Archief 2011 & 2012

Positief tussenvonnis ASR/Falcon
Op 29 november 2012 is een tussenvonnis uitgesproken in de zaak van een cliënt van ConsumentenClaim tegen ASR/Falcon. Volgens de rechter heeft ASR in de productinformatie onvoldoende duidelijk gemaakt welke kosten er op de verzekering worden ingehouden. Dit betekent dat ASR haar zorgplicht heeft geschonden en aansprakelijk is. In het vervolg van de procedure zal worden vastgesteld welk bedrag ASR moet betalen. Deze uitspraak is zeer belangrijk voor mensen met een Falcon Levensplan, maar óók voor alle andere houders van een woekerpolis.

ConsumentenClaim, gepubliceerd 24 december 2012

Compensatie Aegon lijkt heel wat, maar is het niet
Aegon heeft bekend gemaakt dat zij cliënten met een woekerpolis gaat compenseren. Het compensatiebedrag wordt in de polis gestort en de kosten worden naar de toekomst toe verlaagd. Dat lijkt heel wat, maar is het niet. De compensatie is een fopspeen en een noodmaatregel. Lees hierover meer op de website van de Consumentenbond.

ConsumentenClaim, gepubliceerd 14 juni 2012 

Dossier Verzekertrucs
In de Geldgids april/mei 2012 van de Consumentenbond is een groot artikel opgenomen over de stand van zaken rond de woekerpolissen. Mr. Pieter Lijesen van ConsumentenClaim komt hierin uitvoerig aan het woord. Hij geeft aan dat de administratieve puinhoop bij verzekeraars een van de redenen is waarom het allemaal zo lang duurt. De aanbevelingen die zijn gedaan door het ministerie zijn veel te vrijblijvend. Een harde aanpak via procedures is eigenlijk de enige manier om een hogere vergoeding te krijgen.

ConsumentenClaim, gepubliceerd 6 april 2012 

ASR blokkeert claims
ASR dwingt mensen met een woekerpolis nog steeds tot het tekenen van afstand van recht. Bij de beëindiging van hun polis wordt verlangd dat er een zogenaamde verklaring van vrijwaring wordt getekend. Door het ondertekenen doen mensen afstand van hun recht om nog te kunnen procederen voor een hogere vergoeding. Mr. Pieter Lijsen van ConsumentenClaim licht toe dat ASR op deze manier zoveel mogelijk procedures buiten de deur probeert te houden. Lees hier het artikel op nu.nl.

ConsumentenClaim, gepubliceerd 23 maart 2012 

Aanval op ASR woekerpolis ingezet
ConsumentenClaim pakt verzekeraar ASR op verschillende fronten aan. De focus ligt op de volgende producten: Falcon Levensplan, ABC Spaarplan en Waerdije Polis. Begin dit jaar werd in een zaak van ASR door de rechter vastgesteld dat ASR haar cliënt verkeerd had voorgelicht en dat er sprak was van dwaling.

ConsumentenClaim, gepubliceerd 2 september 2011

Hart van Nederland
Maandag 18 april heeft Hart van Nederland aandacht besteedt aan de woekerpolisaffaire. Een cliënt van ConsumentenClaim, de 25.000ste, is in deze uitzending aan het woord geweest over zijn Falcon levensplan. Er werd namens Hart van Nederland een oproep gedaan aan consumenten met een woekerpolis om zich aan te melden bij ConsumentenClaim.

ConsumentenClaim, gepubliceerd 19 april 2011

Tros Radar: procederen heeft zin
Maandag 11 april heeft Tros Radar aandacht besteedt aan de woekerpolisaffaire. In de uitzending kwamen professor Erik Lutjens, Advocaat Adri Kranenburg, Advocaat Hendrik Jan Bos en namens ConsumentenClaim mr. Pieter Lijesen aan het woord. De conclusie is dat het in veel gevallen zin heeft om te gaan procederen tegen je woekerpolis.

ConsumentenClaim, gepubliceerd 12 april 2011

Deur op kier voor hogere compensatie woekerpolis
De compensatieregelingen tussen de twee stichtingen en de grote verzekeraars moeten van tafel en worden vervangen door een ruimhartigere en rechtvaardigere regeling. Dat bepleitten gisteren diverse consumentenorganisaties waaronder de Consumentenbond en ConsumentenClaim bij de hoorzitting over beleggingsverzekeringen in de Tweede Kamer. Lees het volledige artikel op de Telegraaf.

De Telegaaf, gepuliceerd 10 maart 2011