Fortisclaim

Nieuws

Slotuitkering Fortis in in 2022


De Claims Administrator heeft bekend gemaakt dat op 25 augustus 2022 de slotuitkering betaalbaar zal worden gesteld. In totaal zijn maar liefst 301.355 claims ingediend. Helaas heeft dit grote aantal aanmeldingen tot gevolg dat iedereen iets minder ontvangt dan oorspronkelijk was ingeschat. De meeste deelnemers zullen nog een aanvullende uitkering ontvangen. Eind juni ontvangen wij voor onze deelnemers de berekeningen van de compensatiebedragen. Deze zullen door ons worden gecontroleerd. Vervolgens ontvangen onze deelnemers bericht over hun definitieve vergoeding. Wij adviseren iedereen om dit bericht af te wachten. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website www.forsettlement.com

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 27 juni 2022

Afwikkeling Fortisclaim vordert gestaag

De afwikkeling van meer dan 300.000 Fortisclaims is een enorme klus. Het is dan ook niet voor niets dat de
claims administrator (Computershare) hier een aantal jaren voor nodig heeft. Inmiddels hebben vrijwel alle deelnemers
bij ons een eerste of tweede deeluitkering ontvangen. Naar verwachting zal de slotuitkering begin 2022 voor alle deelnemers
worden berekend en worden overgemaakt. Dan gaat duidelijk worden hoeveel procent van de compensatie deelnemers
ontvangen. Wij houden nauw toezicht dat ook de laatste stappen goed voor onze deelnemers zullen verlopen. 

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 26 juli 2021

Extra betalingsronde oktober 2020

Onlangs heeft de claims administrator een extra uitkeringsronde verzorgd. Als aan u een uitkering is toegekend dan heeft u daar inmiddels van ons bericht over ontvangen. De claims administrator heeft helaas nog steeds niet alle claims verwerkt. Er zijn nu 293 duizend van de in totaal 301 duizend ingediende claims beoordeeld. De slotuitkering is pas op zijn vroegst in de loop van 2021 te verwachten. Meer informatie vindt u op de website www.forsettlement.com.

Update Fortisclaim

Eerder spraken wij nog de hoop uit dat alle Fortisclaims voor het einde van 2019 afgehandeld zouden kunnen worden. Deze planning blijkt helaas niet haalbaar, aangezien er meer claims zijn ingediend bij de claimadministrator dan vooraf was ingeschat. Pas nadat alle 290.000 ingediende claims beoordeeld zijn, kan berekend worden op welke uitkering deelnemers recht hebben. Wij kunnen daar helaas geen invloed op uitoefenen. De verwachting is nu dat in de loop van 2020 de claims afgehandeld kunnen worden. De deelnemers aan de Fortisclaim hebben hierover persoonlijk bericht gehad.

Aanmelden kan nog

Andere interessante claims

Beeldbuisclaim

Beeldbuisclaim

Grote kans dat je tussen 1996 en 2006 een televisie hebt gekocht.

Dieselclaim

Dieselclaim

Autofabrikanten sjoemelen jarenlang met de software in hun dieselauto’s.

TikTok-claim

TikTok verzamelt veel te veel privéinformatie van kinderen.

Spaartaks

1,3 miljoen Nederlanders hebben te veel belasting betaald over hun vermogen.

Je kent ons misschien wel van: