ConsumentenClaim in het nieuws

Consumentenbond en ConsumentenClaim bundelen hun krachten
Samen gaan we de belangen van consumenten in massaclaims behartigen. Hiervoor is een nieuw bedrijf opgericht onder de naam Consumentenbond Claimservice. De nieuwe onderneming gaat de strijd aan met banken, verzekeraars en multinationals die consumenten duperen en compensatie onthouden. Claimservice gaat op 11 juli 2018 van start met de lancering van de website www.claimservice.nl. Lees meer

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 11 juli 2018

Ook Tele2 moet een klant de kosten van 'gratis' telefoon vergoeden
Tele2 moet een klant alle kosten terugbetalen die die klant heeft gemaakt voor een 'gratis' toestel. ConsumentenClaim had een rechtszaak aangespannen over het afgesloten all-in-telefoonabonnement, en heeft nu gewonnen. De betreffende Tele2-klant krijgt € 320,- voor zijn LG Nexus 5 wat destijds de nieuwwaarde van het toestel was. Verder werd Tele2 veroordeeld in de proceskosten. Lees hier het nieuwsbericht van het AD.

AD, gepubliceerd op 30 mei 2018

T-Mobile moet ‘gratis’ toestel vergoeden
De rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat T-Mobile de kosten van een 'gratis' telefoon, de ten onrechte geïncasseerde termijnen en de wettelijke rente volledig moet terugbetalen. In totaal gaat het om een bedrag van bijna € 1100,-. Volgens de claimorganisatie Consumentenclaim is de uitspraak belangrijk voor de 70.000 claims die er nog liggen voor toestellen die ten onrechte als gratis werden aangeboden. Lees hier het nieuwsbericht van de NOS of de Volkskrant of het AD.

NOS, gepubliceerd op 7 mei 2018

Zitting NS
Op 22 maart 2018 vond de zitting tegen NS plaats. NS moest zich verantwoorden voor drie rechters in verband met de te volle treinen. Alle partijen zijn aan het woord geweest en er wordt over een aantal weken een uitspraak door de rechters gedaan. ConsumentenClaim heeft NS gedagvaard omdat er meer zitplaatsen in de treinen moeten komen en reizigers gecompenseerd moeten worden bij te volle treinen. Lees hier het artikel van de Telegraaf over de zitting. 

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 22 maart 2018

De Nationale Ontwoekerdag
Op 7 maart 2018 vond de Nationale Ontwoekerdag plaats. Consumenten kregen gratis tips over het 'ontwoekeren' van hun woekerpolis. De Nationale Ontwoekerdag is een samenwerking tussen Plus Magazine, de Consumentenbond, ConsumentenClaim, de Vereniging Woekerpolis.nl en MoneyWise. Van de 7 miljoen woekerpolissen die destijds zijn afgesloten, lopen er nog circa 2,8 miljoen. Lees meer.

NRC, gepubliceerd op 8 maart 2018

In Radar: ASR verliest voor tweede keer woekerpoliszaak

ASR heeft voor de tweede keer op rij in 2017 een woekerpoliszaak verloren. De uitspraak van het hof was glashelder: verzekeraars moeten de klant duidelijk informeren over de kosten. Kijk hier de uitzending van Radar terug.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 7 november 2017

Hof vernietigend over woekerpolis ASR
Het gerechtshof Den Bosch heeft op 31 oktober 2017 een zeer positieve uitspraak gedaan in een woekerpolisprocedure van ConsumentenClaim tegen ASR. Volgens het hof verstrekte ASR bij het afsluiten van de polis onjuiste en misleidende informatie en heeft ASR onrechtmatig gehandeld door hoge verborgen kosten in te houden. De uitspraak heeft ook grote gevolgen voor andere verzekeraars. ASR moet van de rechter ruim €8.000,- aan haar klant terugbetalen. Lees meer

FD, gepubliceerd op 31 oktober 2017

Aegon zat fout met woekerpolissen
ConsumentenClaim heeft voor de Vereniging Woekerpolis.nl een belangrijke overwinning behaald bij de Rechtbank Den Haag. Volgens de rechtbank is Aegon ernstig tekort geschoten in de informatievoorziening aan haar klanten met een Koersplan, Vermogensplan en Fundplan. Vereniging Woekerpolis.nl roept Aegon op om verantwoordelijkheid te nemen en in overleg te treden over een tegemoetkomingsregeling om te voorkomen dat dit dossier nog jaren onnodig blijft voortslepen. Lees hier

