Skip to content
Woekerpolisclaim

Nieuws


Goed nieuws, voor alle woekerpolishouders!


Mogelijk heeft u het goede nieuws de afgelopen tijd al uit de media meegekregen. De Hoge Raad heeft een positieve uitspraak gedaan in het woekerpolisdossier. Deze uitspraak is voor iedereen met een woekerpolis van belang. Met de uitspraak is het belangrijkste verweer van verzekeraars van tafel. De Hoge Raad heeft bepaald dat verzekeraars niet konden volstaan met het verstrekken van een minimale set aan informatie die in de wet was voorgeschreven. Op grond van het burgerlijk recht kunnen er aanvullende eisen aan de informatieverstrekking van verzekeraars worden gesteld. Welke aanvullende informatie dit had moeten zijn, is nu aan de feitenrechter om te bepalen. Deze uitspraak zal als leidraad gelden voor de rechters die de collectieve procedures tegen verzekeraars verder zullen afhandelen.

 ConsumentenClaim, gepubliceerd op 16 maart 2022 

Aanmelden kan nog

Andere interessante claims

Beeldbuisclaim

Je hebt circa 10% te veel betaald voor jouw televisie of beeldscherm.

Dieselclaim

Autofabrikanten sjoemelen jarenlang met de software in hun dieselauto’s.

TikTok schendt de privacy van kinderen. TikTok moet hiermee stoppen en een schadevergoeding betalen.

Autofabrikanten sjoemelen jarenlang met de software in hun dieselauto’s.

Je kent ons misschien wel van: