Uitspraak woekerpolisclaim in zicht

Hoe zat het ook alweer?
In Nederland zijn er ruim 7 miljoen woekerpolissen verkocht. Deze producten waren vaak gekoppeld aan een hypotheek of pensioen en hierop werden onterecht hoge kosten in rekening gebracht. Veel mensen hebben daardoor schade.

Op dit moment lopen er procedures tegen Achmea, Aegon, ASR, Nationale-Nederlanden en Reaal. ConsumentenClaim voert deze procedures namens Vereniging Woekerpolis.nl. In de zaak tegen Achmea wordt de procedure gevoerd namens Vereniging Woekerpolis.nl en de Consumentenbond.

Wat is het laatste nieuws?
In september verwachten we –eindelijk– de belangrijke uitspraak van het hof Den Haag in de zaak tegen Nationale Nederlanden. Deze procedure zijn wij gestart in 2013, dus we zijn ondertussen al tien jaar onderweg. 

In die periode is er wel een hoop gebeurd, want zowel  het Europese Hof als de Hoge Raad hebben zich over de zaak uitgelaten. Die uitspraken waren positief. Later dit jaar volgen dan mogelijk ook nog uitspraken tegen andere verzekeraars.

Onderstaand vind je een overzicht van het laatste nieuws over de procedures per verzekeraar.

Nationale-Nederlanden
Tien jaar geleden zijn we gestart met de collectieve procedure tegen Nationale-Nederlanden. Hierbij blikken we terug naar de belangrijkste momenten in de procedure tot nu:

   • 2013: Vereniging Woekerpolis start de procedure tegen Nationale-Nederlanden.

   • 2015: Het Europese Hof doet uitspraak in de zaak Nationale-Nederlanden/Van Leeuwen die bepalend is voor het vervolg van de procedure bij de rechtbank.

   • 2017: De vorderingen van Vereniging Woekerpolis worden afgewezen. Vereniging Woekerpolis gaat in hoger beroep.

   • 2021: Het hof Den Haag stelt vragen aan de Hoge Raad. Het hof hoopt zo van de Hoge Raad duidelijkheid te krijgen over hoe zij de vorderingen van de vereniging moet beoordelen.

   • 2022: De Hoge Raad geeft positieve antwoorden op de vragen van het hof. Hiermee wordt de procedure bij het hof voortgezet.

  Wij verwachten in september 2023 een uitspraak van het gerechtshof Den Haag.

  Achmea

  In januari 2023 heeft er een zitting bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden plaatsgevonden waarbij partijen hun standpunten mondeling hebben kunnen toelichten en waarbij het gerechtshof vragen aan partijen heeft gesteld.

  Achmea heeft na de zitting van januari 2023 aangegeven dat zij van mening is dat alle rechters vervangen moeten worden omdat één van de rechters in een eerdere procedure over een beleggingsverzekering een adviserende rol zou hebben gehad. Dit wordt ‘wraking’ genoemd. Dit verzoek is op 21 maart 2023 toegewezen. Dit betekent dat er nu eerst drie nieuwe rechters moeten worden aangewezen. Daarna zal er hoogstwaarschijnlijk opnieuw een zitting bij het hof plaatsvinden. Het is onduidelijk op welk termijn dat zal gebeuren.

  ASR en Aegon
  ASR en Aegon hebben in november 2022 bekend gemaakt dat ASR de Nederlandse activiteiten van Aegon overneemt waaronder de woekerpolisportefeuille. ASR is daarmee met stip de grootste woekerpolisverzekeraar van Nederland geworden met maar liefst 2,4 miljoen woekerpolissen.

  De ontwikkelingen in de zaak tegen Nationale-Nederlanden hebben ervoor gezorgd dat zowel de procedure tegen Aegon, als tegen ASR enige tijd hebben stilgelegen. De gerechtshoven wilden eerst de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak tegen Nationale-Nederlanden afwachten. Inmiddels zijn de zaken weer opgepakt. In april van dit jaar zal er in de zaak tegen Aegon een pleidooi plaatsvinden. Daarna zal het hof naar verwachting uitspraak doen. Ook de zaak tegen ASR wordt weer voortgezet. Hier dient ASR nog haar verweer tegen de stellingen van Vereniging Woekerpolis in te dienen.  Daarna zullen partijen hun standpunten waarschijnlijk nog mondeling mogen toelichten (pleidooi).

  Reaal
  De rechtbank Alkmaar heeft op 20 december 2017 Vereniging Woekerpolis voor een belangrijk deel in het gelijk gesteld. Reaal moet de door haar klanten geleden schade veroorzaakt door het hefboom- en inteereffect vergoeden. Ook bepaalde de rechtbank dat een aantal van door Reaal gehanteerde voorwaarden moeten worden aangemerkt als een oneerlijk beding. Alle kosten die uit hoofde van deze bedingen zijn ingehouden, moet Reaal inclusief wettelijke rente terugbetalen. Een deel van de vordering van de vereniging is niet toegewezen. Beide partijen zijn vervolgens in hoger beroep gegaan.

  De ontwikkelingen in de zaak tegen Nationale-Nederlanden hebben ervoor gezorgd dat ook de procedure tegen Reaal geruime tijd heeft stilgelegen. Zowel wij als Reaal wilden eerst de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak tegen Nationale-Nederlanden afwachten. We verwachten dat de procedure in de loop van 2023 weer zal worden hervat.

  Onderwerpen in dit artikel
  Blijf op de hoogte

  Ontvang de nieuwsbrief

  Kom je ook in aanmerking?

  Claim? Doe de check!

  Je kent ons misschien wel van: