Spaartaks, oplossing in aankomst?

In de spaartaks claim trekken wij samen op met de Bond voor Belastingbetalers. Op dit moment is het kabinet bezig een oplossing voor de spaartaks te zoeken, die ‘recht doet aan spaarders’. De staatssecretaris heeft toegezegd een besluit te nemen over de vraag of, en in hoeverre, niet-bezwaarmakers op compensatie kunnen rekenen. Dit betekent wel dat voor de huidige aangiftes er nog geen oplossing zal zijn. Dit zal volgens de staatssecretaris later worden hersteld.

Tip! Zorg dat u geen geld laat liggen. Bij twijfel over uw belastingaangifte, gebruik de aangiftecheck. Dit online softwareprogramma controleert uw aangifte inkomstenbelasting op de meest gemaakte fouten en wijst u op belastingvoordelen. De Aangiftecheck (www.aangiftecheck.nl) is een initiatief van de Bond voor Belastingbetalers.

 
 
Onderwerpen in dit artikel
Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Kom je ook in aanmerking?

Claim? Doe de check!

Je kent ons misschien wel van: