Oorzaken lage waarde

Er zijn drie belangrijke oorzaken voor de tegenvallende waarde van jouw woekerpolis:

  • Hoge én verzwegen kosten die door uw aanbieder zijn ingehouden
  • Tegenvallende resultaten op de beurs
  • Bijzondere effecten

De eerste twee spreken voor zich. Het derde onderdeel verdient een nadere toelichting. Jouw aanbieder heeft namelijk in de meeste gevallen niet alleen verzwegen dat er hoge kosten op de polis werden ingehouden. Er zijn nog een aantal andere effecten waarover jouw aanbieder je had moeten informeren:

 

Klik op de onderdelen om de bijbehorende uitleg te lezen.