Nieuwsarchief 2013

AFM hangt streefcijfers aan afwikkeling woekerpolisaffaire

Verzekeraars moeten harder aan de slag met het activeren van klanten met een beleggingsverzekering. De AFM heeft streefcijfers opgesteld en gaat jaarlijks toetsen of de nazorg bij beleggingsverzekeringen afdoende is vormgegeven. Ook moeten verzekeraars de mogelijkheden voor eenzijdige aanpassingen bekijken. 

Amweb, gepubliceerd op 16 december 2013

Ontwerpfout woekerpolis zorgt voor juridische doorbraak

De Vereniging Woekerpolis.nl heeft in samenwerking met ConsumentenClaim op 7 december 2013 bekendgemaakt dat er een nieuw gebrek in woekerpolissen is ontdekt. Het gaat om het crashrisico, dat er voor zorgt dat ondanks een gemiddeld rendement een woekerpolis veel lager kan uitvallen dan aan consumenten was voorgespiegeld. Dit nieuwe gebrek wordt een speerpunt in de collectieve procedures van de vereniging. Lees meer

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 9 december 2013

Alsnog kans voor Koersplan-gedupeerden om schadevergoeding te krijgen

De Hoge Raad veroordeelde Aegon op 14 juni van dit jaar. Naar aanleiding daarvan gaat Aegon 30.000 Koersplan-klanten compenseren. Dit zijn alleen gedupeerden die lid zijn van de stichting die de procedure voerde. De overige 570.000 Koersplangedupeerden krijgen waarschijnlijk niets en dreigen daarmee achter het net te vissen. De uitspraak is zonneklaar. Op grond hiervan is ConsumentenClaim van mening dat alle andere gedupeerden ook recht hebben op een vergelijkbare schadevergoeding. Dit geldt ook voor identieke producten zoals Bonusplan, Fiscaal Voordeelplan, Mixplan en Vermogensplan. Mensen die zich willen aansluiten bij de collectieve actie kunnen zich gratis aanmelden.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 23 september 2013

Verzoek Nationale-Nederlanden afgewezen door Kifid

De geschillencommissie van het klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) heeft op 17 september 2013 een aanhoudingsverzoek van Nationale-Nederlanden afgewezen. De verzekeraar is verwikkeld in een klachtzaak omtrent de zogenaamde ‘eerste kosten’ voor een woekerpolis. In een tussenuitspraak heeft de Geschillencommissie al geoordeeld dat Nationale-Nederlanden tekort is geschoten in haar informatieplicht. Nationale-Nederlanden wilde een andere zaak die bij het Europese Hof van Justitie loopt afwachten alvorens verder te gaan met deze zaak. Dit verzoek is nu afgewezen. De geschillencommissie wil vooral onnodige vertraging van de zaak voorkomen. Dit is wederom een belangrijke opsteker voor andere gedupeerden met een woekerpolis van Nationale Nederlanden.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 17 september 2013

Tweede Kamer debat over woekerpolissen

In het Tweede Kamer debat van 11 september stelden PvdA, D66, SP en VVD vragen aan Minister Dijsselbloem over het beleid rondom woekerpolissen. In het debat kwam onder andere naar voren dat er nog meer druk uitgeoefend moet worden op verzekeraars. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het instellen van targets waardoor verzekeraars gedwongen worden resultaatgericht te werken. De minister liet weten open te staan voor deze suggestie en dit te gaan bespreken met de AFM. Ook werd besproken dat het voorstel van de Vereniging Eigen Huis om polissen automatisch te verbeteren, juridisch moet worden onderzocht. De minister verwacht nog dit jaar een terugkoppeling daarover. De Commissie Schrijnende Gevallen gaat na de zomer aan de slag. Uitspraken die zij doen zijn bindend, de verzekeraars hebben zich ook gecommitteerd aan deze commissie. Zijn mensen echter niet tevreden dan kunnen zij alsnog naar de rechter. Begin 2014 wordt de rapportage van de AFM verwacht over de werkwijze van de verzekeraars op het gebied van woekerpolissen over het jaar 2013.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 11 september 2013

Nieuwsbrief Aegon over KoersPlan

ConsumentenClaim heeft vernomen dat er vanuit Aegon een nieuwsbrief is verstuurd naar consumenten met een Koersplan. Deze nieuwsbrief geeft nog geen verdere duidelijkheid over uw positie. U hoeft dan ook niet te reageren op deze brief. Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 22 juli 2013

Nationale-Nederlanden vraagt schorsing aan

Nationale-Nederlanden heeft in de zaak over de ‘eerste kosten’ van beleggingsverzekeringen schorsing aangevraagd bij het KiFiD. De verzekeraar wil eerst een uitspraak van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg afwachten, die ongeveer medio 2014 wordt verwacht. Het KiFiD zegt zich over de schorsing te gaan buigen. Een woordvoerder geeft aan dat ze vandaag eigenlijk van Nationale-Nederlanden een ander bericht had verwacht. “In de tussenuitspraak is aangekondigd dat een actuaris zal bekijken of de betrokken consument als gevolg van het hefboom- en inteereffect van de verzekeringsconstructie nadeel heeft geleden.” Nationale-Nederlanden had vandaag moeten aangeven welke instantie zij daarvoor willen aanwijzen.

