Nieuwsarchief 2011

Opnieuw positieve uitspraak

Achmea is door het gerechtshof Leeuwarden veroordeeld tot het betalen van € 122.000,- als compensatie voor een beleggingspolis. Volgens de rechter heeft Achmea nagelaten om informatie in te winnen over de positie en beleggingswensen van haar klant. Bovendien heeft Achmea haar klant niet tijdig geïnformeerd over het verloop van de beleggingen, die sterk in waarde waren gedaald. Dit is de volgende positieve uitspraak in een reeks van uitspraken waarin houders van een beleggingspolis in het gelijk worden gesteld. 

ConsumentenClaim, gepubliceerd 23 december 2011 

'Best of class'-beleid wassen neus

Minister van Financiën, Jan Kees de Jager, vindt dat verzekeraars het ‘best of class’-beleid moeten hanteren bij het compenseren van woekerpolissen. Dit houdt in dat verzekeraars de te hoge kosten moeten terugstorten in de betreffende polis. Ook zegt De Jager dat er geen afkoopkosten mogen worden berekend wanneer men wil overstappen naar een beter product. Volgens De Jager voldoen de zes grootste concerns in grote lijnen al aan dit beleid. Hoewel het mooi wordt gebracht, vindt ConsumentenClaim het ‘best of class’-beleid een wassen neus. 

ConsumentenClaim, gepubliceerd 2 december 2011

Tweede kamer voert druk op

Verzekeraars moeten onder druk worden gezet, zodat het afwikkelen van de woekerpolisaffaire netjes verloopt. Dat kwam gisteren naar voren tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Minister van financiën, Jan Kees de Jager moet een onafhankelijk toezichthouder aanstellen om te controleren of verzekeraars zich aan hun beloftes houden. SP, GroenLinks en de PVV willen bovendien dat de Jager zich gaat bemoeien met de hoogte van de compensatie die verzekeraars bieden. 

ConsumentenClaim, gepubliceerd 2 december 2011

Tros Radar: Ombudsman behandelt geen woekerpolisklachten meer

ConsumentenClaim nam op 17 oktober deel aan een uitzending van Tros Radar. Het hoofdthema van de avond was de Financiële Ombudsman die geen klachten over woekerpolisverzekeringen meer in behandeling neemt. Volgens Ombudsman Nol Monster zijn de klachten die gaan over woekerpolissen onbemiddelbaar en daarom heeft het volgens hem geen zin meer om ze nog in behandeling te nemen. Pieter Lijessen was namens ConsumentenClaim aan het woord en sprak van een zwaktebod. Hij gaf aan dat de Overheid en de Ombudsman voornamelijk de belangen van de banken en verzekeraars verdedigen en niet zozeer die van de consumenten. 

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 18 oktober 2011 

Ombudsman ziet geen heil meer in bemiddeling

De Ombudsman Financiële Dienstverlening stopt met het bemiddelen in woekerpoliszaken. De Ombudsman heeft aan consumenten met een klacht een brief geschreven dat hij geen mogelijkheden meer ziet om succesvol te bemiddelen. Klagers kunnen volgens de Ombudsman beter naar de rechter stappen. Verzekeraars zijn namelijk op geen enkele manier bereid om een adequate compensatie te bieden voor met name de schendingen van de zorgplicht in woekerpoliszaken. 

Financieel Dagblad, gepubliceerd 7 oktober 2011

Mogelijke schikking woekerpoliszaak

Het hoger beroep in een al geruime tijd lopende woekerpoliszaak tegen ASR gaat mogelijk geschikt worden. Het gerechtshof heeft partijen tot 11 oktober de tijd gegeven om er samen uit te komen. Eerder stelde de rechter vast dat er sprake was van dwaling en werd ASR veroordeeld tot volledige reparatie van de woekerpolis. Dit kwam neer op het bijstorten van een bedrag van € 14.000,-  in de polis wat betrokkene vele tienduizenden euro’s scheelt op de einddatum. 

Telegraaf, gepubliceerd 12 september 2011

Aanval op ASR woekerpolis ingezet

ConsumentenClaim pakt verzekeraar ASR op verschillende fronten aan. De focus ligt op de volgende producten: Falcon Levensplan, ABC Spaarplan en Waerdije Polis. Begin dit jaar werd in een zaak van ASR door de rechter vastgesteld dat ASR haar cliënt verkeerd had voorgelicht en dat er sprake was van dwaling. 

