Privacyverklaring

Uw privacy en de bescherming van persoonsgegevens is van essentieel belang voor onze activiteiten. Daarom willen wij u hierover graag duidelijk en transparant informeren. ConsumentenClaim verwerkt en gebruikt uw persoonlijke informatie op een veilige manier in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Persoonlijke informatie
Om u goed van dienst te zijn, hebben wij een aantal persoonlijke gegevens van u nodig. ConsumentenClaim gebruikt deze informatie voor de volgende doeleinden:

  • Om u persoonlijk te infomeren over uw claim(s) middels e-mail, post en/of telefoon;
  • Om u onze nieuwsbrief te sturen zodat u op de hoogte blijft van onze activiteiten;
  • Om u optimaal van dienst te zijn wanneer u contact met ons heeft. Dit contact kan telefonisch zijn, maar ook indien u ons via e-mail benadert, meedoet aan enquêtes of (panel)onderzoeken, gebruikmaakt van onze (mobiele) websites, inlogt op uw account, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert; 
  • Voor de uitvoering van met u gesloten overeenkomsten.

E-mail
Middels e-mail houden wij u persoonlijk op de hoogte van ontwikkelingen in de claim(s) waarvoor u zich heeft aangemeld. Daarnaast ontvangt u circa 4 keer per jaar een algemene nieuwsbrief. Indien u deze niet wilt ontvangen, kunt u dit aangeven in uw digitale dossier. 

Beveiliging gegevens

ConsumentenClaim neemt passende, technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden uw gegevens opgeslagen op eigen beveiligde servers van ConsumentenClaim en is gegevensuitwisseling via de website beveiligd middels een SSL-certificaat, herkenbaar aan de groene adresbalk met hangslot en het adres dat begint met “https://”.

Gebruik van persoonsgegevens door derden
Wij geven uw gegevens nooit aan derden door, tenzij u ons daartoe uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Cookies
Wij gebruiken uitsluitend functionele cookies die nodig zijn voor een goede werking van de website.