Woekerpolis

Veelgestelde vragen schikking Nationale-Nderlanden

De schikking heeft betrekking op beleggingsverzekeringen van de verzekeraars ABN Amro Levensverzekering, Delta Lloyd en NN, waarop in het verleden mogelijk te hoge kosten zijn ingehouden.

De beleggingsverzekeringen van deze verzekeraars werden vroeger ook onder andere namen aangeboden. De meest bekende zijn Arenda, Erasmus, Industrieel Assurantie Kantoor (IAK), ING Bank, Nationaal Spaarfonds, Ohra, Postbank, RVS, Vola en Westland Utrecht.

De polissen moesten voor 9 januari 2024 zijn aangemeld bij ConsumentenClaim, de Consumentenbond, Stichting Woekerpolisproces, Vereniging Woekerpolis.nl of Wakkerpolis.

Heb je een polis aangemeld die valt onder de schikking. Je ontvangt vanzelf bericht over de afhandeling. Controleer wel alvast je aanmelding in je dossier en vul de eventueel ontbrekende gegevens aan.

Dat is nog niet te zeggen. Het gaat om veel polishouders, waarbij we steeds een persoonlijke berekening moeten maken. Zodra 90% van de deelnemers akkoord gaat met het voorstel, is de overeenkomst tussen de partijen definitief en starten we met het betalen van de vergoedingen. We denken dat de afhandeling hiervan minstens een jaar gaat duren.

Dat is nog niet te zeggen. Er vallen verschillende producten onder de regeling.

Het exacte bedrag hangt af van het soort product, de productcategorie, de looptijd, de inleg en de betaalde premie. De tegemoetkoming per polishouder bedraagt minimaal 500 euro en kan in een enkel geval oplopen tot meer dan tienduizend euro.

De komende maanden werken we dit uit en ontvangt iedereen een passend voorstel. 

Deze regeling is van toepassing voor iedereen die is aangesloten bij een van de belangenorganisaties die deze overeenkomst ondertekend hebben.

De vergoeding komt bovenop eventueel uitgekeerde compensaties uit de Tegemoetkomingsregeling voor Nationale-Nederlanden of de ‘Stichtingsakkoorden’ voor Delta Lloyd en ABN Amro Levensverzekering.

Nee, dat is niet meer mogelijk. 

De gemaakte afspraken door de belangenorganisaties gelden alleen voor de aangesloten deelnemers.

Ben je niet aangemeld, maar denk je wel recht te hebben op een compensatiebedrag. Neem dan contact op met NN. De verzekeraar treft een voorziening voor schrijnende gevallen en voor klanten die niet zijn aangesloten bij een van de belangenorganisaties die niet eerder een vergoeding ontvingen.

NN komt binnenkort met meer informatie hierover online en er komt een apart telefoonnummer.

We kunnen hierover geen uitspraken doen, omdat het afhangt af van de persoonlijke situatie en het fiscale regime wat van toepassing is. Voor vragen hierover kan je het beste contact opnemen met de eigen (belasting)adviseur.

Een onderdeel van de overeenkomst is de afspraak dat alle lopende juridische procedures worden stopgezet. Dit gebeurt nadat de schikking definitief is geworden. Het is noodzakelijk dat 90% van de deelnemers akkoord gaat met de regeling.

De partijen hebben afgesproken dat de regeling doorgaat als minimaal 90% van de deelnemers hiermee akkoord gaat.

Als er minder dan 90% akkoord gaat, dan kan de overeenkomst tussen Nationale-Nederlanden en de belangenorganisaties vervallen. In dat geval is er geen aanbod voor consumenten. De juridische procedure zal dan verder gaan. De uitkomst daarvan is onzeker.

Als je akkoord gaat met de regeling, dan geef je hiervoor finale kwijting. Dat betekent dat je afstand doet van je rechten om te procederen.

Wij hopen door deze stap van NN dat ook andere maatschappijen met ons in gesprek gaan. Inmiddels hebben we een regeling getroffen met a.s.r./Aegon, Achmea en Nationale-Nederlanden.