Universal Leven Woekerpolis

Persbericht

Doorbraak in woekerpolisaffaire

Belangenorganisaties bereiken akkoord met Allianz

Amsterdam, 27 juni 2017 – ConsumentenClaim, Vereniging Woekerpolis.nl en Stichting Woekerpolisproces hebben voor hun achterban met Allianz een akkoord bereikt voor de compensatie van woekerpolissen. Dit is de eerste tegemoetkomingsregeling die door de drie belangenorganisaties met een verzekeraar wordt gesloten. De hoogte van de tegemoetkoming is voor elke polishouder anders en wordt individueel bepaald. Het betreft een substantiële vergoeding met een minimum van € 500,- per polis. Dit is het eerste grote succes voor de belangenorganisaties die al jarenlang strijden voor een oplossing. Ook Allianz is tevreden met het akkoord. Zij hoopt het verleden achter zich te kunnen laten en zich samen met haar klanten nog meer op de toekomst te kunnen richten.

 

Partijen onderhandelden meer dan een jaar over de regeling. Directeur Stef Smit van ConsumentenClaim kijkt terug op een geslaagd, maar uitdagend onderhandelingstraject: “Gaandeweg ontstond van beide kanten het vertrouwen dat we er samen uit zouden kunnen komen. Vooral de laatste weken is alles in een stroomversnelling gekomen.” Voorzitter Ab Flipse van de Vereniging Woekerpolis.nl spreekt van een historisch moment: “Het akkoord wat wij met Allianz hebben gesloten doet recht aan de schade die onze leden hebben geleden en staat in geen verhouding tot de magere compensatieregelingen uit het verleden. Wij zijn dan ook supertrots dat wij dit resultaat voor onze leden hebben bereikt.” Mr. Pieter Lijesen, voorzitter van Stichting Woekerpolisproces vult aan: “De regeling houdt rekening met de individuele omstandigheden van elke polishouder. Mensen die meer schade hebben geleden, krijgen meer vergoed en zo moet het ook. Om na jaren knokken zo’n resultaat voor je achterban te bereiken, voelt geweldig.” De uitvoering van het akkoord zal naar verwachting nog zeker een half jaar in beslag nemen. Flipse: “De uitvoering en afhandeling van de compensatieregeling wordt een megaklus. We rekenen daarom op begrip van onze leden dat ze nog even op hun geld moeten wachten.” Aanmelden bij de belangenorganisaties met polissen van Allianz is vanaf heden niet meer mogelijk. Aanmelden met polissen van andere verzekeraars kan nog wel.