Nieuws


Goed nieuws, voor alle woekerpolishouders!


Mogelijk heeft u het goede nieuws de afgelopen tijd al uit de media meegekregen. De Hoge Raad heeft een positieve uitspraak gedaan in het woekerpolisdossier. Deze uitspraak is voor iedereen met een woekerpolis van belang. Met de uitspraak is het belangrijkste verweer van verzekeraars van tafel.
De Hoge Raad heeft bepaald dat het standpunt van verzekeraars, dat zij niet meer informatie aan verzekerden mochten verstrekken dan wettelijk was voorgeschreven, onjuist is. Op grond van het burgerlijk recht kunnen er aanvullende eisen aan de informatieverstrekking van verzekeraars worden gesteld. Welke aanvullende informatie dit had moeten zijn, is nu aan de feitenrechter om te bepalen. Deze uitspraak zal als leidraad gelden voor de rechters die de collectieve procedures tegen verzekeraars verder zullen afhandelen.

 ConsumentenClaim, gepubliceerd op 16 maart 2022 

 

 

 

Uitspraak in zaak Wakkerpolis tegen Nationale Nederlanden

De rechtbank Rotterdam heeft op 20 juli 2022 uitspraak gedaan in de zaak van Wakkerpolis tegen Nationale Nederlanden. Volgens de rechtbank heeft Nationale Nederlanden ten onrechte zogenaamde ‘eerste kosten’ in rekening gebracht bij woekerpolissen die zijn afgesloten vóór 1 juli 1994. Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op de provisie die aan de tussenpersoon werd uitgekeerd.

Aangezien beide partijen hebben aangegeven te overwegen in hoger beroep te zullen gaan, kunnen nog geen conclusies aan deze uitspraak worden verbonden. Toch is  het natuurlijk een enorme opsteker dat een deel van de vorderingen is toegewezen. Voor een meer definitief oordeel zal de uitspraak van het hof Den Haag in de zaak van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Nationale Nederlanden afgewacht moeten worden. Het hof heeft aangegeven in het eerste kwartaal van 2023 uitspraak te zullen doen.