Nieuwsarchief 2017

Reaal verliest collectieve procedure

De rechtbank Alkmaar heeft op 20 december 2017 de Vereniging Woekerpolis.nl in het gelijk gesteld in haar collectieve procedure tegen Reaal. Reaal moet de door haar klanten geleden schade veroorzaakt door het hefboom- en inteereffect vergoeden. Ook bepaalde de rechtbank dat een aantal van door Reaal gehanteerde voorwaarden moeten worden aangemerkt als een oneerlijk beding. Alle kosten die uit hoofde van deze bedingen zijn ingehouden, moet Reaal inclusief wettelijke rente terugbetalen. Lees meer 

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 21 december 2017

In Radar: ASR verliest voor tweede keer woekerpoliszaak ​

ASR heeft voor de tweede keer op rij in 2017 een woekerpoliszaak verloren. De uitspraak van het hof was glashelder: verzekeraars moeten de klant duidelijk informeren over de kosten. Kijk hier de uitzending van Radar terug.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 7 november 2017 

Vernietigende uitspraak in woekerpoliszaak ASR

Het gerechtshof Den Bosch heeft op 31 oktober 2017 een zeer positieve uitspraak gedaan in onze woekerpolisprocedure tegen ASR. Volgens het hof verstrekte ASR bij het afsluiten van de polis onjuiste en misleidende informatie en heeft ASR onrechtmatig gehandeld door hoge verborgen kosten in te houden. De uitspraak heeft ook grote gevolgen voor andere verzekeraars. ASR moet van de rechter ruim € 8.000,- aan haar klant terugbetalen. Lees meer

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 31 oktober 2017

‘Mensen laten hun geld liggen’

Waarom ondernemen mensen geen actie als het gaat om hun woekerpolis? In een interview verschenen in het AD legt de voorzitter van de Vereniging Woekerpolis.nl Ab Flipse dit uit en geeft hij aan dat hier verandering in moet komen. Lees het artikel hier.

AD, gepubliceerd op 18 oktober 2017 

Vereniging Woekerpolis.nl in hoger beroep in Aegon-zaak

In juni 2017 heeft de rechter een mooie uitspraak gedaan in onze collectieve procedure tegen Aegon. De rechtbank in Den Haag vindt dat de verzekeraar haar klanten onvoldoende heeft geïnformeerd en gaf Vereniging Woekerpolis.nl grotendeels gelijk. Helaas werden niet álle punten van de vereniging toegewezen en hierdoor gaat de uitspraak de vereniging niet ver genoeg. De vereniging heeft daarom hoger beroep ingesteld. De strijd om passende compensatie voor woekerpolishouders gaat door! Lees meer.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 7 september 2017

Uitspraak rechtbank Nationale-Nederlanden

Aegon zat fout met woekerpolissen

ConsumentenClaim heeft voor de Vereniging Woekerpolis.nl een belangrijke overwinning behaald bij de Rechtbank Den Haag. Volgens de rechtbank is Aegon ernstig tekort geschoten in de informatievoorziening aan haar klanten met een Koersplan, Vermogensplan en Fundplan. Dat is de belangrijkste conclusie uit de uitspraak van 28 juni 2017 in de collectieve procedure van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Aegon. Met name over de kosten verbonden aan de beleggingen (TER) en de kosten in verband met de overlijdensrisicoverzekering zijn klanten niet goed geïnformeerd. Er is geen wilsovereenstemming bereikt over de hoogte van de kosten. Aegon heeft eenzijdig de hoogte van deze kosten bepaald en dat is ontoelaatbaar.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 28 juni 2017

Belangenorganisaties bereiken akkoord met Allianz

ConsumentenClaim, Vereniging Woekerpolis.nl en Stichting Woekerpolisproces hebben voor hun achterban met Allianz een akkoord bereikt voor de compensatie van woekerpolissen. Dit is de eerste tegemoetkomingsregeling die door de drie belangenorganisaties met een verzekeraar wordt gesloten. De hoogte van de tegemoetkoming is voor elke polishouder anders en wordt individueel bepaald. Het gaat om substantiële vergoedingen die niet zijn te vergelijken met de magere compensaties uit het verleden. De minimale vergoeding bedraagt € 500,- per polis. Lees meer

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 27 juni 2017

Uitspraak Kifid in zaak Nationale Nederlanden

Op 23 juni 2017 heeft de Commissie van Beroep van het Kifid een belangrijke uitspraak gedaan voor de consumenten met een woekerpolis van Nationale Nederlanden. Dit oordeel geeft vertrouwen in de uitspraak die wij juli 2017 verwachten in de collectieve procedure tegen NN welke wij voeren namens de Vereniging Woekerpolis.nl.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 23 juni 2017

ASR moet van rechter hoge kosten woekerpolis terugbetalen

ConsumentenClaim heeft op 2 mei 2017 een belangrijke overwinning geboekt in de woekerpolisaffaire. Het gerechtshof Den Bosch heeft bepaald dat ASR door haar ingehouden kosten op een woekerpolis aan de klant moet terugbetalen. Het gaat om de zogenaamde eerste kosten, poliskosten en een deel van de ingehouden fondskosten. Het hof is van mening dat de voorwaarden op grond waarvan ASR deze kosten inhield oneerlijk en onredelijk bezwarend zijn. De zaak betrof een Falcon Levensplan waarvan er in Nederland circa 220.000 zijn verkocht. ASR moet de kosten terugbetalen inclusief wettelijke rente, maar mag een eventueel eerder uitgekeerde compensatie daarop in mindering brengen. Lees meer

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 2 mei 2017

Vonnis in zaak tegen NN volgt in juli

11 april vond de mondelinge behandeling plaats bij de rechtbank Rotterdam inzake de collectieve procedure van Vereniging Woekerpolis.nl vs. Nationale-Nederlanden. De advocaten gingen uitgebreid in op de juridische details van de zaak. In juli volgt een vonnis. Lees meer

FD, gepubliceerd op 12 april 2017 

"Rechtbanken wachten uitspraak NN af"

De Consumentenbond en Wakkerpolis brachten 27 maart 2017 hun dagvaardingen tegen Nationale-Nederlanden uit. Volgens Ab Flipse wachten de rechters de uitspraak in de zaak van Vereniging Woekerpolis.nl af die in de tweede helft van 2017 wordt verwacht.

NHD, gepubliceerd op 28 maart 2017

ASR veroordeeld tot terugbetaling kosten woekerpolis

ASR moet van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) kosten terugbetalen die zij ten onrechte heeft ingehouden op een woekerpolis. De zaak was aangespannen door ConsumentenClaim voor een klant met een Falcon Levensplan. Van dit product zijn er in Nederland circa 220.000 verkocht. De geschillencommissie van Kifid bepaalde dat ASR de eerste kosten inclusief gemist rendement moet terugbetalen. Deze kosten hebben onder andere betrekking op de advieskosten die destijds aan de tussenpersoon zijn uitbetaald. Ook heeft de klant recht op een hogere vergoeding voor het hefboom-/inteereffect. De polis moet nog herberekend worden, maar de totale vergoeding bedraagt rond de € 7.000,-. Deze bindende uitspraak van de geschillencommissie is richtinggevend voor andere gedupeerden met een soortgelijke polis. 

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 31 januari 2017