Woekerpolis

Veelgestelde vragen schikking Reaal

De schikking heeft betrekking op beleggingsverzekeringen van de verzekeraars Reaal, Zwitserleven en alle rechtsvoorgangers, waarop in het verleden mogelijk te hoge kosten zijn ingehouden. 

Voorbeelden van rechtsvoorgangers zijn Europelife, SNS, TVM, Univé en Winterthur. Bekijk het overzicht van alle merknamen.

Om mee te doen, moest je voor 15 februari 2024 zijn aangemeld als deelnemer bij ConsumentenClaim, de Consumentenbond, Stichting Woekerpolisproces, Vereniging Woekerpolis.nl of Wakkerpolis. 

Indien je een polis hebt aangemeld die valt onder de regeling, ontvang je vanzelf bericht over de afhandeling. Controleer wel alvast je aanmelding op Mijn ConsumentenClaim en vul de eventueel ontbrekende gegevens aan voor een snellere afhandeling. 

Dat is nog niet te zeggen. Het gaat om veel polishouders, waarbij we steeds een persoonlijke berekening moeten maken.  

Zodra 90% van de deelnemers akkoord gaat met het voorstel, is de overeenkomst tussen de partijen definitief en starten we met het betalen van de vergoedingen. We denken dat de afhandeling hiervan tenminste tot eind 2024 zal duren.

Dat is nog niet te zeggen. Er vallen verschillende beleggingsverzekeringen onder de regeling. 

Het exacte bedrag hangt af van het soort product, de productcategorie, de looptijd, de inleg en de betaalde premie. De tegemoetkoming per polishouder bedraagt minimaal enkele honderden euro’s en kan in een enkel geval oplopen tot meer dan tienduizend euro. 

De komende maanden werken we dit uit en ontvangt iedereen een passend voorstel.  

Nee, dat is sinds 15 februari 2024 niet meer mogelijk. 

De gemaakte afspraken door de belangenorganisaties gelden alleen voor de aangesloten deelnemers. 

Ben je nog niet aangemeld, maar denk je wel recht te hebben op een compensatiebedrag? Neem dan contact op met Reaal. De verzekeraar zet geld opzij voor zogeheten ‘schrijnende gevallen’ en voor klanten die niet aangesloten zijn bij een van de belangenorganisaties en niet eerder een vergoeding ontvingen. Aanmelden hiervoor kan op de website van Reaal.

Dat komt door de hoge kosten om te kunnen procederen. ConsumentenClaim zou bij voorkeur compensatie afdwingen voor alle gedupeerden, maar dat is in de praktijk meestal onhaalbaar vanwege de hoge juridische kosten. 

Wij kunnen en willen deze kosten niet op onze leden afschuiven. Daarom vragen we gedupeerden zich aan te melden bij ConsumentenClaim. Hiermee proberen we een zo goed mogelijk resultaat te behalen voor een zo groot mogelijke groep. 

Een bijkomend voordeel van deze methode is dat het sluiten van een goede deal meestal sneller gaat dan procederen. De afgelopen jaren hebben we al onze communicatiemiddelen ingezet om gedupeerden op te roepen zich bij ons te melden. 

We kunnen hierover geen uitspraken doen, omdat het afhangt af van de persoonlijke situatie en het fiscale regime wat van toepassing is. Voor vragen hierover kan je het beste contact opnemen met je eigen (belasting)adviseur. 

De partijen hebben afgesproken dat de regeling doorgaat als minimaal 90% van de deelnemers hiermee akkoord gaat. 

Als er minder dan 90% akkoord gaat, dan kan de overeenkomst tussen Athora (Reaal) en de belangenorganisaties vervallen. In dat geval is er geen aanbod voor consumenten. De juridische procedure zal dan verder gaan. De uitkomst daarvan is onzeker. 

Als je akkoord gaat met de regeling, dan geef je hiervoor finale kwijting. Dat betekent dat je afstand doet van je rechten om te procederen.

Stuur in dat geval je vraag naar vragen@consumentenclaim.nl. Mocht je jouw vraag telefonisch aan een medewerker willen voorleggen dan kan dat via telefoonnummer 020-2109200. Dit kan van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 18.00 uur. Hou rekening met extra drukte.