Onze successen

Telefoonclaim

In december 2019 hebben de Consumentenbond en ConsumentenClaim op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met KPN, T-Mobile, Tele2 en Vodafone over een tegemoetkoming voor verkochte abonnementen met ‘gratis’ mobiele telefoons.

Woekerpolis-affaire

ConsumentenClaim is zeer actief in de woekerpolis-affaire. In 2012 werd het initiatief genomen om de Vereniging Woekerpolis.nl op te richten. Inmiddels hebben meer dan 100.000 gedupeerden zich aangesloten. Namens de vereniging worden collectieve procedures gevoerd tegen ASR, Aegon, Nationale-Nederlanden en Reaal. Ook wordt er voor consumenten individueel geprocedeerd, zowel bij de rechter als bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Eerste compensatieregeling 

In juni 2017 heeft ConsumentenClaim met Allianz een tegemoetkomingsregeling bereikt. De verzekeraar gaat alle gedupeerden die bij ConsumentenClaim, Vereniging Woekerpolis.nl en Stichting Woekerpolisproces zijn aangesloten, compenseren. Dit is de eerste grote regeling met een verzekeraar in het woekerpolisdossier. 

Fortisclaim

In 2007 en 2008 kregen Fortis-beleggers te maken met grote koersdalingen. Deze koersdalingen waren voor een belangrijk deel te wijten aan wanbeleid en misleidende mededelingen van het Fortisbestuur. De rechter oordeelde dat rechtsopvolger Ageas aansprakelijk is voor de door beleggers geleden schade. Op 14 maart 2016 is er een schikking tot stand gekomen om beleggers te compenseren. Wij vonden de regeling volstrekt ontoereikend en hebben hier verweer tegen gevoerd. Op 16 juni 2017 heeft het Gerechtshof ons in het gelijk gesteld. Na onderhandelingen is er op 12 december 2017 een sterk verbeterde compensatieregeling bekend gemaakt. De nieuwe regeling kent hogere vergoedingen toe aan beleggers (Ageas stelt € 100 miljoen extra beschikbaar) en het eerdere onderscheid tussen actieve en niet-actieve claimanten is met uitzondering van een onkostenvergoeding komen te vervallen. Op 13 juli 2018 is het verbeterde voorstel door het Gerechtshof Amsterdam algemeen verbindend verklaard. 

KPN

Uit onderzoek van ConsumentenClaim blijkt dat KPN woekerrentes in rekening brengt bij de verkoop van all-in abonnementen inclusief mobiele telefoon. ConsumentenClaim heeft op vrijdag 8 juli KPN gesommeerd per direct te stoppen met deze praktijken. KPN heeft op maandag 11 juli het aanbod op haar website aangepast. 

Aandelenlease-affaire

In de aandelenlease-affaire zijn door onze zusterorganisatie Leaseproces de afgelopen jaren duizenden procedures gewonnen tegen met name Aegon en Dexia Bank. Daarvoor was het meermaals nodig om tot aan de Hoge Raad toe door te procederen. Inmiddels heeft de Hoge Raad Leaseproces al zes keer gelijk gegeven. ConsumentenClaim voert momenteel een collectieve procedure tegen Aegon/Spaarbeleg inzake Sprintplan.

Afgeronde claims

De rechtbank Midden-Nederland heeft helaas in onze procedure tegen NS een negatieve uitspraak gedaan waar geen hoger beroep tegen openstaat. Dat is zuur voor de treinreizigers die al jarenlang de dupe zijn van de overvolle treinen. Het positieve van de zaak is dat NS onder druk van onze procedure en alle media-aandacht veel maatregelen heeft doorgevoerd die de situatie op het spoor aanzienlijk hebben verbeterd.

Na een aantal juridische procedures hebben ConsumentenClaim en Nuon hun geschil over het product Natuurstroom bijgelegd. Aangesloten Natuurstroomklanten hebben een voucher aangeboden gekregen voor de aanschaf van besparingsproducten en zijn uitgenodigd voor een bezoek aan het Prinses Alexia Windpark in Zeewolde (zie foto). 

ConsumentenClaim heeft een groot aantal gedupeerden van DSB geholpen bij het verkrijgen van een adequate schadevergoeding uit hoofde van de compensatieregeling. 

Verzwegen informatie in het prospectus en koersmanipulatie zorgden voor een rampzalige beursgang van World Online. Na een jarenlange strijd tot aan de Hoge Raad kregen gedupeerde beleggers via ConsumentenClaim alsnog hun koersverlies gecompenseerd.

Met Albert Heijn troffen wij een compensatieregeling. Door fraude bij een toeleverancier was gewone ham verkocht als biologische ham. Consumenten kregen als tegemoetkoming een waardebon van € 20,-. Deze maatschappelijke claim werd door ons pro deo afgehandeld.

ConsumentenClaim stelde vast dat het verkoopproces op de website van Vakantieveilingen.nl niet voldeed aan de wettelijke eisen. Door één klik op de koop-nu-knop zaten consumenten direct aan een koop vast. Na sommatie van ConsumentenClaim paste Vakantieveilingen haar website aan en kregen gedupeerde consumenten hun geld terug. 


Klik hier om naar al onze lopende claims te gaan.

claim_woekerpolis

Allianzlogo-fortis


KPNNS 2

Nuon 2

DSB Bank

World Online

claim_ham

Vakantieveilingen