ConsumentenClaim, gepubliceerd 2 september 2011

Aegon Koersplan: rechter stelt gedupeerden in het gelijk

Op 26 juli 2011 heeft het gerechtshof Arnhem een belangrijke uitspraak gedaan. Voor het product Koersplan, destijds verkocht door dochter Spaarbeleg, moet Aegon 85% van de premie voor de overlijdensrisicoverzekering aan haar klanten terugbetalen. Lees meer

ConsumentenClaim, gepubliceerd 26 juli 2011

Tussenpersoon moet schade woekerpolis vergoeden

Consumentenclaim heeft deze maand de eerste grote tussenpersoon aansprakelijk gesteld voor de schade die voortkomt uit de verkoop van woekerpolissen. Tussenpersoon NBG Finance heeft met de massale verkoop van woekerpolissen de zorgplicht geschonden. Meer dan 40.000 klanten zijn hiervan de dupe. Zij hebben allemaal een beleggingspolis van Falcon Leven (100% dochter van ASR). Door alle klanten een Falcon polis te adviseren ontving NBG Finance van de verzekeraar jaarlijks een extra bonus van 60% van haar jaaromzet. In een recent vonnis van de rechtbank Haarlem oordeelde de rechter dat er sprake is van dwaling bij beleggingspolissen van Falcon Leven. 

ConsumentenClaim, gepubliceerd 14 juli 2011

Zware kritiek op minister De Jager in woekerpolisaffaire

Diverse belangenorganisaties hebben deze week zware kritiek geuit op het standpunt van minister De Jager. De minister heeft in de Tweede Kamer herhaald dat hij de woekerpolisaffaire ziet als een privaatrechtelijk geschil. Hij ziet geen taak weggelegd voor toezichthouder AFM. De eerder toegezegde regeling voor schrijnende gevallen is bovendien uit beeld verdwenen. Wat wij al eerder hebben aangegeven: als u een adequate compensatie wenst, dan zult u zelf in actie moeten komen door uw zaak uit handen te geven aan een advocaat of ConsumentenClaim.

ConsumentenClaim, gepubliceerd 10 juni 2011

Hart van Nederland

Maandag 18 april heeft Hart van Nederland aandacht besteedt aan de woekerpolisaffaire. Een cliënt van ConsumentenClaim, de 25.000ste, is in deze uitzending aan het woord geweest over zijn Falcon levensplan. Er werd namens Hart van Nederland een oproep gedaan aan consumenten met een woekerpolis om zich aan te melden bij ConsumentenClaim.

ConsumentenClaim, gepubliceerd 19 april 2011

Tros Radar: procederen heeft zin

Maandag 11 april heeft Tros Radar aandacht besteedt aan de woekerpolisaffaire. In de uitzending kwamen professor Erik Lutjens, Advocaat Adri Kranenburg, Advocaat Hendrik Jan Bos en namens ConsumentenClaim mr. Pieter Lijesen aan het woord. De conclusie is dat het in veel gevallen zin heeft om te gaan procederen tegen je woekerpolis. 

ConsumentenClaim, gepubliceerd 12 april 2011

Uitslag enquête compensatievoorstellen

We hebben onder een deel van onze cliënten een enquête gehouden. De belangrijkste vragen daarin waren: “Heeft u inmiddels een compensatievoorstel van uw verzekeraar ontvangen?” en “Bent u daar tevreden mee?”. 4351 mensen vulden de vragen in. Uit de enquête bleek dat ruim 80% nog geen compensatievoorstel heeft ontvangen. Deze cliënten weten vandaag de dag dus nog steeds niet waar zij aan toe zijn. Van de groep cliënten die wel een compensatievoorstel heeft ontvangen, was slechts 3,6% tevreden. Deze enquête bevestigt het beeld dat verzekeraars traag zijn met het versturen van compensatievoorstellen en dat deze inhoudelijk ver beneden de maat zijn. ConsumentenClaim is dan ook van mening dat de compensatieregelingen tussen de stichtingen en de verzekeraars van tafel moeten. Deze voorstellen moeten vervangen worden door een betere regeling met een hogere schadevergoeding.

