Woekerpolis

Veelgestelde vragen schikking Achmea

De schikking heeft betrekking op beleggingsverzekeringen van de verzekeraars Avéro Achmea, Centraal Beheer, FBTO, Interpolis en alle rechtsvoorgangers, waarop in het verleden mogelijk te hoge kosten zijn ingehouden. 

Om mee te doen, moest je voor 2 februari 2024 om 12.00 uur zijn aangemeld als deelnemer bij ConsumentenClaim, de Consumentenbond, Stichting Woekerpolisproces, Vereniging Woekerpolis.nl of Wakkerpolis. 

Indien je een polis hebt aangemeld die valt onder de regeling, ontvang je vanzelf bericht over de afhandeling. Controleer wel alvast je aanmelding op Mijn ConsumentenClaim en vul de eventueel ontbrekende gegevens aan.

 

Dat is nog niet te zeggen. Het gaat om veel polishouders, waarbij we steeds een persoonlijke berekening moeten maken.  

Zodra 90% van de deelnemers akkoord gaat met het voorstel, is de overeenkomst tussen de partijen definitief en starten we met het betalen van de vergoedingen. We denken dat de afhandeling hiervan geruime tijd gaat duren. 

Dat is nog niet te zeggen. Er vallen verschillende producten onder de regeling. 

Het exacte bedrag hangt af van het soort product, de productcategorie, de looptijd, de inleg en de betaalde premie. De tegemoetkoming per polishouder bedraagt minimaal enkele honderden euro’s en kan in een enkel geval oplopen tot meer dan tienduizend euro. 

De komende maanden werken we dit uit en ontvangt iedereen een passend voorstel.  

Dat komt door de hoge kosten om te kunnen procederen. ConsumentenClaim zou bij voorkeur compensatie afdwingen voor alle gedupeerden, maar dat is in de praktijk meestal onhaalbaar vanwege de hoge juridische kosten. 

Wij kunnen en willen deze kosten niet op onze leden afwentelen. Daarom vragen we gedupeerden zich aan te melden bij ConsumentenClaim. Hiermee proberen we een zo goed mogelijk resultaat te behalen voor een zo groot mogelijke groep. 

Een bijkomend voordeel van deze methode is dat het sluiten van een goede deal meestal sneller gaat dan procederen. De afgelopen jaren hebben we al onze communicatiemiddelen ingezet om gedupeerden op te roepen zich bij ons te melden. 

De regeling is op basis van een no cure no pay vergoeding van 10% voor aangesloten klanten. Hiervan gaat een deel naar ConsumentenClaim en een deel naar de andere belangenbehartigers. Met deze inkomsten dekken we de kosten die we in de afgelopen jaren voor deze claim maakten. 

Daarnaast ontvangt ConsumentenClaim een extra vergoeding. Die gebruiken we om  de positie van consumenten in algemene zin te versterken. En om toekomstige collectieve acties te financieren.  

We kunnen hierover geen uitspraken doen, omdat het afhangt af van de persoonlijke situatie en het fiscale regime wat van toepassing is. Voor vragen hierover kan je het beste contact opnemen met de eigen (belasting)adviseur. 

Een onderdeel van de overeenkomst is de afspraak dat alle lopende juridische procedures worden stopgezet. Dit gebeurt nadat de schikking definitief is geworden. Hiervoor is het noodzakelijk dat 90% van de deelnemers akkoord gaat met de regeling. 

De partijen hebben afgesproken dat de regeling doorgaat als minimaal 90% van de deelnemers hiermee akkoord gaat. 

Als er minder dan 90% akkoord gaat, dan kan de overeenkomst tussen Achmea en de belangenorganisaties vervallen. In dat geval is er geen aanbod voor consumenten. De juridische procedure zal dan verder gaan. De uitkomst daarvan is onzeker. 

Als je akkoord gaat met de regeling, dan geef je hiervoor finale kwijting. Dat betekent dat je afstand doet van je rechten om te procederen.

Wij hopen dat deze stap van Achmea ook de laatste andere maatschappijen, zoals Reaal en de Goudse, aanspoort met ons een regeling te treffen. Je kunt je hiervoor nog steeds aanmelden, maar niet meer met een polis van Aegon, Allianz, a.s.r. en Nationale-Nederlanden. Daarmee troffen we al eerder een schikking.