Nieuwsarchief 2012

Vereniging Woekerpolis.nl

Op 1 december 2012 is de Vereniging Woekerpolis.nl  zeer succesvol van start gegaan. In het eerste weekend werden direct al meer dan 5000 mensen lid. De vereniging is een initiatief van ConsumentenClaim en nodig om collectieve procedures tegen de aanbieders van woekerpolissen te kunnen voeren. De vereniging is inmiddels volledig zelfstandig. Kijk voor meer informatie op www.woekerpolis.nl.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 24 december 2012

Positief tussenvonnis ASR/Falcon

Op 29 november 2012 is een tussenvonnis uitgesproken in de zaak van een cliënt van ConsumentenClaim tegen ASR/Falcon. Volgens de rechter heeft ASR in de productinformatie onvoldoende duidelijk gemaakt welke kosten er op de verzekering worden ingehouden. Dit betekent dat ASR haar zorgplicht heeft geschonden en aansprakelijk is. In het vervolg van de procedure zal worden vastgesteld welk bedrag ASR moet betalen. Deze uitspraak is zeer belangrijk voor mensen met een Falcon Levensplan, maar óók voor alle andere houders van een woekerpolis. 

ConsumentenClaim, gepubliceerd 24 december 2012

AFM wil meer inzicht in kosten voor particuliere beleggers

Beleggers krijgen nog steeds moeilijk inzicht in de totale kosten die ze kwijt zijn aan beleggen. Omdat de kosten een grote invloed hebben op het nettorendement, wil de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dat beleggingsondernemingen de klant een indicatieve totaalprijs geven waar de directe en indirecte kosten in zijn verwerkt.  De AFM kan het niet afdwingen maar zegt dat ‘de industrie het vertrouwen van consumenten terug wil winnen. Inzicht in de kosten hoort daarbij.’ Lees meer.

ConsumentenClaim, gepubliceerd 23 november 2012

Afspraken regeerakkoord

De fractievoorzitters Rutte en Samsom hebben op 29 oktober 2012 het regeerakkoord gepresenteerd. Hierin is onder andere opgenomen dat financiële producten die niet in het belang zijn van de klant mogen niet worden verkocht. De zorgplicht van banken wordt wettelijk verankerd. Verder wordt de hoogte van de maximale variabele beloning binnen de financiële sector wettelijk vastgelegd op 20 procent van de vaste beloning. 

ConsumentenClaim, gepubliceerd 29 oktober 2012

Consumenten willen niet betalen voor advies

Per 1 januari 2013 mogen tussenpersonen geen provisie meer ontvangen voor adviezen over woekerpolissen, het zogeheten provisieverbod. De tussenpersoon krijgt een beloning uitbetaald van de bank of verzekeraar van wie zij producten verkopen. Dat gaat soms om duizenden euro’s per polis. In plaats daarvan zal de tussenpersoon zijn factuur rechtstreeks naar de klant moeten sturen. Uit onderzoek blijkt nu dat consumenten deze factuur niet willen betalen. Dit komt omdat consumenten denken dat het advies gratis is, maar dat is het natuurlijk niet. De provisie wordt indirect, via de premie, volledig door de klant betaald. 

ConsumentenClaim, gepubliceerd 29 oktober 2012

Inloopspreekuur groot succes

Het inloopspreekuur voor mensen met een woekerpolis was dinsdagavond 16 oktober een groot succes. De avond werd georganiseerd door ConsumentenClaim en zorgde voor een hoge opkomst. Juristen stonden de mensen met raad en daad te woord en gaven een duidelijk advies. Bij het verlaten van het inloopspreekuur, dat plaatsvond in ons kantoor in Amsterdam, reageerden mensen positief. ‘Ik ben blij dat ik naar deze avond gekomen ben’, vertelde een opgetogen bezoeker. Volgende week dinsdag wordt er weer een inloopspreekuur georganiseerd. Beperkte aanmelding is nog mogelijk via telefoonnummer: 0900- 3200 200 (45 cpm).

ConsumentenClaim, gepubliceerd 17 oktober 2012

AFM roept consumenten op om in actie te komen

De AFM roept consumenten op om actie te ondernemen ten aanzien van hun woekerpolis, vooral als deze is afgesloten voor de aflossing van de hypotheek of als pensioenvoorziening. Op de website van de AFM worden de verschillende acties en mogelijkheden besproken. In veel gevallen is de uitkomst dat het beste contact kan worden opgenomen met een gespecialiseerde adviseur. Kijk voor wat u precies moet doen vooral ook op onze website bij het onderdeel ‘Wat moet ik doen’. De AFM wijst u bijvoorbeeld niet op het versturen van een stuitingsbrief. Ook is de lijst met woekerpolissen waarnaar wordt verwezen incompleet.

ConsumentenClaim, gepubliceerd 12 oktober 2012

Consumentenbond: pas op voor provisiejagers!