ConsumentenClaim, gepubliceerd 11 maart 2011

Vara Kassa: Verzekeraars bieden excusus aan

In de uitzending van zaterdag 12 maart blikt Kassa terug op de hoorzitting van de vaste commissie voor financiën. De politiek wilde nu eindelijk eens van de verzekeraars zelf horen hoe het zó fout kon gaan. 

Vara Kassa, gepubliceerd 12 maart 2011

Deur op kier voor hogere compensatie woekerpolis

De compensatieregelingen tussen de twee stichtingen en de grote verzekeraars moeten van tafel en worden vervangen door een ruimhartigere en rechtvaardigere regeling. Dat bepleitten gisteren diverse consumentenorganisaties waaronder de Consumentenbond en ConsumentenClaim bij de hoorzitting over beleggingsverzekeringen in de Tweede Kamer.

De Telegaaf, gepuliceerd 10 maart 2011

Provisie bemiddelaars nog steeds te hoog

De consument betaalt in veel gevallen nog altijd te veel voor verzekeringen die worden afgesloten bij een hypotheek of een lening. De verzekeraar betaalt namelijk in een ‘substantieel deel’ van de gevallen nog te veel provisie aan adviseurs en bemiddelaars, blijkt uit dinsdag gepubliceerd onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Lees het volledige artikel op nu.nl.

Nu.nl, gepubliceerd op 8 maart 2011

Nieuwe ruzies rond woekerpolis

De woekerpolissen houden de gemoederen in ons land flink bezig. Morgen vinden in Den Haag de zogeheten rondetafelgesprekken plaats, waarbij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB), verzekeraars en belangenbehartigers van consumenten de politiek informeren over compensatieregelingen.

Telegraaf, gepubliceerd op 8 maart 2011

Verzekeraars doen aan schijnvertoning in woekerpolisaffaire

Het door verzekeraars aanbieden van een goedkoper product als compensatie voor woekerpolissen om daarmee klanten tegemoet te komen, is slechts schijn, stelt ConsumentenClaim. Als een klant overstapt naar een nieuw product doet hij namelijk automatisch afstand van zijn recht op schadevergoeding.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 7 maart 2011

TROS Radar: Woekerpolisaffaire - Wat gaat uw verzekeraar nu doen?

De compensatieregeling voor de woekerpolissen is eigenlijk een wassen neus. Radar heeft daarom in december de verzekeraars opgeroepen om met aanvullende maatregelen te komen. Antoinette Hertsenberg bezoekt in de uitzending de vier grootste verzekeraars om te horen wat zij gaan doen om de schade voor de consument zoveel mogelijk te beperken. 

TROS Radar, gepubliceerd 7 maart 2011  

'Dwaling' met een woekerpolis

De compensatievoorstellen van verzekeraars zijn vaak laag. Om toch uw schade vergoed te krijgen is er een alternatief: bij de rechter een beroep doen op ‘dwaling’. Bij dwaling heeft de verzekeraar een verkeerde voorstelling van zaken gegeven, zoals het voorspiegelen van een te hoog rendement. Onlangs heeft de rechtbank Haarlem bepaald dat een cliënt heeft gedwaald omdat hij niet was gewezen op het zogenaamde hefboom- en inteereffect en onjuist was geïnformeerd over het rendement dat nodig was om het beoogde eindkapitaal te kunnen halen.

FD, gepubliceerd op 4 maart 2011, door advocaat Adri Kranenburg

Ongewenste financiële prikkel

Voor het adviesgesprek en voor het oversluiten krijgt de tussenpersoon van ASR een bedrag tot € 250. Bovendien komt het terugboekrisico te vervallen. Normaal gesproken moet een tussenpersoon een deel van de ontvangen provisie terugbetalen aan de verzekeraar indien een verzekering tussentijds wordt onderbroken. Uiteraard komt hierdoor de onafhankelijkheid van de tussenpersoon in het geding en zal het advies niet meer objectief zijn.

Afstand van uw recht

Door de polis over te sluiten tekent u in de meeste gevallen ook een Verklaring van Vrijwaring. Hiermee doet u afstand van uw recht om te kunnen procederen. Teken daarom niet zomaar iets. U kunt uw voorstel onder vermelding van uw dossiernummer e-mailen naar vragen@consumentenclaim.nl. Indien u toch besluit een document van de aanbieder te tekenen, stuur dan de Brief behoud van rechten mee. Deze brief zorgt ervoor dat u niet voor afstand van uw recht tekent. Stuur de brief gelijktijdig met de andere documenten. Achteraf is dit niet meer mogelijk.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 28 februari 2011

Nobel gebaar of lijfsbehoud?

Verzekeraar ASR biedt klanten de mogelijkheid hun woekerpolis om te zetten naar een goedkoper product. Lijkt nobel, maar heeft alles te maken met lijfsbehoud. 

ConsumentenClaim, gepubliceerd 23 februari 2011

Woekerpolishouder door ASR gepaaid met advies

Verzekeraar ASR gaat tussenpersonen betalen om woekerpolisklanten binnenboord te houden. Dat verwijt maken critici in de verzekeringswereld. Voor het adviesgesprek én voor het oversluiten krijgen de assurantiekantoren van de maatschappij een bedrag tot 250 euro. 

De Telegraaf, gepuliceerd op 22 februari 2011

ConsumentenClaim start proces woekerpolissen

De belangenbehartiger ConsumentenClaim start met een massaproces tegen woekerpolissen. De juridische dienstverlener doet in het eerste kwartaal van dit jaar 435 dagvaardingen inzake woekerpolissen aan verzekeraar Falcon Leven (ASR) de deur uit. Lees het volledige artikel op Nu.nl.

Nu.nl, gepubliceerd 8 februari 2011

TROS Radar: Doorbraak woekerpolisaffaire

Er is een grote doorbraak in de woekerpolisaffaire. Eind januari heeft de rechter besloten dat een klant van verzekeringsmaatschappij ASR fors gecompenseerd moet worden voor zijn Falcon Levensplan polis. De rendementen die hem voorgespiegeld zijn, kunnen nooit behaald worden vanwege de hoge kosten die ASR inhoudt op zijn inleg. 

TROS Radar, gepubliceerd 6 februari 2011

Massaproces tegen woekerpolissen

Belangenbehartiger Consumentenclaim start het allereerste massaproces tegen de woekerpolissen. De juridische dienstverlener spant deze maand namens 435 gedupeerde klanten een rechtszaak aan tegen verzekeraar Falcon Leven (ASR). 

De Telegraaf, gepubliceerd 8 februari 2011

ASR moet woekerpolisklant fors compenseren

Falcon Leven (ASR) is door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot de betaling van een zeer substantiële compensatie aan een klant met een woekerpolis. 

AMweb.nl; gepubliceerd 27 januari 2011

'Overleg woekerpolisclaim met ING in impasse'

De onderhandelingen tussen de Stichting Woekerpolis Claim en de verzekeraars van ING Groep (Nationale-Nederlanden, ING Verzekeringen en RVS) over een uitwerking van het zogeheten woekerpolisakkoord zijn in een impasse geraakt. Lees het volledige artikel op Nu.nl.

Nu.nl, gepubliceerd op 27 januari 2011

Kassa en Independer.nl komen met "Woekerpolischeck"

Het consumentenprogramma Vara Kassa heeft samen met Independer.nl afgelopen zaterdag de “Woekerpolischeck” geïntroduceerd. Gedupeerden kunnen straks gemakkelijk berekenen wat de gevolgen zijn van overstappen of wijzigen van de polis. Het afbouwen van een woekerpolis is vaak een kostbare zaak. Boetes, hoge kosten en nadelige fiscale gevolgen maken het beëindigen van de polis tot een flinke klus. De Woekerpolischeck moet meer inzicht geven voor de gedupeerden. Kijk voor meer informatie en de “Woekerpolischeck” op Independer.nl.

Kassa, gepubliceerd 22 januari 2011

Verzekeraars moeten bezitters woekerpolis alternatief product bieden

Verzekeraars en tussenpersonen moeten hun klanten met een woekerpolis helpen overstappen naar een goedkoper product. Dat heeft Tweede-kamerlid Elly Blanksma benadrukt tegenover Tros Radar en daarmee benadrukt ze de oproep van Tros Radar. Veel slachtoffers van de woekerpolisaffaire worden beroerd gecompenseerd. 

Tros Radar, gepubliceerd 19 januari 2011