Voortgang Aegon

ConsumentenClaim voert namens de Vereniging Woekerpolis.nl collectieve procedures tegen Aegon. 

Aegon

Na Nationale-Nederlanden dagvaardde de vereniging op 28 maart 2014 Aegon. In januari 2017 vond het pleidooi plaats (dit is gewoonlijk de laatste stap in een procedure), waarna de rechter uitspraak doet. Aegon is één van de grootste aanbieders als het gaat om de verkoop van woekerpolissen: het bedrijf verkocht maar liefst 1,3 miljoen woekerpolissen in de afgelopen 25 jaar. Vooral het product Koersplan van dochter Spaarbeleg is bekend. De rechter veroordeelde Aegon al eerder om gedupeerden met dit product schadeloos te stellen. In de huidige collectieve procedure gaat het om een fors hogere claim. Niet alleen voor het product Koersplan, maar ook voor alle andere woekerpolissen van Aegon.

De rechtbank Den Haag heeft in een tussenvonnis van 28 oktober 2015 bepaald dat de collectieve procedure van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Aegon zich gaat toespitsen op de producten Koersplan, Fundplan en Vermogensplan. Dit zijn de meest verkochte producten van Aegon die samen zo’n 70% van alle door Aegon verkochte woekerpolissen uitmaken. Op 28 juni 2017 heeft de vereniging een overwinning behaald: Aegon is volgens de rechtbank ernstig tekort geschoten in de informatievoorziening aan haar klanten. Toch is ook een belangrijk deel van de vordering van de vereniging niet toegewezen: volgens ons ten onrechte. Wij zijn daarom tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan.

Op 28 mei 2019 hebben wij bij het Hof Den Haag om een pleidooi gevraagd. Dit pleidooi zal naar verwachting plaatsvinden in het voorjaar van 2021. Deze vertraging komt doordat het Hof Den Haag in een andere zaak de antwoorden op de rechtsvragen die aan de Hoge Raad (ons hoogste rechtscollege) zijn gesteld, wil afwachten. Deze zijn ook van invloed op het woekerpolisdossier van Aegon.