Telegraaf.nl, gepubliceerd op 2 juli 2013

Hoge Raad stelt gedupeerden in het gelijk

De Hoge Raad heeft op 14 juni 2013 de eerdere uitspraak van het gerechtshof inzake Koersplan bekrachtigd. Daarmee staat definitief vast dat Aegon onrechtmatig heeft gehandeld en de teveel betaalde premie voor de overlijdensrisicoverzekering aan haar klanten moet terugbetalen. Het gaat gemiddeld om schadebedragen tussen de € 1.000,- en € 1.500,-. Wij zijn van mening dat alle mensen met een Koersplan of een vergelijkbaar product (Bonusplan, Fiscaal Voordeelplan, Mixplan of Vermogensplan) hier ook recht op hebben. Stichting Koersplandewegkwijt heeft de inschrijving inmiddels gesloten. Bij ConsumentenClaim kunt u zich nog wel gratis aanmelden.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 14 juni 2013

AFM waarschuwt voor misleidende reclame-uitingen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt voor reclames voor risicovolle producten die gepresenteerd worden als een alternatief voor sparen. Het gaat om complexe financiële producten zoals verzekering en beleggingen. Deze producten bieden niet dezelfde zekerheid en dragen vaak hoge kosten met zich mee. Reclame-uitingen over financiële producten moeten volgens de wet correct, duidelijk en niet misleidend zijn. De AFM adviseert consumenten alert te zijn op de algemene voorwaarden van een product.

AFM.nl, gepubliceerd op 29 mei 2013

Massaclaim dreigt voor Nationale Nederlanden

Volgens een tussenuitspraak van het KiFiD moet Nationale Nederlanden de verzwegen kosten van een woekerpolis, terugbetalen. Zo is vastgesteld na een klacht van een individuele gedupeerde tegen de verzekeraar. Nationale Nederlanden heeft honderdduizenden klanten benadeeld door de kosten van beleggingsverzekeringen te verzwijgen. Dit geld moet nu worden terugbetaald. 

De Volkskrant, gepubliceerd op 22 mei 2013

AFM wilde hogere compensatie voor woekerpolisgedupeerden

Uit onderzoek van RTL is gebleken dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in 2011 van mening was dat de compensatieregelingen voor woekerpolissen te laag waren. Uit meerdere memo’s en notities in handen van het nieuwsprogramma blijkt dat de AFM het niet eens was met de bereikte schikkingen. Voormalig Minister van Financiën,  Jan Kees de Jager, heeft na de kritiek het flankerend beleid opgesteld om ‘rust te creëren’. De Nederlandsche Bank steunde dit beleid, zo blijkt uit een ambtelijke notitie van 13 september 2011. 

RTL, gepubliceerd op 20 mei 2013

Nog steeds veel Nederlanders in onzekerheid over woekerpolis

Een groot deel van de Nederlanders met een woekerpolis weet niet wat met de polis te doen, zo blijkt uit een consumentenonderzoek van de Autoriteit Financiële Markten(AFM). In totaal zijn er ongeveer 7 miljoen woekerpolissen verkocht. Bij zo’n twee op de drie polissen is onbekend hoeveel financiële schade ermee is geleden. Ook weet een op de vijf huishoudens niet of ze hun doelkapitaal halen. Van de huishoudens die wel weten of ze hun doelkapitaal halen, verwacht driekwart een financieel gat. Vele Nederlanders zijn nog steeds onzeker over hun beleggingsverzekering. Het overgrote deel van de huishoudens weet niet eens of ze een woekerpolis hebben. U kunt hier snel en gemakkelijk checken of u een woekerpolis bezit.  De AFM adviseert consumenten om zo snel mogelijk actie te ondernemen om iets te doen aan hun polis. Ook dringt de toezichthouder er bij verzekeraars en adviseurs op aan om zo spoedig mogelijk hun klanten te waarschuwen voor tekorten en te helpen met oplossingen.

AFM, gepubliceerd op 7 mei 2013

Verzekeraars scoren dikke onvoldoende

Verzekeraars krijgen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een dikke onvoldoende  voor de nazorg bij woekerpolissen. In het vandaag verschenen rapport van de AFM over het centraal stellen van het klantbelang is te lezen dat financiële instellingen nog steeds te laks zijn. ‘Alleen brieven sturen is onvoldoende. Veel consumenten vinden de materie zeer ingewikkeld en komen niet in actie’, aldus AFM-bestuurder Theodor Kockelkoren. Banken en verzekeraars doen te weinig aan zelfkritiek en presteren ondermaats op gebieden waar het toezicht van de AFM minder aanwezig is.   

