Massaal bezwaar plus procedure van start

Hoe zat het ook alweer?
De Belastingdienst heeft volgens de rechter in de periode 2017 t/m 2020 over het vermogen in Box 3 meer belasting ingehouden dan was toegestaan. Een deel van de belastingbetalers, zij die destijds bezwaar hebben gemaakt, is hiervoor gecompenseerd. Tot op heden weigert de overheid dat ook te doen voor degenen die geen bezwaar hebben gemaakt. Wij vinden dat oneerlijk en zijn daarom de Spaartaksclaim gestart.

Wat is het laatste nieuws?
De Belastingdienst heeft inmiddels ingestemd met een zogenaamde massaal bezwaar plus procedure. Dit betekent dat de uitkomst van deze procedure voor alle mensen die zich voor deze claim hebben aangemeld geldt. Deze is onlangs in de Staatscourant gepubliceerd en daarmee definitief.

Eerder hebben we deelnemers aan de Spaartaksclaim gevraagd een enquête in te vullen. Dit heeft ons waardevolle inzichten verschaft die we kunnen gebruiken in de procedure. Ook hebben we op basis van deze enquête een aantal proefzaken geselecteerd.

Samen met de Consumentenbond, de Belastingdienst, De Bond voor Belastingbetalers en de koepelorganisaties van Belastingadviseurs en Accountants gaan we nu bepalen hoe de procedure gevoerd gaat worden.

De laatste tijd krijgen wij ook vragen over de belastingaangifte/-aanslag over de jaren 2021 en 2022. Op dit moment focussen wij ons op het rechtsherstel over de periode 2017-2020. Wij kunnen daarom niet op de vragen over de aangifte van 2021-2022 ingaan, maar verwijzen naar de informatie daarover op de website van onze samenwerkingspartner de Consumentenbond:

Wat is de vermogensbelasting | Consumentenbond

Wat betekent dit voor jou?
Ben je inmiddels aangemeld voor de Spaartaksclaim? Dan kun je het verloop van de massaal bezwaar procedure afwachten. Wij houden je hiervan op de hoogte.

Ben je nog niet aangemeld, maar heb je wel te veel belasting betaald over je vermogen in Box 3? Dan kun je je nog steeds gratis aanmelden via Claimservice. 

Claimservice is een samenwerking tussen ConsumentenClaim en de Consumentenbond. Samen staan wij op voor consumenten die de dupe zijn geworden door bedrijven die hun machtspositie misbruiken. Wij zorgen dat je jouw geleden schade vergoed krijgt, want samen sta je sterker!

Onderwerpen in dit artikel
Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Kom je ook in aanmerking?

Claim? Doe de check!

Je kent ons misschien wel van: