Voortgang procedure Nationale Nederlanden

ConsumentenClaim voert namens de Vereniging Woekerpolis.nl collectieve procedures tegen Nationale-Nederlanden. 

Nationale Nederlanden

Eind 2013 is de procedure tegen Nationale-Nederlanden (NN) gestart. Op 23 april 2014 heeft de rechtbank Rotterdam een positief tussenvonnis gewezen. NN had geëist dat de procedure zou worden geschorst. De rechtbank maakte korte metten met deze vertragingstactiek. In het vonnis werd NN op alle punten in het ongelijk gesteld en in de kosten veroordeeld. 

Begin 2015 heeft er een regiezitting bij de rechtbank plaatsgevonden en 11 april 2017 vond het pleidooi plaats. Op 19 juli 2017 heeft de rechtbank uitspraak gedaan en zijn de vorderingen van Vereniging Woekerpolis.nl afgewezen. De vereniging is zeer verbaasd en vindt het oordeel van de rechter onbegrijpelijk. Het vonnis staat haaks op uitspraken die de afgelopen maanden zijn gedaan door het gerechtshof Den Bosch, de rechtbank Den Haag en het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. De vereniging heeft direct besloten om in hoger beroep te gaan. 

Op 20 januari 2020 was de afsluitende zitting bij het Gerechtshof Den Haag en op 31 maart 2020 werd een tussenuitspraak gedaan. Het hof is van plan om een aantal vragen aan de Hoge Raad voor te leggen. Deze vragen gaan duidelijk maken of NN (en andere verzekeraars) klanten voldoende heeft geïnformeerd, bijvoorbeeld over de hoge kosten die op de beleggingsverzekeringen werden ingehouden. Alle partijen hebben op de tussenuitspraak van het hof kunnen reageren. Het hof verwacht in het voorjaar 2021 een definitieve uitspraak te kunnen doen. Daarna gaan de vragen naar de Hoge Raad.