Spaartaks: Dit is wat je moet weten over de kansen op compensatie

Spaartaks

 

 

 

1.3 miljoen Nederlanders hebben jarenlang te veel 
belasting betaald in box 3. Heel veel Nederlanders wisten niet dat je een
bezwaarschrift moest sturen om voor teruggave in aanmerking te komen.
Alleen de spaarders die op tijd bezwaar maakten krijgen geld terug. En dat
vinden wij oneerlijk!

Hoe zat het ook alweer?
De Hoge Raad deed op 24 december 2021 een positieve uitspraak. Uit deze uitspraak kwam naar voren dat de  vermogensrendementsheffing in box 3 oneerlijk is en dat de overheid de te veel geïnde belasting moet terugbetalen. 

Om dit bedrag terug te krijgen moesten spaarders bezwaar maken. Uiteindelijk waren er maar 60.000 mensen die op tijd bezwaar hebben gemaakt. Wij willen dat de mensen die niet op tijd bezwaar hebben gemaakt ook hun te veel betaalde belastinggeld terugkrijgen.

Wat is het laatste nieuws
De Hoge Raad heeft op 20 mei 2022 laten weten dat de mensen die niet op tijd bezwaar hebben gemaakt tegen de belastingaanslag over het belastingjaar 2017 (en later) geen recht hebben om gecompenseerd te worden op grond van de uitspraak van de Hoge Raad op 24 december 2021. Deze tweede uitspraak is een enorme tegenvaller.

Het kabinet kan alsnog besluiten om deze groep te compenseren. Daarover heeft de staatssecretaris vooralsnog geen beslissing over genomen.

Wat betekent dit voor jou?
Op dit moment is het kabinet aan zet. We verwachten dat na de zomer meer bekend wordt. We zullen dit besluit eerst moeten afwachten voordat we eventuele juridische acties in gang zetten.

Deze claim is in samenwerking met de Consumentenbond. Door onze krachten te bundelen strijden wij tegen bedrijven en instellingen die misbruik maken van hun machtspositie. Wij zorgen dat je compensatie krijgt voor jouw geleden schade.

Spaartaks, oplossing in aankomst?In de spaartaks claim trekken wij samen op met de Bond voor Belastingbetalers. Op dit moment is het kabinet bezig een oplossing voor de spaartaks te zoeken, die ‘recht doet aan spaarders’. De staatssecretaris heeft toegezegd een besluit te nemen over de vraag of, en in hoeverre, niet-bezwaarmakers op compensatie kunnen rekenen. Dit betekent wel dat voor de huidige aangiftes er nog geen oplossing zal zijn. Dit zal volgens de staatssecretaris later worden hersteld.

Tip! Zorg dat u geen geld laat liggen. Bij twijfel over uw belastingaangifte, gebruik de aangiftecheck. Dit online softwareprogramma controleert uw aangifte inkomstenbelasting op de meest gemaakte fouten en wijst u op belastingvoordelen. De Aangiftecheck (www.aangiftecheck.nl) is een initiatief van de Bond voor Belastingbetalers.