Op 1-1-2013 gaat het provisieverbod voor tussenpersonen in. Een deel van de tussenpersonen is erop gebrand om voor het einde van het jaar nog zoveel mogelijk provisie binnen te halen. Dit doen zij door ongevraagd telefonisch advies te geven over woekerpolissen. Het advies is dan om de polis over te sluiten, terwijl dit lang niet in alle gevallen de beste oplossing is. Pas dus op als u telefonisch benaderd wordt door zo’n tussenpersoon, aldus de Consumentenbond. 

ConsumentenClaim, gepubliceerd 2 oktober 2012

Overheid komt eindelijk met maatregelen tegen de financiële branche

Met de introductie van een nieuw wetsvoorstel gaat de overheid eindelijk maatregelen nemen tegen de misstanden in de financiële branche. Er komt een algemene zorgplicht voor banken en verzekeraars. De basis voor het wetsvoorstel bestaat uit een pakket van 40 maatregelen. Zo wordt het straks wettelijk verplicht dat een financieel adviseur over een vakdiploma dient te beschikken. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat dit soort basisregels nu pas wordt ingevoerd.

ConsumentenClaim, gepubliceerd 21 september 2012

Kleine verzekeraar past 'best of class' flankerend beleid toe

De Goudse is de eerste van de kleinere verzekeraars die de compensatie voor de te hoge kosten direct in de polis gaat terugstorten. Alleen valt de compensatie in de praktijk tegen waardoor echte schadevergoedingen uitblijven. Door deze methode krijgt u maar een klein gedeelte van uw werkelijke schade vergoed.

ConsumentenClaim, gepubliceerd 21 september 2012.

Verschillende uitspraken in vergelijkbare woekerpoliszaken

De kantonrechter in Den Bosch heeft de vordering van twee cliënten van ConsumentenClaim afgewezen. Beide cliënten hadden een Falcon Levenspolis van ASR. 

Dit is vreemd omdat de rechtbank in Haarlem vorig jaar de vordering van een andere ASR-gedupeerde wel heeft toegewezen. Ook het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) heeft een vergelijkbare vordering toegewezen. Het gebeurt overigens wel vaker dat lagere rechters in vergelijkbare zaken tot verschillende uitspraken komen. In hoger beroep moet de knoop dan worden doorgehakt. ConsumentenClaim legt beide zaken daarom voor aan het Gerechtshof in Den Bosch. Opmerkelijk is trouwens dat ASR wel in hoger beroep is gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank Haarlem, maar dat hoger beroep niet heeft doorgezet. ASR heeft de betreffende cliënt namelijk alsnog gecompenseerd. U kunt de verdere ontwikkelingen blijven volgen op deze site. Cliënten van ConsumentenClaim worden door middel van nieuwsbrieven op de hoogte gehouden.

ConsumentenClaim, gepubliceerd 24 augustus 2012

Woekerpolisschade Aegon minimaal drie miljard euro

De winst van Aegon is in het tweede kwartaal gehalveerd. Dit komt omdat 265 miljoen euro van de winst is gereserveerd voor de compensatie van woekerpolissen. Dit bedrag is echter volstrekt onvoldoende. ConsumentenClaim heeft aan de hand van duizenden polissen van Aegon de werkelijke schade doorgerekend. Op basis hiervan schatten wij de totale schadelast voor Aegon op minimaal 3 miljard euro. Alleen voor het product Koersplan beloopt de schadelast al 1 miljard euro.

ConsumentenClaim, gepubliceerd 10 augustus 2012

Consument laat woekerpolis links liggen

De Telegraaf meldt dat een meerderheid van de consumenten op dit moment liever hun polis in een map laat verstoffen dan zich erin te verdiepen. Hierdoor lopen ze mogelijk tot tienduizenden euro’s mis wat bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor het aflossen van een huis en dat is natuurlijk zonde! Lees meer.

Twijfelt u ook of u in het bezit bent van een woekerpolis? Wij hebben het gemakkelijk gemaakt voor u. Op onze website kunt u eenvoudig controleren of u in het bezit bent van een woekerpolis. Klik hier om dit nu te doen.

ConsumentenClaim, gepubliceerd 24 juli 2012

Tussenrapportage flankerend beleid juni 2012

Minister de Jager heeft op 5 juli 2012 de Tweede Kamer de tussenrapportage over het ‘best of class’ flankerend beleid beleggingsverzekeringen toegezonden. In de begeleidende brief aan de kamer is terug te lezen dat er door verzekeraars stappen worden gemaakt in de goede richting, vooral op het gebied van het wegnemen van overstapbelemmeringen (bijvoorbeeld geen afkoopkosten). Helaas wordt aan het belangrijkste onderdeel, de hoogte van compensatie, geen enkele aandacht besteed. Deze blijft dus zoals die nu is: verschrikkelijk laag. U krijgt slechts een fractie van uw werkelijke schade vergoed.

