Persbericht

Belangenorganisaties bundelen krachten tegen beeldbuiskartel

Amsterdam, 15 januari 2016 – ConsumentenClaim en de Consumentenbond gaan
samenwerken om een compensatieregeling af te dwingen voor
consumenten die tussen 1996 en 2006 teveel hebben betaald voor hun televisie of
computermonitor door verboden prijsafspraken. Gedupeerde
consumenten kunnen zich 
hier aanmelden voor de actie.

In 2012 kwam aan het licht dat grote beeldbuisproducenten Samsung, Philips, LG,
Panasonic, Toshiba, Chungwa, MTPD en Technicolor betrokken waren bij een wereldwijd
kartel. Daardoor betaalden consumenten teveel voor hun televisies en computermonitoren
met een beeldbuis. De Europese Commissie legde hiervoor aan de fabrikanten recordboetes
op, die onlangs bekrachtigd werden door het Europese Hof. Bart Combée, directeur
Consumentenbond: ‘De boetes zijn stevig, maar gedupeerde consumenten schieten daar
niets mee op. Met deze ‘beeldbuisclaim’ willen wij bereiken dat zij voor de geleden schade
worden gecompenseerd’. ConsumentenClaim en de Consumentenbond bereiden
procedures tegen de karteldeelnemers voor, maar ook een schikking behoort nog tot de
mogelijkheden.

Inschrijving gratis
Aanmelden voor de claim is gratis. Uitsluitend bij succes zijn consumenten een vergoeding
verschuldigd, van 15% van het individuele compensatiebedrag met een minimum van € 25,-
per deelnemer.