Mogelijk compensatie voor (oud-)klanten Rabobank

Heb je geld geleend bijvoorbeeld voor een auto, caravan of verbouwing? Heb je het krediet rechtstreeks of via een tussenpersoon afgesloten bij Rabobank, Freo of Fideaal? Dan heb je mogelijk recht op compensatie. Ook als je nu geen klant meer bent.

Klanten en oud-klanten van de Rabobank die een consumptief krediet met variabele rente hadden, hebben mogelijk te veel rente betaald. Dit geldt ook voor kredieten van Freo en Fideaal. Dit zijn dochters van de Rabobank. De Rabobank biedt deze (oud-) klanten die teveel rente hebben betaald een compensatie aan.

Klanten van de Rabobank, Freo of Fideaal die in aanmerking komen voor een compensatie krijgen automatisch bericht hierover. Voor oud-klanten gebeurt dit niet door privacy-regels, dus zij moeten zich zelf melden bij de Rabobank.  Nabestaanden kunnen een aanmelding verzorgen voor bijvoorbeeld overleden ouders.

Producten die onder de compensatieregeling vallen zijn Doorlopend Krediet, Krediet op Betaalrekening, Rabo Kort Roodstaan, Rabo Studenten Roodstaan en Krediet op Creditcard.  Had je één van deze producten? Dan kun je je nu aanmelden via de pagina www.rabobank.nl/compensatie-variabele-rente. Kijk voor meer informatie op de website www.rabobank.nl/compensatie-variabele-rente of bel de bank op telefoonnummer 088 727 11 51.


Nationale-Nederlanden Bank start met compensatie variabele rente

Woekerpolisclaim

Nationale-Nederlanden Bank gaat van start met het compenseren van klanten die te veel rente hebben betaald op hun doorlopend krediet. Dat maakten ze 21 november bekend middels een persbericht.

Hoe zat het ook alweer?
Veel banken hebben jarenlang te veel rente in rekening gebracht bij klanten met een doorlopend krediet. Hetzelfde gebeurde bij klanten die gebruik maakten van de mogelijkheid om rood te staan op hun betaalrekening. Kenmerkend voor deze kredietvormen is dat klanten een variabele rente betalen.

Hoe gaat het nu verder?
De eerste klanten ontvingen deze maand een brief waarin ze online de berekening van hun compensatie kunnen bekijken. Het gaat om klanten van Nationale-Nederlanden Bank en klanten van voorheen Delta Loyd en OHRA.

De compensatieregeling geldt vanaf 1 december 2001. Vanaf deze datum wordt het bedrag berekend dat de klant daadwerkelijk aan rente heeft betaald. Dit bedrag wordt vervolgens vergeleken met het bedrag die de klant zou hebben betaald als de bank haar tarieven in de pas had had gehouden met de marktrente. De bank gaat ook het rente-op-rente effect vergoeden. 

Nederlandse rechter mag over TikTok zaak oordelen

Samen met Stichting Take Back Your Privacy en de Consumentenbond hebben we een eerste succes geboekt in de collectieve actie tegen TikTok. De Nederlandse rechter stelt vast dat zij bevoegd is om de claims van de Stichting tegen TikTok te beoordelen. TikTok vond dat de Nederlandse rechter niet over de claims van de stichting mag oordelen omdat TikTok niet in Nederland gevestigd is. Dit verweer is van tafel geveegd. Volgens de rechtbank Amsterdam is zij bevoegd om over de zaak te oordelen.

Ook gaat de rechtbank niet mee in het verweer van TikTok dat de rechtszaak zou moeten worden aangehouden. Dit betekent dat de procedure nu verder gaat, ondanks TikToks verwoede pogingen om de zaak te vertragen. Dit is goed nieuws voor de kinderen wiens rechten nog steeds elke dag worden geschonden door TikTok.

Blij en belangrijk
Friederike van der Jagt, voorzitter van Stichting Take Back Your Privacy: ‘Wij zijn blij met deze eerste overwinning. Het is ontzettend belangrijk dat de rechter bereid is de zaak te beoordelen. TikTok maakt zich schuldig aan ernstige schendingen van fundamentele rechten, de Europese privacywetgeving en het consumentenrecht. Dat moet zo snel mogelijk stoppen. Kinderen moeten in de toekomst veilig gebruik kunnen maken van TikTok.’

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Dit is een belangrijke uitkomst voor de Nederlandse kinderen en hun rechtsbescherming, zeker in een tijd waarin TikTok volop negatief in het nieuws is. TikTok probeerde zich niet te hoeven verantwoorden in Nederland voor schendingen ten opzichte van Nederlandse kinderen. Terecht heeft de rechter de poging van TikTok om de procedure te frustreren terzijde geschoven. Wij roepen mensen op zich vooral aan te melden op onze website en deze belangrijke zaak te steunen.’

Vereniging Woekerpolis roept publiekelijk ASR en Aegon op tot compensatie voor overname

Aegon heeft aangekondigd zijn Nederlands dochterbedrijf te verkopen aan ASR. Daarmee wordt ASR de verzekeraar met het grootste aantal woekerpolis gedupeerden van Nederland.

Wat is er gebeurd?
Zowel ASR als Aegon kondigen weliswaar een overname aan, maar reppen met geen woord over de woekerpolisaffaire. En dat terwijl deze affaire als een zwaard van Damocles boven hun hoofd hangt.

Hoe gaat het nu verder?
De Vereniging Woekerpolis en de Stichting Woekerpolisproces hebben publiekelijk geëist dat ASR en Aegon vóór de afronding van de overname, de kwestie rondom Woekerpolissen op gaan lossen. Door dit publiekelijk te doen houden we de druk hoog. Dit is overigens een eerste stap. Als ASR en Aegon hier niet op ingaan, overwegen ze een verzoek in te dienen bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om de overname te blokkeren.

Eerste succes in de spaartaksclaim

We hebben samen met de Consumentenbond een eerste succes bereikt in de Spaartaksclaim: Het is niet nodig dat iedereen individueel een brief aan de Belastingdienst moet sturen om nog voor compensatie in aanmerking te kunnen komen. Dit is het resultaat van een aantal besprekingen die wij de afgelopen weken met het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst hebben gevoerd.

Verder hebben we met de overheidsinstanties kunnen afspreken dat voor alle gedupeerden een zogenaamde ‘massaal bezwaar procedure’ gaat gelden. Dit betekent dat er een aantal proefzaken uitgeprocedeerd gaat worden en dat de uitkomst daarvan voor alle gedupeerden gaat gelden. Deze afspraak is gemaakt voor iedereen die over de jaren 2017 tot 2021 te veel belasting in box 3 heeft betaald.

70.000 aanmeldingen
Dit mooie eerste succes hebben we kunnen bereiken mede dankzij jouw aanmelding bij ons. Samen met in totaal 70.000 andere gedupeerde belastingbetalers hebben we het verschil kunnen maken!

Sandra Molenaar van de Consumentenbond: ‘Het voordeel van de gemaakte afspraken is dat nu niet iedereen een brief naar de Belastingdienst hoeft te sturen, wetende dat zijn bezwaar zou worden afgewezen, waarna diegene dan weer naar de rechter zou moeten stappen. We zijn blij dat deze onzalige weg consumenten bespaard blijft en we het ministerie hebben kunnen overtuigen om maatregelen te treffen. Het feit dat bijna 70.000 consumenten zich bij onze Spaartaksclaim hebben gemeld, heeft daarbij zeker geholpen.’

Proefprocedures
Jij en onze andere deelnemers hebben hiermee nog niet het te veel betaalde belastinggeld terug. Daarvoor zijn proefprocedures nodig. Samen met andere belangenorganisaties, zoals de Bond voor Belastingbetalers en belastingadviseurs, gaan we met het ministerie een aantal vragen uitwerken waarover de rechter zich moet uitspreken. En we selecteren een aantal geschikte voorbeeldzaken. ConsumentenClaim roept samen met de Consumentenbond consumenten op om zich te melden. Zo krijgen we een compleet beeld van de problematiek en kunnen we de meest geschikte zaken selecteren om uit te procederen. Bovendien: hoe groter onze achterban, hoe sterker onze positie.

