Spaartaksclaim

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over de Spaartaksclaim? Veel vragen zijn ons al eens gesteld. Deze hebben we met de antwoorden op een rij gezet. Misschien dat jouw vraag er ook tussen staat!

Algemene vragen

Algemene vragen

Het is niet uit te leggen dat de overheid onderscheid maakt tussen burgers en een klein deel wel compenseert, maar bijna 1,3 miljoen mensen in de kou laat staan. Vast staat dat de overheid onterecht belasting heeft geïnd. Dat geld moet terug naar de belastingbetaler.

We willen bereiken dat ook niet-bezwaarmakers te veel betaalde belasting terugkrijgen.

Voorlopig hoef je niet in actie te komen. Het kabinet bereidt een wetswijziging voor, waarmee een ‘massaal bezwaarplusprocedure’ mogelijk wordt. Wij houden in de gaten of deze wetswijziging inderdaad wordt doorgevoerd, en houden je op de hoogte.

Nee. Het kabinet zegt toe dat als later wordt bepaald dat niet-bezwaarmakers gecompenseerd moeten worden, dat voor iedereen geldt.

Het kabinet zet een stap in de goede richting, maar erkent helaas nog niet dat niet-bezwaarmakers ook in aanmerking komen voor compensatie.  Wel zijn we te spreken over het feit dat het kabinet bereid is samen met ons de rechter te vragen alsnog te beoordelen of dit onderscheid eerlijk is. We hebben echter nog een lange weg te gaan, waarbij het beslist niet zeker is dat de rechter de niet-bezwaarmakers zal tegemoetkomen.

Wij zijn van mening dat de procedure uitmondend in het arrest van de Hoge Raad van 20 mei 2022 niet optimaal is gevoerd en dat niet alle argumenten zijn aangevoerd.

We gaan samen met het ministerie en de andere belangenbehartigers een aantal vragen voorleggen aan de rechter. Mocht deze van mening zijn dat het gemaakte onderscheid onterecht is, dan belooft het kabinet de niet-bezwaarmakers alsnog te compenseren.

Over het aanmelden

Over het aanmelden

Gratis aanmelden kan alleen nog via ons samenwerkingsverband met de Consumentebond, Consumentenbond Claimservice.

Dit is niet persé noodzakelijk, maar administratief wel wenselijk. Dit speelt vooral een rol als het toch noodzakelijk blijkt te zijn dat iedereen individueel een brief naar de belastingdienst dient te sturen.

Aan onze claims kunnen kosten verbonden zijn, maar dat is voor de Spaartaksclaim nog niet het geval. Je kunt je gratis en vrijblijvend aanmelden. Wij houden je dan van de ontwikkelingen op de hoogte. Mocht het nodig zijn dat wij deze claim doorzetten, omdat er vanuit het Ministerie en/of de Belastingdienst geen oplossing komt, dan zal in je digitale dossier de mogelijkheid worden geboden om aan het vervolg van de claim deel te nemen. Je bent daartoe niet verplicht en kunt je dan altijd weer afmelden.