Uitspraken Kifid

Het Klachteninstituut voor de Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft in 2020 uitspraak gedaan over doorlopende 
kredieten van verschillende banken zoals ABN AMROSantanderVesting Finance en IDM Bank (Interbank, Credit Agricole).

In deze uitspraken is elke keer geoordeeld dat bij doorlopende kredieten met een variabele rente de kredietverstrekker de
marktrente moet volgen. Dat betekent dat de bank of kredietverstrekker de rente mee moet laten stijgen en dalen met de marktrente.
Doet de aanbieder dat niet, dan moet de te veel betaalde rente worden terugbetaald aan de klant.

De marktrente vertoont sinds 2008 een dalende lijn. Kredietverstrekkers zoals ABN AMRO die niet met die dalende trend zijn meegaan
in hun rentetarieven, moeten volgens het Kifid hun klanten compenseren.

Lees hier de hele uitspraak over de kredieten van ABN AMRO