Vragen
Voor eventuele vragen raden we je aan te kijken bij de rubriek veelgestelde vragen op onze website. Daar vind je alle antwoorden. Deze rubriek wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld met nieuwe vragen.

Uitspraak in de beeldbuisclaim

Beeldbuisclaim

De rechtbank Oost-Brabant heeft ons in het gelijk gesteld met onze vordering om Philips hoofdelijk aansprakelijk te stellen. Dit betekent dat Philips aan consumenten ook de schade moet vergoeden die door andere fabrikanten is veroorzaakt, maar die schade daarna wel op die andere fabrikanten kan verhalen. 

Aan de andere kant verklaarde de rechter geen meerwaarde te zien in het behandelen van de procedure door middel van een collectieve claim zoals wij dit voor ruim 50.000 deelnemers doen.

Hoe gaat het nu verder?
Deze uitspraak is slechts één van de vele stappen. De rechter moet namelijk ook nog uitspraak doen in voorbeeldzaken die we in deze procedure hebben mee laten lopen. 

Daarnaast overwegen wij in hoger beroep te gaan. We vinden het feit dat de rechter geen meerwaarde ziet in het procederen door middel van een collectieve claim opmerkelijk. Dat zou betekenen dat tienduizenden individuele zaken uitgeprocedeerd moeten worden. Dat is niet alleen onbegonnen werk, maar ook voor de rechtbank onnodig belastend en praktisch onwerkbaar.

We vertrouwen erop dat dit oordeel in hoger beroep zal worden teruggedraaid en daarmee geen invloed zal hebben op het eindresultaat van onze claim.

Wat betekent dit voor onze deelnemers?
Als deelnemer aan de beeldbuisclaim hoef je niets te doen. Vanzelfsprekend blijven wij onze uiterste best doen. We houden je op de hoogte van het verdere verloop van deze zaak. 

ConsumentenClaim doet deze actie in samenwerking met de Consumentenbond en Stichting Aequitas Belangenbehartiging. 

Spaartaks: In gesprek met de staatssecretaris

Spaartaks

Het is nog onduidelijk of gedupeerden die niet op tijd bezwaar maakten alsnog gecompenseerd gaan worden. Staatssecretaris, Marnix van Rij, wekte eerder de indruk dat een vorm van bezwaar mogelijk leek te zijn. In de miljoenennota lezen we hier echter niks over terug.

We zijn van mening dat iedereen gecompenseerd moet worden. We trekken op met de Consumentenbond die volgende week in gesprek gaat met de staatssecretaris. Tijdens dit gesprek lichten zij onze mening toe en vragen hem om opheldering. Als uit dit gesprek blijkt dat alleen bezwaarmakers recht hebben op compensatie, zullen wij ons beraden over verdere stappen.

 

 

 

 

 

Na ABN AMRO en ING verruimt ook de Volksbank de compensatieregeling

Volksbank

 

 

 

Goed nieuws voor (oud-)klanten van de Volksbank die te veel rente betaalden over hun consumptief krediet.  De Volksbank volgt de twee grote banken en gaat eveneens de compensatieregeling verruimen. Naast de te veel betaalde rente gaat de bank ook het rente-op-rente effect vergoeden.

Hoe zat het ook alweer?
Veel banken in Nederland rekenden jarenlang een te hoge rente op doorlopende kredieten. Deze rente hoort mee te bewegen met de marktrente, maar bleef in een aantal gevallen hoog, terwijl de marktrente daalde. In september 2021 werden wij in samenwerking met de Consumentenbond het eens met ABN AMRO over het terugbetalen van de te veel betaalde rente. In december 2021 volgde  een akkoord met ING over een compensatieregeling. Ook de Volksbank en Rabobank kwamen met een compensatieregeling voor woekerrentes.

