Mokerslag voor Nationale-Nederlanden in woekerpolisaffaire  

Het gerechtshof Den Haag heeft voor woekerpolisgedupeerden een positieve uitspraak gedaan in de zaak tegen Nationale-Nederlanden. De verzekeraar heeft volgens het hof kosten ingehouden die niet met de klanten overeen waren gekomen. De uitspraak betekent na 10 jaar procederen een grote overwinning voor alle gedupeerde consumenten.   

Hoe zat het ook alweer?
In de afgelopen decennia verkocht Nationale-Nederlanden circa 700.000 beleggingsverzekeringen, beter bekend onder de naam woekerpolissen. Deze verzekeringen leverden veel minder op dan was voorgehouden. Daarom daagden wij in 2013 Nationale-Nederlanden voor de rechter.

De uitspraak
Het gerechtshof heeft bepaald dat het artikel in de polisvoorwaarden waarmee Nationale Nederlanden kosten inhield, als oneerlijk aangemerkt. Dit betekent dat er geen geldige reden is om de eerste kosten, afsluit- en doorlopende provisie, incassokosten, administratiekosten en beheerkosten in te houden.

Wat betreft de premie voor de overlijdensrisicodekking is het artikel niet vernietigd, maar het hof heeft vastgesteld dat de premiehoogte niet was afgesproken. Ook heeft Nationale Nederlanden nagelaten klanten te waarschuwen voor het hefboom- en inteereffect, wat ze wel hadden moeten doen. Voor het verwijt dat Nationale Nederlanden mogelijk onnodige transacties uitvoerde om extra kosten in rekening te brengen (churning), heeft het hof de verzekeraar toestemming gegeven om tegenbewijs te leveren. Het hof heeft hierover nog geen definitieve uitspraak gedaan.

Stef Smit, directeur ConsumentenClaim: “Voor de deelnemers aan de claim hoop ik dat Nationale-Nederlanden zich neerlegt bij de uitspraak en dat we snel in overleg kunnen gaan om te komen tot een adequate compensatieregeling. Iedereen met een woekerpolis die nog niet in actie is gekomen, roep ik op zich alsnog bij een belangenbehartiger aan te melden.”

Hoe nu verder?
Nationale-Nederlanden heeft aangekondigd naar de Hoge Raad te gaan.

Onderwerpen in dit artikel
Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Kom je ook in aanmerking?

Claim? Doe de check!

Je kent ons misschien wel van: