vinden het feit dat de rechter geen meerwaarde ziet in het procederen door middel van een collectieve claim opmerkelijk. Dat zou betekenen dat tienduizenden individuele zaken uitgeprocedeerd moeten worden. Dat is niet alleen onbegonnen werk, maar ook voor de rechtbank onnodig belastend en praktisch onwerkbaar.

We vertrouwen erop dat dit oordeel in hoger beroep zal worden teruggedraaid en daarmee geen invloed zal hebben op het eindresultaat van onze claim.

Wat betekent dit voor onze deelnemers?
Als deelnemer aan de beeldbuisclaim hoef je niets te doen. Vanzelfsprekend blijven wij onze uiterste best doen. We houden je op de hoogte van het verdere verloop van deze zaak. 

ConsumentenClaim doet deze actie in samenwerking met de Consumentenbond en Stichting Aequitas Belangenbehartiging. 

Spaartaks: In gesprek met de staatssecretaris

Spaartaks

Het is nog onduidelijk of gedupeerden die niet op tijd bezwaar maakten alsnog gecompenseerd gaan worden. Staatssecretaris, Marnix van Rij, wekte eerder de indruk dat een vorm van bezwaar mogelijk leek te zijn. In de miljoenennota lezen we hier echter niks over terug.

We zijn van mening dat iedereen gecompenseerd moet worden. We trekken op met de Consumentenbond die volgende week in gesprek gaat met de staatssecretaris. Tijdens dit gesprek lichten zij onze mening toe en vragen hem om opheldering. Als uit dit gesprek blijkt dat alleen bezwaarmakers recht hebben op compensatie, zullen wij ons beraden over verdere stappen.

 

 

 

 

 

Na ABN AMRO en ING verruimt ook de Volksbank de compensatieregeling

Volksbank

 

 

 

Goed nieuws voor (oud-)klanten van de Volksbank die te veel rente betaalden over hun consumptief krediet.  De Volksbank volgt de twee grote banken en gaat eveneens de compensatieregeling verruimen. Naast de te veel betaalde rente gaat de bank ook het rente-op-rente effect vergoeden.

Hoe zat het ook alweer?
Veel banken in Nederland rekenden jarenlang een te hoge rente op doorlopende kredieten. Deze rente hoort mee te bewegen met de marktrente, maar bleef in een aantal gevallen hoog, terwijl de marktrente daalde. In september 2021 werden wij in samenwerking met de Consumentenbond het eens met ABN AMRO over het terugbetalen van de te veel betaalde rente. In december 2021 volgde  een akkoord met ING over een compensatieregeling. Ook de Volksbank en Rabobank kwamen met een compensatieregeling voor woekerrentes.

Op 10 augustus 2022 deed het Kifid een uitspraak en besliste dat banken bij het berekenen van compensatie voor te hoge rente, ook rekening moeten houden met het rente-op-rente effect. Consumenten hadden de te veel betaalde rente namelijk kunnen gebruiken om hun lening af te lossen. Door die aflossing zouden ze over de rest van de lening minder rente hebben betaald.

De eerste groep klanten bij SNS en RegioBank, die mogelijk in aanmerking komen voor compensatie, worden vanaf 15 september 2022 geïnformeerd.

Als (voormalig) klant vind je meer informatie over de compensatieregeling op de websites van SNS en RegioBank.

ABN AMRO gaat rente-op-rente effect terugbetalen

rente-op-rente

 

 


Goed nieuws voor klanten van ABN-AMRO die in het verleden te veel rente betaalden over hun consumptief krediet. De bank breidt namelijk de compensatieregeling uit en gaat nu ook het zogenoemde rente-op-rente effect vergoeden.

Op 10 augustus 2022 deed het Kifid een uitspraak en besliste dat banken bij het berekenen van compensatie voor te hoge rente, ook rekening moeten houden met het rente-op-rente effect. Consumenten hadden de te veel betaalde rente namelijk kunnen gebruiken om hun lening af te lossen. Door die aflossing zouden ze over de rest van de lening minder rente hebben betaald.

Hoe zat het ook alweer?
Veel banken in Nederland rekenden jarenlang een te hoge rente op doorlopende kredieten. Deze rente hoort mee te bewegen met de marktrente, maar bleef in een aantal gevallen hoog, terwijl de marktrente daalde. In september 2021 werden wij in samenwerking met de Consumentenbond het eens met ABN AMRO over het terugbetalen van de te veel betaalde rente. In december 2021 volgde  een akkoord met ING over een compensatieregeling. Ook de Volksbank en Rabobank kwamen met een compensatieregeling voor woekerrentes.

ING heeft eveneens laten weten het rente-op-rente effect te vergoeden. Rabobank was de enige bank die hier al direct bij de compensatieregeling rekening mee hield. We hopen dat ook andere banken dit voorbeeld volgen.

ING gaat ook rente-op-rente effect vergoeden

ING


ING breidt de compensatieregeling uit voor klanten die in
 het verleden te veel rente betaalde over hun consumptief krediet.
Ze vergoeden niet alleen de teveel betaalde rente terug, maar ook een vergoeding voor het rente-op-rente effect. We zijn blij met de stap van ING en roepen andere banken op dit voorbeeld te volgen.

Hoe zat het ook alweer?
ING en Consumentenclaim bereikten samen met de Consumentenbond in december 2021 een akkoord over compensatie voor klanten met een Doorlopend Krediet en/of Continu Limiet. De variabele rente over deze leningen hoort mee te bewegen met de marktrente, maar in een aantal gevallen bleef de rente jarenlang hoog, terwijl de marktrente daalde. Bij de berekening van het schadebedrag werd nog geen rekening gehouden met rente-op-rente, omdat het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) hier nog een beslissende uitspraak over moest doen. Partijen spraken af om na de uitspraak weer met elkaar in gesprek te gaan.

Uitspraak Kifid
Op 11 augustus 2022 besliste Kifid in een individuele zaak dat bij de berekening van het schadebedrag ook rekening moet worden gehouden met rente-op-rente. Volgens het klachteninstituut hadden consumenten de te veel betaalde rente kunnen gebruiken om hun krediet af te lossen. Door die aflossing zouden ze minder rente hebben betaald. En dat bespaarde geld hadden consumenten vervolgens weer kunnen gebruiken om nog verder af te lossen. De uitspraak is voor ING aanleiding om de regeling aan te passen.

Opnieuw berekend
ING berekent alle compensatiebedragen opnieuw en benadert dan de klanten die hiervoor in aanmerking komen. Klanten die het compensatievoorstel al hebben geaccepteerd, krijgen aanvullend een vergoeding voor het rente-op-rente effect. Bij de overige klanten wordt het rente-op-rente effect direct meegenomen in het compensatievoorstel.

ConsumentenClaim in een nieuw jasje

ConsumentenClaim

Misschien heb je het al voorbij zien komen, maar ConsumentenClaim
heeft een compleet nieuwe huisstijl!  We vonden het namelijk wel tijd 
voor een opfrisbeurt. 

De afgelopen maanden zijn onze IT’ers en marketeers druk bezig geweest met
het bouwen van een nieuwe, gebruiksvriendelijke website. Deze kunnen wij nu
met trots aan jullie presenteren.

Wat verandert er voor jou?
Op een verbeterde gebruikerservaring na verandert er voor jou verder gelukkig niks. Je kunt nog steeds inloggen met jouw huidige inloggegevens die je toegang geven tot je persoonlijke dossier. 

Neem vooral een kijkje op onze website en ontdek voor welke claims jij in aanmerking komt! 

Gunstige uitspraak voor alle sjoemeldieselrijders

 

 

 

Autofabrikanten sjoemelden jarenlang met de software in hun dieselauto’s
waardoor dieselrijders schade hebben geleden. We willen een schadevergoeding
voor (voormalige) bezitters en leaserijders.

Hoe zat het ook al weer?
Tussen 1 september 2009 en 2020 installeerden veel autofabrikanten speciale
software en omzeilden daarmee de regels voor de maximale uitstoot van schadelijke uitlaatgassen van dieselauto’s. Door deze verboden ‘sjoemelsoftware’ zijn veel dieselauto’s onterecht goedgekeurd en toegelaten op onze wegen. 

De conclusie is dat je bent misleid en niet hebt gekregen waarvoor je hebt betaald.
Ook is de inruilwaarde van je auto hierdoor lager. Via de dieselclaim willen wij dat nadeel voor jou vergoed krijgen. 

Op 14 juli 2021 heeft de rechtbank Amsterdam in een procedure bepaald dat Volkswagen onrechtmatig heeft gehandeld ten aanzien van alle Nederlandse kopers van getroffen voertuigen. Volgens de rechtbank hebben consumenten van nieuwe voertuigen met sjoemelsoftware recht op terugbetaling van €3000,-. Consumenten
van tweedehands voertuigen hebben recht op terugbetaling van €1500,-.

Wat is het laatste nieuws?
Op 14 juli 2022 deed het Europese Hof een belangrijke uitspraak in een zaak tegen Volkswagen: de software waarmee sjoemeldiesels zijn ‘gerepareerd’ is ook illegaal. Deze uitspraak is gunstig voor jou als dieselrijder. De kans dat fabrikanten schadevergoeding moeten betalen is hiermee nog groter geworden.

De software die de reinigingssystemen van uitlaatgassen uitschakelt is door vele dieselautofabrikanten gebruikt. Je rijdt dus al snel in een veel viezere auto dan jou is voorgespiegeld. Er is vastgesteld dat consumenten met een dergelijke sjoemeldiesel een product hebben gekocht dat niet aan de verwachting voldoet. Daarom heb je recht op compensatie. Deze uitspraak geldt voor alle autofabrikanten.

De uitspraak is een enorme steun bij onze collectieve procedures. We werken hierbij samen met de Consumentenbond en Stichting Car Claim. Op dit moment procederen we tegen fabrikanten van de merken Volkswagen, Citroën, Dacia, DS, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot en Renault. We onderzoeken ook de sjoemeldieselpraktijken van andere fabrikanten.

Wat betekent dit voor jou?
Heb of had jij een Volkswagen diesel of  een diesel van een ander merk? En wil je ook €3000,- terug? Doe dan mee met onze claim en registreer de kentekens van de door jou gereden diesels uit het bouwjaar 2009 t/m 2019.