Nu.nl, gepubliceerd op 28 juni 2017

Belangenorganisaties bereiken akkoord met Allianz

ConsumentenClaim, Vereniging Woekerpolis.nl en Stichting Woekerpolisproces hebben voor hun achterban met Allianz een akkoord bereikt voor de compensatie van woekerpolissen. Dit is de eerste tegemoetkomingsregeling die door de drie belangenorganisaties met een verzekeraar wordt gesloten. De hoogte van de tegemoetkoming is voor elke polishouder anders en wordt individueel bepaald. Het gaat om substantiële vergoedingen die niet zijn te vergelijken met de magere compensaties uit het verleden. De minimale vergoeding bedraagt € 500,- per polis. Lees meer

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 27 juni 2017

Hof wijst oneerlijke schikking af
Het gerechtshof heeft op 16 juni 2017 bepaald dat de door Ageas en een aantal belangenorganisaties voorgestelde compensatieregeling afgewezen dient te worden. Volgens het hof is de regeling oneerlijk doordat een deel van de beleggers een hogere vergoeding krijgt dan anderen, terwijl zij dezelfde schade hebben geleden. Ook de hoge vergoedingen die de belangenorganisatie voor zichzelf hadden bedongen worden als onredelijk bestempeld. Het hof heeft hiermee alle belangrijke argumenten die door ConsumentenClaim namens een grote groep individuele beleggers naar voren waren gebracht, overgenomen. 
Lees meer

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 16 juni 2017

Meer rechters op NS-Claim gezet
De rechtbank Midden-Nederland heeft de procedure van ConsumentenClaim tegen NS in verband met overvolle treinen doorverwezen naar een meervoudige kamer. Dit betekent dat de zaak vanaf nu wordt behandeld door drie rechters in plaats van één. De rechtbank gaf als verklaring voor de doorverwijzing dat de zaak een grote impact kan hebben voor een grote groep mensen en dat de kantonrechter daar niet alleen over wil beslissen. ConsumentenClaim komt op voor meer dan 10.000 gedupeerde treinreizigers en eist compensatie voor de slechte dienstverlening van NS. Lees meer

Nederlands Dagblad, gepubliceerd op 10 mei 2017

ASR moet van rechter hoge kosten woekerpolis terugbetalen

ConsumentenClaim heeft op 2 mei 2017 een belangrijke overwinning geboekt in de woekerpolisaffaire. Het gerechtshof Den Bosch heeft bepaald dat ASR door haar ingehouden kosten op een woekerpolis aan de klant moet terugbetalen. Het gaat om de zogenaamde eerste kosten, poliskosten en een deel van de ingehouden fondskosten. Het hof is van mening dat de voorwaarden op grond waarvan ASR deze kosten inhield oneerlijk en onredelijk bezwarend zijn. De zaak betrof een Falcon Levensplan waarvan er in Nederland circa 220.000 zijn verkocht. ASR moet de kosten terugbetalen inclusief wettelijke rente, maar mag een eventueel eerder uitgekeerde compensatie daarop in mindering brengen. Lees meer

Nu.nl, gepubliceerd op 2 mei 2017

Zitting Fortis 
Op vrijdag 24 maart 2017 vond de zitting inzake Fortis bij het Gerechtshof Amsterdam plaats om de huidige regeling algemeen verbindend te laten verklaren. ConsumentenClaim heeft hier verweer tegen gevoerd. De uitspraak volgt 16 juni a.s. Kijk het hier terug.

