Tips en adviezen


Gratis hersteladvies


Je hebt recht op een gratis hersteladvies. De tussenpersoon die jou de woekerpolis heeft verkocht, is daar in het verleden rijkelijk voor beloond. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is dan ook van mening dat deze tussenpersoon (let op: dit kan ook een tussenpersoon zijn die jouw polis heeft overgenomen) je gratis moet helpen om de problemen op te lossen. In de praktijk kun je echter op weerstand stuiten. Veel tussenpersonen weigeren om het hersteladvies gratis uit te voeren. In dat geval raden wij je aan om nadrukkelijk te verwijzen naar de website van de AFM. Ook kun je eventueel een klacht indienen bij de Financiële Ombudsman.

Dit kan je zelf doen ter controle

Er zijn een aantal zaken die je eenvoudig zelf kunt controleren. Je weet dan of je in actie moet komen en waar je op moet letten.

  • Controleer de ingehouden kosten op het waardeoverzicht dat je jaarlijks van jouw aanbieder krijgt. Vaak worden er relatief hoge bedragen ingehouden voor kosten van de maatschappij of jouw tussenpersoon.
  • Controleer jouw polis op onnodige of te hoge dekkingen. Vaak gaat onnodig veel premie op aan een te dure overlijdensrisico- of arbeidsongeschiktheidsdekking. De premies vind je op het jaarlijkse waardeoverzicht.
  • Controleer de fondsen waarin je belegt. Als de einddatum nadert (minder dan 5 jaar resterend), dan kan het zeer onverstandig zijn om nog in een aandelenfonds te beleggen. Een koersval kan er voor zorgen dat de polis een groot deel van zijn waarde verliest. De resterende looptijd van de polis is dan te kort om dit verlies nog te kunnen goedmaken.
  • Controleer of jouw polis een garantieregeling kent en welke voorwaarden daaraan zijn verbonden. Deze informatie is terug te vinden op je polisblad en in de voorwaarden. Let op: Vaak is bepaald dat je de garantie kwijtraakt als je van beleggingsfonds switcht of de polis voortijdig beëindigd.

Tips


  • Als je niet meer over bepaalde documenten beschikt dan kun je kopieën opvragen bij jouw aanbieder of tussenpersoon. 
  • De AFM heeft op haar website een handig schema met tips en adviezen opgenomen.