Vernietigende uitspraak in
woekerpoliszaak ASR

Amsterdam, 31 oktober 2017– Het gerechtshof Den Bosch heeft op 31 oktober 2017 een vergaande uitspraak
gedaan in een door ConsumentenClaim aangespannen woekerpolisprocedure tegen ASR. Volgens het hof was de
door ASR verstrekte informatie bij het afsluiten van de polis onjuist en misleidend en heeft ASR onrechtmatig
gehandeld door hoge verborgen kosten in te houden. ASR moet van de rechter ruim € 8.000,- terugbetalen aan verborgen
kosten, wettelijke rente en proceskosten. De uitspraak heeft ook grote gevolgen voor andere verzekeraars. De stelling
van verzekeraars dat bij het afsluiten van woekerpolissen kosten niet gespecificeerd hoefden te worden en dat kon worden
volstaan met een rekenvoorbeeld, wordt door het hof van tafel geveegd.

De rechters maken ASR een lange serie aan verwijten. ASR heeft de werking van het product en de bijbehorende kostenstructuur
niet uitgelegd. ASR wist van tevoren welke kosten zij zou inhouden, maar heeft bewust niets verteld en vooral de nadruk gelegd
op de mogelijke opbrengsten. Het rendementspercentage van 13% waarmee in de offerte werd gerekend, hield geen rekening
met de fondsbeheerskosten. Het rendementspercentage was bovendien niet in overeenstemming met de door de klant gekozen
beleggingen. Er werden hoge verborgen kosten ingehouden, die door de complex geformuleerde polisvoorwaarden voor klanten
 niet te doorgronden waren. Eerder dit jaar werd op 2 mei in een andere zaak van ConsumentenClaim een vergelijkbare uitspraak
 door het gerechtshof gedaan. Toen baseerde het hof de uitspraak op de richtlijn oneerlijke bedingen. Doordat ASR de zaak niet
 aan de Hoge Raad heeft voorgelegd, staat die uitspraak inmiddels definitief vast. Directeur Stef Smit van ConsumentenClaim:
 “Het gerechtshof geeft ASR er ongenadig van langs en dat is naar onze mening volkomen terecht. ASR heeft haar klanten jarenlang
stiekem geld afhandig gemaakt. Dat geld moet terugkomen.”

Ook de rol van de tussenpersoon, waarachter ASR zich probeerde te verschuilen, blijft niet onbesproken. Volgens het hof heeft de
tussenpersoon van ASR een zeer hoge provisie ontvangen, terwijl hij niets anders heeft gedaan dan het invullen van het aanvraagformulier.
Stef Smit: “Deze uitspraak is belangrijk voor iedereen met een hypotheek of pensioenproduct die met de kennis van nu moet worden
aangemerkt als een woekerpolis. Consumenten die ook hun geld terug willen, kunnen zich nog steeds bij ons aanmelden, met
uitzondering van klanten van Allianz. Daarmee troffen we voor onze cliënten eerder dit jaar een schikking.”

Lees hier de uitspraak.