Fortis GroeiVermogenclaim

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over Fortis GroeiVermogen? Veel vragen zijn ons al eens gesteld. Deze hebben we met de antwoorden op een rij gezet. Misschien dat jouw vraag er ook tussen staat!

Algemene vragen

Algemene vragen

Deelname aan deze claim is op basis van ‘no cure, no pay’. Aanmelden is gratis. Als wij geen resultaat boeken betaal jij niets. Boeken we wel resultaat en komen we tot een regeling? Dan krijgen wij daar een percentage van. Voor deze claim bedraagt het percentage 25%.

Het zijn beide effectenlease-overeenkomsten. Uit de contracten is dat niet makkelijk af te leiden maar het gaat om een belegging met geleend geld.

Bij het product GroeiVermogen betaal je gedurende 15 jaar een “deelnamebedrag” bestaande uit rente en aflossing.

Bij het product Vermogensversneller betaal je een “deelnamebedrag” bestaande uit rente en een premie van 15,25% over de aankoopsom voor een extra winstmogelijkheid (die mogelijkheid wordt de “Winstversneller” genoemd). Bij de VermogensVerneller was het mogelijk om een verzekering (0% Koersrisico) af te sluiten zodat het risico op een restschuld werd afgekocht.

Zusterorganisatie Leaseproces procedeert als 20 jaar tegen Fortis GroeiVermogen.

In augustus 2019 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden in een collectieve procedure aangenomen dat GroeiVermogen, bij het afsluiten van de producten GroeiVermogen en VermogensVersneller, haar zorgplicht heeft geschonden door niet te waarschuwen voor een risico op een restschuld voor de twee producten. Daarom kan Fortis GroeiVermogen in individuele zaken aansprakelijk worden gehouden voor de schade die een klant heeft geleden.

In maart 2023 oordeelde het hof Arnhem-Leeuwarden dat de eerdere collectieve procedure de verjaring van individuele rechtsvorderingen van alle gedupeerden heeft gestuit. Met dit oordeel is een belangrijke stap gezet.

Dit betekent dat de vorderingen niet voor 20 november 2024 kunnen verjaren. GroeiVermogen vecht de beslissing over het niet verjaren, wel aan bij de Hoge Raad. Wij denken dat GroeiVermogen in die procedure bij de Hoge Raad kansloos is. Wij verwachten ergens begin 2024 een uitspraak van de Hoge Raad.

Het Hof moet nog beslissen hoeveel GroeiVermogen moet vergoeden. Zodra het gerechtshof over de hoogte van de vergoeding uitspraak heeft gedaan zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Op dit moment lopen tientallen procedures tegen Fortis GroeiVermogen van klanten die zich destijds bij zusterorganisatie Leaseproces hebben aangemeld. Wij eisen voor hun allemaal een schadevergoeding van ⅔ van de betaalde restschuld vermeerderd met wettelijke rente.

Wij eisen voor enkele van hen ook een schadevergoeding voor de betaalde inleg, vermeerderd met wettelijke rente. Dit omdat zij destijds een contract bij een andere tussenpersoon dan VSB Bank of Fortis hebben afgesloten, zonder dan zij hier een vergunning voor hadden.

Zodra de eerste uitspraken door de rechter zijn gedaan, brengen wij je hiervan op de hoogte.

GroeiVermogen moet ⅔ van de betaalde restschuld vergoeden. Gemiddeld bedraagt deze € 1.500.

In sommige gevallen moet GroeiVermogen de volledige schade vergoeden. Het gaat dan zowel om de betaalde inleg als de restschuld. Dit is het geval als het product is afgesloten via een adviserende tussenpersoon zonder vergunning en GroeiVermogen daarvan op de hoogte had moeten zijn.

Over de schadevergoeding moet GroeiVermogen ook de wettelijke rente betalen.

Over het aanmelden

Over het aanmelden

Je kunt je aanmelden als je een ‘GroeiVermogen’ of ‘VermogensVersneller’ product hebt afgesloten waarbij je een restschuld hebt opgelopen óf als je het product hebt afgesloten via een tussenpersoon.

Je hebt altijd recht op terugbetaling van ⅔ van de betaalde restschuld, inclusief wettelijke rente. In sommige gevallen, wanneer je het contract hebt afgesloten via een tussenpersoon, niet zijnde VSB Bank of Fortis bank, heb je zelfs recht op vergoeding van 100% van de schade, waaronder ook het verlies van je inleg.

In eerste instantie meld je je gewoon aan met je persoonsgegevens. Heb je nog documenten van je destijds afgesloten product(en)? Dan upload je deze eenvoudig in je dossieromgeving waar je toegang tot krijgt na je aanmelding. Als je de documenten nu niet bij de hand hebt, is dat geen enkel probleem en kun je je gewoon aanmelden.

Nee, dat is niet nodig. In eerdere gerechtelijke procedures is geoordeeld dat de vorderingen niet voor 20 november 2024 verjaren. En vanaf nu zorgen wij namens onze deelnemers voor collectieve stuiting van de verjaring.

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Er bestonden 6 producten: GroeiVermogen, VermogensVersneller, Koerswinststapelaar, MilleniumVersneller, JubileumClicker en de BeursVersneller.

In een collectieve procedure is beslist dat GroeiVermogen bij het afsluiten van de producten GroeiVermogen en VermogensVersneller haar zorgplicht heeft geschonden. De betreffende gerechtelijke instantie besliste dat niet voor de andere vier producten. Daarom kun je alleen meedoen als je destijds een GroeiVermogen of VermogensVersneller contract had.