Spaartaks

Nieuws

Eerste succes in de spaartaksclaim


We hebben samen met de Consumentenbond een eerste succes bereikt in de Spaartaksclaim: Het is niet nodig dat iedereen individueel een brief aan de Belastingdienst moet sturen om nog voor compensatie in aanmerking te kunnen komen. Dit is het resultaat van een aantal besprekingen die wij de afgelopen weken met het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst hebben gevoerd.

Verder hebben we met de overheidsinstanties kunnen afspreken dat voor alle gedupeerden een zogenaamde ‘massaal bezwaar procedure’ gaat gelden. Dit betekent dat er een aantal proefzaken uitgeprocedeerd gaat worden en dat de uitkomst daarvan voor alle gedupeerden gaat gelden. Deze afspraak is gemaakt voor iedereen die over de jaren 2017 tot 2021 te veel belasting in box 3 heeft betaald.

70.000 aanmeldingen
Dit mooie eerste succes hebben we kunnen bereiken mede dankzij jouw aanmelding bij ons. Samen met in totaal 70.000 andere gedupeerde belastingbetalers hebben we het verschil kunnen maken!

Sandra Molenaar van de Consumentenbond: ‘Het voordeel van de gemaakte afspraken is dat nu niet iedereen een brief naar de Belastingdienst hoeft te sturen, wetende dat zijn bezwaar zou worden afgewezen, waarna diegene dan weer naar de rechter zou moeten stappen. We zijn blij dat deze onzalige weg consumenten bespaard blijft en we het ministerie hebben kunnen overtuigen om maatregelen te treffen. Het feit dat bijna 70.000 consumenten zich bij onze Spaartaksclaim hebben gemeld, heeft daarbij zeker geholpen.’

Proefprocedures
Jij en onze andere deelnemers hebben hiermee nog niet het te veel betaalde belastinggeld terug. Daarvoor zijn proefprocedures nodig. Samen met andere belangenorganisaties, zoals de Bond voor Belastingbetalers en belastingadviseurs, gaan we met het ministerie een aantal vragen uitwerken waarover de rechter zich moet uitspreken. En we selecteren een aantal geschikte voorbeeldzaken. ConsumentenClaim roept samen met de Consumentenbond consumenten op om zich te melden. Zo krijgen we een compleet beeld van de problematiek en kunnen we de meest geschikte zaken selecteren om uit te procederen. Bovendien: hoe groter onze achterban, hoe sterker onze positie.

Vragen
Voor eventuele vragen raden we je aan te kijken bij de rubriek veelgestelde vragen op onze website. Daar vind je alle antwoorden. Deze rubriek wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld met nieuwe vragen.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 4 november 2022 

In gesprek met de staatssecretaris


Het is nog onduidelijk of gedupeerden die niet bezwaar maakten alsnog gecompenseerd gaan worden. Staatssecretaris, Marnix van Rij, wekte eerder de indruk dat een vorm van bezwaar mogelijk leek te zijn. In de miljoenennota lezen we hier echter niks over terug.

We zijn van mening dat iedereen gecompenseerd moet worden. We trekken op met de Consumentenbond die volgende week in gesprek met de staatssecretaris. Tijdens dit gesprek lichten zij onze mening toe en vragen hem om opheldering. Als uit dit gesprek blijkt dat alleen bezwaarmakers recht hebben op compensatie, zullen wij ons beraden over verdere stappen.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 22 september 2022 

Spaartaks, oplossing in aankomst?

 

In de spaartaks claim trekken wij samen op met de Bond voor Belastingbetalers. Op dit moment is het kabinet bezig een oplossing voor de spaartaks te zoeken, die ‘recht doet aan spaarders’. 

De staatssecretaris heeft toegezegd een besluit te nemen over de vraag of, en in hoeverre, niet-bezwaarmakers op compensatie kunnen rekenen. Dit betekent wel dat voor de huidige aangiftes er nog geen oplossing zal zijn. Dit zal volgens de staatssecretaris later worden hersteld.

Tip! Zorg dat u geen geld laat liggen. Bij twijfel over uw belastingaangifte, gebruik de aangiftecheck. Dit online softwareprogramma controleert uw aangifte inkomstenbelasting op de meest gemaakte fouten en wijst u op belastingvoordelen. De Aangiftecheck (www.aangiftecheck.nl) is een initiatief van de Bond voor Belastingbetalers.

Consumentenclaim, gepubliceerd op 16 maart 2022
 

Na kamerdebat buigt kabinet zich over compensatie Spaartaks

 

De afgelopen tijd hebben de ontwikkelingen rond de Spaartaks-claim elkaar in rap tempo opgevolgd. Op 2 februari vond een Kamerdebat plaats over de kwestie. In aanloop van dit debat had staatssecretaris van Financiën Van Rij een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin gaat hij onder andere op het ingewonnen advies van de Landsadvocaat in. 

De Landsadvocaat is van mening dat een het niet compenseren van spaarders die niet binnen de wettelijke termijn bezwaar hebben gemaakt ‘juridisch verdedigbaar’ is.

Dat betekent overigens niet dat het kabinet dit ook van plan is. De Tweede Kamer, waaronder de vier coalitiepartijen, namen tijdens het debat een motie aan waarin het kabinet werd opgeroepen tot een oplossing te komen die ‘recht doet aan spaarders’. Wat dit precies zal inhouden is op dit moment nog onduidelijk. 

De staatssecretaris heeft toegezegd om binnen twee maanden (vóór 1 april)  een besluit te nemen over de vraag of, en in hoeverre, niet-bezwaarmakers op compensatie kunnen rekenen. Wij houden de verdere ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 7 februari 2022

 

Aanmelden kan nog

Andere interessante claims

Beeldbuisclaim

Beeldbuisclaim

Grote kans dat je tussen 1996 en 2006 een televisie hebt gekocht.

Dieselclaim

Dieselclaim

Autofabrikanten sjoemelen jarenlang met de software in hun dieselauto’s.

TikTok-claim

TikTok verzamelt veel te veel privéinformatie van kinderen.

Spaartaks

1,3 miljoen Nederlanders hebben te veel belasting betaald over hun vermogen.

Je kent ons misschien wel van: