Goed nieuws voor alle woekerpolishouders!

Mogelijk heeft u het goede nieuws de afgelopen tijd al uit de media meegekregen.  De Hoge Raad heeft een positieve uitspraak gedaan in het woekerpolisdossier. Deze uitspraak is voor iedereen met een woekerpolis van belang. Met de uitspraak is het belangrijkste verweer van verzekeraars van tafel. De Hoge Raad heeft bepaald dat verzekeraars niet konden […]