Woekerpolis

Veelgestelde vragen schikking a.s.r.

 
Nee, dat is niet meer mogelijk.
 
Heb je de polis in het verleden al eens aangemeld? Controleer dan je gegevens in je dossier en vul aan waar nodig. Je doet dan alsnog mee.

Misschien komt er ook een regeling voor polishouders die zich niet bij ons hebben aangemeld. Op de website van a.s.r. staat dat de verzekeraar een extra voorziening treft van 50 miljoen euro voor schrijnende gevallen. Ook voor klanten die niet zijn aangesloten en niet eerder een vergoeding kregen.

Deze klanten kunnen vanaf 4 december 2023 rechtstreeks bij a.s.r. terecht voor meer informatie.

De regeling heeft betrekking op beleggingsverzekeringen van de verzekeraars a.s.r. en Aegon, waarop in het verleden mogelijk te hoge kosten zijn ingehouden.

Hieronder vallen ook de polissen van de rechtsvoorgangers van deze maatschappijen. Bekende rechtsvoorgangers zijn Amev, Generali, Interlloyd en Spaarbeleg.

Het gaat om ongeveer 300 producten, waaronder ABC Spaarplan, Fundplan, Koersplan, Levensloop, Levensplan en Waerdye.

Op 2 oktober 2023 zijn Aegon en a.s.r samen gegaan onder de naam a.s.r..

Indien je een polis hebt aangemeld die valt onder de regeling, ontvang je vanzelf bericht over de afhandeling. Controleer wel alvast je aanmelding op Mijn ConsumentenClaim en vul de eventueel ontbrekende gegevens aan.

 

Dat is nog niet te zeggen. Het gaat om veel polishouders, waarbij we steeds een persoonlijke berekening maken. We verwachten dat de afhandeling minstens enkele maanden gaat duren. 

Het delen van jouw gegevens met a.s.r. is noodzakelijk om vast te stellen of jouw product voor vergoeding in aanmerking komt en zo ja, om de hoogte van de vergoeding te berekenen. In de mail heb je de mogelijkheid om via een opt-out verklaring aan te geven dat je niet wil dat jouw gegevens gedeeld worden met a.s.r. Let op: als je ervoor kiest jouw gegevens niet te delen, verlies je je recht op vergoeding.

Dat is nog niet te zeggen. Er vallen 300 verschillende producten onder de regeling.

Het exacte bedrag hangt af van het soort product, de productcategorie, de looptijd, de inleg en de betaalde premie. Per polishouder is het bedrag minimaal een paar honderd euro. Dat kan in een enkel geval oplopen naar  zo’n tienduizend euro.

De komende periode werken we dit uit en ontvangt iedereen een passend voorstel. 

A.s.r., Aegon en vele andere verzekeraars hielden in het verleden in sommige gevallen te hoge kosten in op beleggingsverzekeringen. Deze verzekeringen brachten hierdoor niet het resultaat wat je ervan mocht verwachten. Het gaat om een combinatie van ingehouden provisie, maatschappijkosten, beleggingskosten en overlijdensrisicopremie.

Veel polishouders hebben zich de afgelopen jaren bij ons aangemeld. Voor deze deelnemers is nu deze regeling getroffen.

Deze regeling is van toepassing voor iedereen die is aangesloten bij een van de claimorganisaties die deze overeenkomst ondertekend hebben. De vergoeding komt bovenop eventueel uitgekeerde compensaties.s aangemeld. Voor deze deelnemers is nu deze regeling getroffen.

Zodra 90% van de deelnemers akkoord gaat met het voorstel, is de overeenkomst tussen de partijen definitief en wordt gestart met het uitkeren van vergoedingen.

De regeling is op basis van een no cure no pay vergoeding van 10% voor aangesloten klanten. Hiervan gaat een deel naar ConsumentenClaim en een deel naar andere belangenbehartigers.

We kunnen hierover geen uitspraken doen, omdat het afhangt af van de persoonlijke situatie en het fiscale regime wat van toepassing is. Voor vragen hierover kan je het beste contact opnemen met de eigen (belasting)adviseur.

Een onderdeel van de overeenkomst is de afspraak dat alle lopende juridische procedures worden stopgezet. Dit gebeurt nadat de schikking definitief is geworden. Het is noodzakelijk dat 90% van de deelnemers akkoord gaat met de regeling.

De partijen hebben afgesproken dat de regeling alleen doorgaat als minimaal 90% van de deelnemers hiermee akkoord gaat.

Als er minder dan 90% akkoord gaat, dan vervalt de overeenkomst tussen ASR en de belangenorganisaties en daarmee is er geen aanbod voor consumenten. De juridische procedure zal dan verder gaan. De uitkomst daarvan is onzeker.

Als je akkoord gaat met de regeling, dan geef je hiervoor finale kwijting. Dat betekent dat je afstand doet van je rechten om te procederen.

Wij hopen door deze stap van a.s.r./Aegon dat ook andere maatschappijen met ons in gesprek gaan. Inmiddels hebben we een regeling getroffen met a.s.r./Aegon, Achmea en Nationale-Nederlanden.

Stuur in dat geval je vraag naar vragen@consumentenclaim.nl. Mocht je jouw vraag aan een medewerker willen voorleggen dan kan dat via telefoonnummer: 020 210 92 00. Dat kan van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur. Hou rekening met extra drukte.