iPhone-claim

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over de iPhone-claim? Veel vragen zijn ons al eens gesteld. Deze hebben we met de antwoorden op een rij gezet. Misschien dat jouw vraag er ook tussen staat!

Algemene vragen

Algemene vragen

Jazeker, klik hier om je aan te melden

Deelname aan deze claim is op basis van ‘no cure, no pay’. Aanmelden is gratis. Als wij geen resultaat boeken, betaal jij niets. Boeken we wel resultaat of komen we tot een regeling? Dan krijgen wij daar een percentage van. Voor deze claim bedraagt het percentage maximaal 25%.

Nee. In eerste instantie meld je je gewoon aan met je persoonsgegevens. In je persoonlijke omgeving kun je dan later de benodigde documenten uploaden. Als je die nu niet bij de hand hebt, is dat geen enkel probleem en kun je je gewoon aanmelden.

In de jaren 2017 en 2018 bracht Apple diverse iOS updates op de markt die de batterij en prestaties van bepaalde iPhones verminderden. Het gaat om de iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus en eerste generatie SE. Apple informeerde jou hier als klant niet over. Veel consumenten zagen zich daardoor genoodzaakt eerder over te stappen naar een nieuw model. Door de handelswijze van Apple liep je als consument schade op.

We stellen Apple aansprakelijk namens alle consumenten die als gevolg van deze oneerlijke handelspraktijken schade hebben geleden. Zo nodig zullen we de schade verhalen door middel van een collectieve procedure.

Iedere consument die in de jaren 2017 en 2018 een iPhone 6,6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus of SE had, heeft waarschijnlijk updates voor het iOS-besturingssysteem geïnstalleerd en kan deelnemen aan de collectieve actie. De iPhone moet privé zijn aangeschaft.

De verschillende iPhone modellen waarmee je je kunt aansluiten bij de collectieve actie zijn:

  • iPhone 6;
  • iPhone 6 Plus;
  • iPhone 6s;
  • iPhone 6s Plus;
  • iPhone 7;
  • iPhone 7 Plus;
  • iPhone SE (eerste generatie).

Om te controleren of jij een van de bovenstaande iPhones hebt (gehad), kan je inloggen op je Apple-account. Bij de persoonlijke instellingen wordt een overzicht weergegeven van alle toestellen die ooit waren verbonden aan jouw Apple ID. In dit overzicht kan je kijken of jij ooit het betreffende iPhone model hebt gehad.

Ja. Je kunt je met meerdere iPhones aanmelden. In je online dossier registreer je jouw modellen.

Nee, dat is niet mogelijk. De collectieve actie tegen Apple wordt gevoerd namens consumenten. Een consument is iemand die iets koopt met een privédoel, dat niet is bedoeld voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik.

Ja. Als je je toestel hebt (laten) vervangen, dan kan je gewoon meedoen met de actie tegen Apple. Vergeet dit niet aan te geven in de online omgeving.

Ja. Als je je batterij hebt (laten) vervangen dan kan je gewoon meedoen met de actie tegen Apple. Vergeet dit niet aan te geven in de online omgeving.

Je kunt op meerdere manieren bewijzen eigenaar te zijn geweest van een toestel die onderdeel uitmaakt van de actie:

  • Screenshot Apple-ID met toestellen
  • Aankoopfactuur/bonnetjes
  • Andere vorm van bewijs


De hoogte van de schade hangt onder andere af van het model iPhone dat je had en eventuele acties de je hebt ondernomen toen je merkte dat je iPhone niet (meer) naar behoren functioneerde. Het maakt bijvoorbeeld uit of jij je batterij of toestel hebt laten vervangen. Het gemiddelde schadebedrag schatten wij op €45 – €57 euro per toestel.

Je kan je deelname te allen tijde beëindigen. Een aanmelding kan binnen 30 dagen na akkoord kosteloos worden beëindigd. Als je daarna (mede) dankzij de inspanningen van Stichting Aequitas enige schadevergoeding van Apple ontvangt voor de gebeurtenissen en handelingen van Apple zoals die in de collectieve actie aan de orde werd gesteld, ben je ondanks de beëindiging nog wel de overeengekomen ‘no-cure, no pay’ vergoeding verschuldigd.

Je kan je deelname beëindigen door een e-mail te sturen naar: vragen@consumentenclaim.nl

Stichting Aequitas Belangenbehartiging

Stichting Aequitas Belangenbehartiging is een stichting zonder winstoogmerk die opkomt voor jouw belangen als consument en het verkrijgen van compensatie voor geleden schade. Dit doen ze onder meer door rechtszaken te voeren tegen bedrijven die onjuiste handelspraktijken verrichten. 

Hausfeld Advocaten  
ConsumentenClaim en Stichting Aequitas hebben het advocatenkantoor Hausfeld ingeschakeld. Zij voeren de collectieve actie tegen Apple. 

Fortress Investment Group LLC  
Deze claim wordt gefinancierd door een externe financier die verbonden is aan Fortress Investment Group LLC. Dit is een gerenommeerde procesfinancier in binnen- en buitenland. Deze partij heeft aangegeven de kosten van de procedure op zich te nemen. Als een vergoeding wordt toegewezen, dan heeft de financier recht op maximaal 25% van de opbrengst. Indien er geen (positief) resultaat wordt behaald, dan zijn de deelnemers niets aan de externe financier verschuldigd. 

ConsumentenClaim  
ConsumentenClaim is massaclaimspecialist en zet zich in om onrecht te bestrijden namens grote groepen consumenten. ConsumentenClaim zorgt voor de werving van de deelnemers. Alle aanmeldingen worden door ConsumentenClaim administratief ondersteund en afgehandeld.