ConsumentenClaim, gepubliceerd 13 juli 2012

Schade kleine woekerpolis al snel € 5.000,-

Sinds een aantal maanden bieden wij cliënten de mogelijkheid om hun schade als gevolg van hun woekerpolis te laten berekenen. Op basis van het schaderapport kunnen cliënten besluiten welke (juridische) vervolgstappen zij willen nemen. Inmiddels zijn er honderden polissen doorgerekend. Opvallend is dat zelfs een kleine polis met een inleg van tussen de € 25,- en € 50,- per maand al een schade van € 5.000,- of meer tot gevolg kan hebben. Cliënten schrikken van deze bedragen. De aangeboden compensatie van enkele tientjes staat hiermee in een schril contrast.

ConsumentenClaim, gepubliceerd 4 juli 2012 

Compensatie Aegon lijkt heel wat, maar is het niet

Aegon heeft bekend gemaakt dat zij cliënten met een woekerpolis gaat compenseren. Het compensatiebedrag wordt in de polis gestort en de kosten worden naar de toekomst toe verlaagd. Dat lijkt heel wat, maar is het niet. De compensatie is gebaseerd op de zogenaamde Wabeke-norm. Een regeling waarbij nog steeds zeer hoge kosten worden ingehouden. Cliënten krijgen slechts een fractie van hun schade vergoed.

ConsumentenClaim, gepubliceerd 1 juni 2012 

Dossier Verzekertrucs

In de Geldgids april/mei 2012 van de Consumentenbond is een groot artikel opgenomen over de stand van zaken rond de woekerpolissen. Mr. Pieter Lijesen van ConsumentenClaim komt hierin uitvoerig aan het woord. Hij geeft aan dat de administratieve puinhoop bij verzekeraars een van de redenen is waarom het allemaal zo lang duurt. De aanbevelingen die zijn gedaan door het ministerie zijn veel te vrijblijvend. Een harde aanpak via procedures is eigenlijk de enige manier om een hogere vergoeding te krijgen.

ConsumentenClaim, gepubliceerd 6 april 2012 

ASR blokkeert claims

ASR dwingt mensen met een woekerpolis nog steeds tot het tekenen van afstand van recht. Bij de beëindiging van hun polis wordt verlangd dat er een zogenaamde verklaring van vrijwaring wordt getekend. Door het ondertekenen doen mensen afstand van hun recht om nog te kunnen procederen voor een hogere vergoeding. GroenLinks-Kamerlid Bruno Braakhuis wil nu opheldering van het ministerie van Financiën en heeft vragen ingediend. Lees hier het artikel op nu.nl.

ConsumentenClaim, gepubliceerd 23 maart 2012 

Schending zorgplicht door ASR

ARS is door de Hoge Raad, onze hoogste rechter, veroordeeld tot het vergoeden van schade met betrekking tot een levensverzekering. De polis werd afgesloten op een moment dat de fiscale regels veranderden. Volgens de rechter had ASR haar klant moeten waarschuwen voor wijzigingen in de regels en het komen te vervallen van belastingvoordeel. Lees hier de uitspraak.

ConsumentenClaim, gepubliceerd 20 maart 2012 

Woekerpolissen alleen in belang van verzekeraars

Minister de Jager geeft bij de presentatie van het bankenplan toe dat woekerpolissen destijds puur en alleen in belang van de verzekeraars zijn verkocht. De Jager zegt letterlijk: “Dat de woekerpolissen een toegevoegde waarde van nul of zelfs negatief hadden voor de consument. Consumenten hadden geen belang bij deze complexe producten.” Het CDA wil nu dat aanbieders alleen nog producten ontwikkelen die toezien op het belang van de consument en dat de AFM hier streng op gaat controleren. 

ConsumentenClaim, gepubliceerd 2 maart 2012

Verzekeraars erkennen dat schikken volgens Wabeke-norm diefstal is

Indirect erkennen verzekeraars dat de Wabeke-norm veel te hoog is. Zo ook Nationale Nederlanden wat aankondigt de kosten voor lopende beleggingsverzekeringen te zullen gaan verlagen naar 1,25%. Dit is minder dan de helft van de Wabeke-norm.

ConsumentenClaim, gepubliceerd 18 januari 2012

Desastreuze gevolgen dalende huizenprijzen

Uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) blijkt dat in het 4e kwartaal van 2011 de gemiddelde prijs van een verkochte woning gedaald is met 4,1%. Deze dalende huizenprijzen kunnen grote gevolgen hebben voor huiseigenaren met een woekerpolis. De waardeontwikkeling van deze polissen is vaak lager dan voorgespiegeld, waardoor de hypotheek maar gedeeltelijk kan worden afgelost. Hier komt nu ook nog de waardevermindering van de woning bij waardoor woningbezitters bij verkoop van de woning met een enorme restschuld geconfronteerd kunnen worden.

ConsumentenClaim, gepubliceerd 13 januari 2012