VRT, gepubliceerd op 24 maart 2017


Patiënten eisen btw terug

De Nederlandse Patiëntenvereniging voor Acupunctuur (NPVA) en ConsumentenClaim zijn gezamenlijk een actie gestart om ervoor te zorgen dat patiënten onterecht geheven btw terugkrijgen. Ruim 3 jaar lang betaalden honderdduizenden patiënten 21% te veel voor niet-reguliere zorg zoals acupunctuur, homeopathie en chiropractie. In totaal gaat het om ruim € 200 miljoen aan btw die tussen 1-1-2013 en 29-3-2016 door zorgverleners verplicht moest worden afgedragen. Hoewel de Hoge Raad al in 2015 bepaalde dat de btw-heffing in strijd is met Europese regelgeving, hebben patiënten nog altijd hun geld niet teruggekregen. Hetzelfde geldt voor zorgverleners die nog geen compensatie hebben ontvangen voor de door hen gemaakte uitvoeringskosten. Met de actie willen beide belangenorganisaties een oplossing forceren. Lees meer

AD, gepubliceerd op 7 maart 2017

Fortis-schikking onder vuur
ConsumentenClaim heeft op 9 februari 2017 namens meer dan 1000 beleggers een verweerschrift ingediend bij het gerechtshof Amsterdam om de Fortis-schikking aan te vechten. In 2016 bereikte Ageas, de rechtsopvolger van Fortis, met een aantal belangenbehartigers een akkoord over een compensatieregeling. Deze regeling, waarbij gedupeerden slechts een fractie van hun schade vergoed krijgen, dreigt binnenkort voor alle beleggers die niet in actie komen te gaan gelden. Dit komt doordat Ageas en de belangenbehartigers bij het gerechtshof Amsterdam een verzoek hebben ingediend om de regeling algemeen verbindend te verklaren. ConsumentenClaim verzet zich tegen de regeling en procedeert door voor een hogere schadevergoeding. Lees meer en luister meer

Nu.nl & BNR, gepubliceerd op 9 februari 2017

ASR veroordeeld tot terugbetaling kosten woekerpolis

ASR moet van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) kosten terugbetalen die zij ten onrechte heeft ingehouden op een woekerpolis. De zaak was aangespannen door ConsumentenClaim voor een klant met een Falcon Levensplan. Van dit product zijn er in Nederland circa 220.000 verkocht. De geschillencommissie van Kifid bepaalde dat ASR de eerste kosten inclusief gemist rendement moet terugbetalen. Deze kosten hebben onder andere betrekking op de advieskosten die destijds aan de tussenpersoon zijn uitbetaald. Ook heeft de klant recht op een hogere vergoeding voor het hefboom-/inteereffect. De polis moet nog herberekend worden, maar de totale vergoeding bedraagt rond de € 7.000,- . Deze bindende uitspraak van de geschillencommissie is richtinggevend voor andere gedupeerden met een soortgelijke polis. Luister meer

Telegraaf, gepubliceerd op 31 januari 2017

De man achter ConsumentenClaim
Onder Stef Smit is ConsumentenClaim de massaclaimspecialist van Nederland geworden. De Volkskrant vroeg zich af: wie is Stef? Lees meer

Volkskrant, gepubliceerd op 27 januari 2017

ConsumentenClaim sleept NS voor de rechter
NS is gisteren door ConsumentenClaim gedagvaard vanwege de overvolle treinen in de spits. Treinreizigers krijgen niet de service en het comfort waarvoor zij betalen en moeten volgens de massaclaimorganisatie gecompenseerd worden. Voor de zaak die nu wordt uitgeprocedeerd, werd in november 2016 over een periode van 3 weken gedetailleerd bijgehouden en gedocumenteerd hoe vol de treinen zaten op het intercitytraject van Utrecht Centraal naar Amsterdam-Zuid. De treinreiziger moest in 45% van de reizen langer dan 15 minuten staan en kon in 20% van de gevallen zelfs niet instappen, omdat de trein overvol zat. Ook deden zich in 1 op de 6 reizen onveilige situaties voor, omdat Intercitytreinen niet zijn voorzien van handgrepen waar reizigers zich onderweg aan kunnen vasthouden. Deelname aan de massaclaim tegen NS is nog steeds mogelijk. In lijn met de compensatieregeling die NS kent voor vertragingen wordt 50% van het reisgeld teruggevorderd. Lees meer

RTL Nieuws, gepubliceerd op 26 januari 2017

Philips voor de rechter in beeldbuiskartel

ConsumentenClaim en de Consumentenbond slepen samen Philips en andere kartellisten voor de rechter voor consumenten die benadeeld zijn door het beeldbuiskartel. Dit is de eerste collectieve procedure die in Nederland wordt gestart voor consumenten over aansprakelijkheid voor kartelvorming. Lees meer

Volkskrant, gepubliceerd op 18 januari 2017