Op 10 augustus 2022 deed het Kifid een uitspraak en besliste dat banken bij het berekenen van compensatie voor te hoge rente, ook rekening moeten houden met het rente-op-rente effect. Consumenten hadden de te veel betaalde rente namelijk kunnen gebruiken om hun lening af te lossen. Door die aflossing zouden ze over de rest van de lening minder rente hebben betaald.

De eerste groep klanten bij SNS en RegioBank, die mogelijk in aanmerking komen voor compensatie, worden vanaf 15 september 2022 geïnformeerd.

Als (voormalig) klant vind je meer informatie over de compensatieregeling op de websites van SNS en RegioBank.

ABN AMRO gaat rente-op-rente effect terugbetalen

rente-op-rente

 

 


Goed nieuws voor klanten van ABN-AMRO die in het verleden te veel rente betaalden over hun consumptief krediet. De bank breidt namelijk de compensatieregeling uit en gaat nu ook het zogenoemde rente-op-rente effect vergoeden.

Op 10 augustus 2022 deed het Kifid een uitspraak en besliste dat banken bij het berekenen van compensatie voor te hoge rente, ook rekening moeten houden met het rente-op-rente effect. Consumenten hadden de te veel betaalde rente namelijk kunnen gebruiken om hun lening af te lossen. Door die aflossing zouden ze over de rest van de lening minder rente hebben betaald.

Hoe zat het ook alweer?
Veel banken in Nederland rekenden jarenlang een te hoge rente op doorlopende kredieten. Deze rente hoort mee te bewegen met de marktrente, maar bleef in een aantal gevallen hoog, terwijl de marktrente daalde. In september 2021 werden wij in samenwerking met de Consumentenbond het eens met ABN AMRO over het terugbetalen van de te veel betaalde rente. In december 2021 volgde  een akkoord met ING over een compensatieregeling. Ook de Volksbank en Rabobank kwamen met een compensatieregeling voor woekerrentes.

ING heeft eveneens laten weten het rente-op-rente effect te vergoeden. Rabobank was de enige bank die hier al direct bij de compensatieregeling rekening mee hield. We hopen dat ook andere banken dit voorbeeld volgen.

ING gaat ook rente-op-rente effect vergoeden

ING


ING breidt de compensatieregeling uit voor klanten die in
 het verleden te veel rente betaalde over hun consumptief krediet.
Ze vergoeden niet alleen de teveel betaalde rente terug, maar ook een vergoeding voor het rente-op-rente effect. We zijn blij met de stap van ING en roepen andere banken op dit voorbeeld te volgen.

Hoe zat het ook alweer?
ING en Consumentenclaim bereikten samen met de Consumentenbond in december 2021 een akkoord over compensatie voor klanten met een Doorlopend Krediet en/of Continu Limiet. De variabele rente over deze leningen hoort mee te bewegen met de marktrente, maar in een aantal gevallen bleef de rente jarenlang hoog, terwijl de marktrente daalde. Bij de berekening van het schadebedrag werd nog geen rekening gehouden met rente-op-rente, omdat het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) hier nog een beslissende uitspraak over moest doen. Partijen spraken af om na de uitspraak weer met elkaar in gesprek te gaan.

Uitspraak Kifid
Op 11 augustus 2022 besliste Kifid in een individuele zaak dat bij de berekening van het schadebedrag ook rekening moet worden gehouden met rente-op-rente. Volgens het klachteninstituut hadden consumenten de te veel betaalde rente kunnen gebruiken om hun krediet af te lossen. Door die aflossing zouden ze minder rente hebben betaald. En dat bespaarde geld hadden consumenten vervolgens weer kunnen gebruiken om nog verder af te lossen. De uitspraak is voor ING aanleiding om de regeling aan te passen.

Opnieuw berekend
ING berekent alle compensatiebedragen opnieuw en benadert dan de klanten die hiervoor in aanmerking komen. Klanten die het compensatievoorstel al hebben geaccepteerd, krijgen aanvullend een vergoeding voor het rente-op-rente effect. Bij de overige klanten wordt het rente-op-rente effect direct meegenomen in het compensatievoorstel.