Beeldbuisclaim

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over de beeldbuisclaim? Veel vragen zijn ons al eens gesteld. Deze hebben we met de antwoorden op een rij gezet. Misschien dat jouw vraag er ook tussen staat!

Algemene vragen

Algemene vragen

De hoogte van een eventuele schadevergoeding is op dit moment nog niet bekend, maar wordt door ons geschat op minimaal 10% van de aanschafwaarde van het toestel. 

Volgens het Nederlands recht kan bij een onrechtmatige daad door een groep, ieder lid van de groep voor de gehele schade worden aangesproken. Doordat Philips bij het kartel betrokken is, kan Philips voor de gehele schade van het kartel worden aangesproken. Dit heeft als voordeel dat de zaak in Nederland kan worden uitgeprocedeerd. Philips kan op haar beurt de andere producenten bij de procedure betrekken of door haar uitgekeerde schadevergoedingen op de andere deelnemers van het kartel verhalen.

Zeven internationale organisaties zijn door de Europese Commissie beboet voor het deelnemen aan het kartel in de beeldbuizensector. Op deze pagina vind je de overwegingen van de Europese Commissie voor het uitdelen van die boete.

Het geld van de boete die de Europese Commissie oplegt, gaat naar de EU-begroting en leidt tot een vermindering van de nationale bijdragen van de lidstaten aan die begroting. Zo stroomt het geld uiteindelijk terug naar de Europese belastingbetaler. Naast de boete moeten de karteldeelnemers ook aan de gedupeerde consumenten de geleden schade vergoeden. De Europese Commissie heeft echter niet de taak daarvoor te zorgen. Vandaar dat wij als belangenbehartigers deze actie zijn gestart en eisen wij dat de veroorzaakte schade wordt vergoed.

Deelname aan deze claim is op basis van ‘no cure, no pay’. Aanmelden is gratis. Als wij geen resultaat boeken betaal jij niets. Boeken we wel resultaat en komen we tot een regeling? Dan krijgen wij daar een percentage van. Voor deze claim bedraagt het percentage 15%.

ConsumentenClaim en de Consumentenbond werken samen om de krachten te bundelen en een compensatieregeling af te dwingen voor gedupeerden. Daarvoor hebben wij samen de Consumentenbond Claimservice opgericht. Gedupeerde consumenten kunnen zich daar aanmelden voor de actie. Ben jij al aangemeld bij ConsumentenClaim of de Consumentenbond? Dan hoef je je  niet opnieuw aan te melden.

Je komt waarschijnlijk in aanmerking als je tussen 1996 en 2006 een kleurentelevisie of computerbeeldscherm heeft gekocht die geen LED-, LCD- of plasmascherm heeft. De verboden prijsafspraken zijn gemaakt voor kathodestraalschermen, beter bekend als beeldbuizen.

Een beeldbuis, ook wel kathodestraalbuis genoemd, is onderdeel van een kleurentelevisie of een computerbeeldscherm. Een beeldbuis vormt signalen om tot een beeld.

Bij de Beeldbuis-claim was er tussen 1996 en 2006 een beeldbuizenkartel actief dat zich schuldig maakte aan verboden prijsafspraken.

Beeldbuizen waren in die tijd belangrijk voor de productie van televisies en monitoren. Maar deze werden voor een te hoge prijs verkocht aan fabrikanten. Die berekenden de te hoge prijs weer door aan hun klanten. Hierdoor betaalden duizenden consumenten te veel voor hun kleurentelevisie of computerbeeldscherm.

Verboden prijsafspraken

De Televisieclaim gaat erover dat Samsung tussen 2013 en 2018 verboden afspraken maakte met detailhandelaren over verkoopprijzen van televisies. Ook andere merken, zoals Philips, LG en Sony werden daardoor duurder. Vele duizenden consumenten betaalden te veel voor een nieuwe televisie.    

Uit beide zaken blijkt dat televisiefabrikanten hun eigen winsten belangrijker vinden dan de belangen van consumenten en daar zelfs de wet voor overtreden.

De verschillende boetes die de fabrikanten opgelegd hebben gekregen, hebben helaas niet tot verandering in hun gedrag geleid. Dit vinden wij onacceptabel. Door je aan te sluiten bij de claims help je dit soort misstanden in de toekomst te voorkomen. Uiteraard kun je je bij beide claims aansluiten.

Over het aanmelden

Over het aanmelden

Nee, het serienummer is niet vereist. Als je niet meer weet wat het serienummer van jouw toestel was, kun jij je nog steeds bij ons aanmelden. Kijk bij de vraag over bewijsstukken welke informatie nodig is. Als je nog wel beschikt over de type-aanduiding en het serienummer dan versterkt dat jouw zaak.

Op dit moment is het nog niet duidelijk welke bewijsstukken vereist zijn voor een geldige beeldbuisclaim. Wanneer wij hier meer zekerheid over hebben, laten wij jou dat weten. Je hoeft in deze fase van de claim nog geen stukken aan ons op te sturen. Het is verstandig om de bewijsstukken die je nog hebt goed te bewaren. Mogelijke bewijsstukken zijn de aankoopnota en/of het garantiebewijs. Als je die niet meer hebt, kun je mogelijk op een andere manier de aanschaf van het toestel aannemelijk maken. Denk dan bijvoorbeeld aan: documentatiemateriaal wat je bij het toestel kreeg, bankafschrift van de aankoop en/of een foto waarop het toestel zichtbaar is.

Op dit moment is nog niet precies bekend welke merken onder het kartel vallen. Wij adviseren je om je gratis en vrijblijvend aan te melden als je een toestel hebt aangeschaft tussen 1-1-1996 en 31-12-2006. Wij houden je vervolgens met nieuwsbrieven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Na het inloggen vind je een lijst met merken die hoogstwaarschijnlijk onder de claim vallen. Dit kan echter de komende tijd nog veranderen. LED-, LCD- en plasmaschermen vallen niet onder het kartel.

Nadat jij je op de website hebt aangemeld, ontvang je van ons een e-mail met een verificatielink. Klik op de verificatielink om jouw aanmelding af te ronden. Na het bevestigen maak je een wachtwoord aan. Vervolgens krijg je toegang tot jouw digitale dossier waar jij jouw gegevens kunt aanvullen, jouw toestellen kunt registreren en ons opdracht kunt geven om jouw claim in behandeling te nemen.

Ja, zeker! Je kunt je aanmelden met een onbeperkt aantal producten voorzien van een beeldbuis die zijn aangekocht in de claimperiode (1996-2006) door jou en/of jouw gezinsleden.