FD, gepubliceerd op 3 april 2013

5000 nieuwe Koersplan aanmeldingen

ConsumentenClaim heeft al 5000 nieuwe aanmeldingen binnengekregen van mensen met een Aegon Koersplan. Op 8 maart 2013 werd bekend dat de advocaat-generaal van de Hoge Raad gedupeerden in het gelijk heeft gesteld. Stichting Koersplan de weg Kwijt, die de zaak aanspande, heeft inmiddels de inschrijving gesloten. Gedupeerden kunnen zich nog wel aanmelden bij ConsumentenClaim. Lees meer.

Nu.nl, gepubliceerd op 11 maart 2013

Miljoenenclaim Aegon nabij

De advocaat-generaal van de Hoge Raad heeft op 8 maart 2013 geadviseerd dat gedupeerden met een Aegon Koersplan schadeloos gesteld dienen te worden. Gewoonlijk neemt de Hoge Raad dit advies over. Aegon was al eerder veroordeeld door de rechtbank en het gerechtshof. Deze eerdere uitspraken worden in het huidige advies op de meest wezenlijke punten onderschreven, meldt de NOS. Aegon heeft jarenlang een te hoge premie in rekening gebracht voor de overlijdensrisicoverzekering. De premie was ruim zes keer zo hoog dan eigenlijk nodig was. Doordat de premie in het product verstopt zat, was dit voor de klant niet te zien. De gemiddelde schade bedraagt zo’n € 1000,- tot € 1500,- per contract. In totaal verkocht Aegon tussen 1987 en 1998 ongeveer 700.000 Koersplan-polissen. Dit kan ook met een aantal vrijwel identieke producten van Aegon die zijn afgesloten in dezelfde periode. Het gaat om het Bonusplan, Fiscaal Voordeelplan, Mixplan en Vermogensplan.

Nos.nl, gepubliceerd op 11 maart 2013

Rabobank krijgt waarschijnlijk libor-boete opgelegd

De Rabobank heeft waarschijnlijk samen met een aantal andere banken ongeoorloofde afspraken gemaakt over het Libor-rentetarief. Verschillende banken zijn daarvoor al beboet, tegen de Rabobank loopt nu een onderzoek. De uitkomst daarvan wordt in mei verwacht. De libor-rente is de rente die banken onderling betalen als zij geld van elkaar lenen. De libor-rente beïnvloedt echter ook het door consumenten te betalen hypotheektarief. 

Telegraaf.nl, gepubliceerd op 26 februari 2013

Ontwoeker uw woekerpolis

Sinds de jaren negentig zijn er in Nederland zo’n 7 miljoen woekerpolissen verkocht. Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat veel consumenten hun polis gewoon laten doorlopen zonder actie te ondernemen. Dit kan echter in de toekomst leiden tot grote financiële tekorten. De AFM adviseert consumenten om kritisch naar hun polis te kijken.  Er zijn verschillende opties om van het ‘woekeren’ af te komen. U kunt de polis afkopen, wijzigen, premievrij maken of overstappen naar een ander product. Hierbij is van belang dat er goed wordt gekeken naar uw persoonlijke situatie door een financieel deskundige.

FD.weekend, gepubliceerd op 25 februari 2013

Staat neemt SNS Reaal over

SNS Reaal komt volledig in handen van de Nederlandse staat. Deze redding kost de staat 3,7 miljard euro. Het ministerie van Financiën en de Nederlandsche Bank (DNB) zagen geen andere mogelijkheid om financiële stabiliteit te waarborgen. ‘Voor spaarders en andere klanten treden er geen veranderingen op. De dienstverlening voor de klanten van SNS Reaal met 1,6 miljoen spaarrekeningen en 1 miljoen betaalrekeningen wordt voortgezet en het spaargeld van spaarders is veilig’, zo schrijft het ministerie. Zonder ingrijpen was de bank onherroepelijk failliet gegaan’, zei minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem op een ingelaste persconferentie. Een faillissement van de bank had erg nadelig kunnen zijn voor het financiële stelsel, aldus Dijsselbloem.

Volkskrant.nl, gepubliceerd op 1 februari 2013

Aantal klachten DSB neemt nog steeds toe

De curatoren van de in 2009 failliet gegane DSB Bank ontvangen wekelijks nog zo’n 60 tot 110 nieuwe klachten. Het betreft zowel claims inzake polissen en effectenproducten als claims naar aanleiding van te hoge leningen. In totaal zijn al bijna 24.000 klachten binnengekomen. Ook ConsumentenClaim is volop bezig met het afwikkelen van DSB-zaken.

Nu.nl, gepubliceerd op 1 februari 2013