Eerste succes in de spaartaksclaim

We hebben samen met de Consumentenbond een eerste succes bereikt in de Spaartaksclaim: Het is niet nodig dat iedereen individueel een brief aan de Belastingdienst moet sturen om nog voor compensatie in aanmerking te kunnen komen. Dit is het resultaat van een aantal besprekingen die wij de afgelopen weken met het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst hebben gevoerd.

Verder hebben we met de overheidsinstanties kunnen afspreken dat voor alle gedupeerden een zogenaamde ‘massaal bezwaar procedure’ gaat gelden. Dit betekent dat er een aantal proefzaken uitgeprocedeerd gaat worden en dat de uitkomst daarvan voor alle gedupeerden gaat gelden. Deze afspraak is gemaakt voor iedereen die over de jaren 2017 tot 2021 te veel belasting in box 3 heeft betaald.

70.000 aanmeldingen
Dit mooie eerste succes hebben we kunnen bereiken mede dankzij jouw aanmelding bij ons. Samen met in totaal 70.000 andere gedupeerde belastingbetalers hebben we het verschil kunnen maken!

Sandra Molenaar van de Consumentenbond: ‘Het voordeel van de gemaakte afspraken is dat nu niet iedereen een brief naar de Belastingdienst hoeft te sturen, wetende dat zijn bezwaar zou worden afgewezen, waarna diegene dan weer naar de rechter zou moeten stappen. We zijn blij dat deze onzalige weg consumenten bespaard blijft en we het ministerie hebben kunnen overtuigen om maatregelen te treffen. Het feit dat bijna 70.000 consumenten zich bij onze Spaartaksclaim hebben gemeld, heeft daarbij zeker geholpen.’

Proefprocedures
Jij en onze andere deelnemers hebben hiermee nog niet het te veel betaalde belastinggeld terug. Daarvoor zijn proefprocedures nodig. Samen met andere belangenorganisaties, zoals de Bond voor Belastingbetalers en belastingadviseurs, gaan we met het ministerie een aantal vragen uitwerken waarover de rechter zich moet uitspreken. En we selecteren een aantal geschikte voorbeeldzaken. ConsumentenClaim roept samen met de Consumentenbond consumenten op om zich te melden. Zo krijgen we een compleet beeld van de problematiek en kunnen we de meest geschikte zaken selecteren om uit te procederen. Bovendien: hoe groter onze achterban, hoe sterker onze positie.

Vragen
Voor eventuele vragen raden we je aan te kijken bij de rubriek veelgestelde vragen op onze website. Daar vind je alle antwoorden. Deze rubriek wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld met nieuwe vragen.

Spaartaks: Dit is wat je moet weten over de kansen op compensatie

Spaartaks

 

 

 

1.3 miljoen Nederlanders hebben jarenlang te veel 
belasting betaald in box 3. Heel veel Nederlanders wisten niet dat je een
bezwaarschrift moest sturen om voor teruggave in aanmerking te komen.
Alleen de spaarders die op tijd bezwaar maakten krijgen geld terug. En dat
vinden wij oneerlijk!

Hoe zat het ook alweer?
De Hoge Raad deed op 24 december 2021 een positieve uitspraak. Uit deze uitspraak kwam naar voren dat de  vermogensrendementsheffing in box 3 oneerlijk is en dat de overheid de te veel geïnde belasting moet terugbetalen. 

Om dit bedrag terug te krijgen moesten spaarders bezwaar maken. Uiteindelijk waren er maar 60.000 mensen die op tijd bezwaar hebben gemaakt. Wij willen dat de mensen die niet op tijd bezwaar hebben gemaakt ook hun te veel betaalde belastinggeld terugkrijgen.

Wat is het laatste nieuws
De Hoge Raad heeft op 20 mei 2022 laten weten dat de mensen die niet op tijd bezwaar hebben gemaakt tegen de belastingaanslag over het belastingjaar 2017 (en later) geen recht hebben om gecompenseerd te worden op grond van de uitspraak van de Hoge Raad op 24 december 2021. Deze tweede uitspraak is een enorme tegenvaller.

Het kabinet kan alsnog besluiten om deze groep te compenseren. Daarover heeft de staatssecretaris vooralsnog geen beslissing over genomen.

Wat betekent dit voor jou?
Op dit moment is het kabinet aan zet. We verwachten dat na de zomer meer bekend wordt. We zullen dit besluit eerst moeten afwachten voordat we eventuele juridische acties in gang zetten.

Deze claim is in samenwerking met de Consumentenbond. Door onze krachten te bundelen strijden wij tegen bedrijven en instellingen die misbruik maken van hun machtspositie. Wij zorgen dat je compensatie krijgt voor jouw geleden schade.

Spaartaks, oplossing in aankomst?In de spaartaks claim trekken wij samen op met de Bond voor Belastingbetalers. Op dit moment is het kabinet bezig een oplossing voor de spaartaks te zoeken, die ‘recht doet aan spaarders’. De staatssecretaris heeft toegezegd een besluit te nemen over de vraag of, en in hoeverre, niet-bezwaarmakers op compensatie kunnen rekenen. Dit betekent wel dat voor de huidige aangiftes er nog geen oplossing zal zijn. Dit zal volgens de staatssecretaris later worden hersteld.

Tip! Zorg dat u geen geld laat liggen. Bij twijfel over uw belastingaangifte, gebruik de aangiftecheck. Dit online softwareprogramma controleert uw aangifte inkomstenbelasting op de meest gemaakte fouten en wijst u op belastingvoordelen. De Aangiftecheck (www.aangiftecheck.nl) is een initiatief van de Bond voor Belastingbetalers.