Inteereffect

Aan woekerpolissen worden jaarlijks kosten en premies door de aanbieder onttrokken. Als de onttrekkingen in een jaar hoger zijn dan de inleg en de eventuele waardestijging samen dan is er sprake van interen. De polis wordt dan minder waard. Dit wordt het inteereffect genoemd. Als dit effect zich een aantal jaren achter elkaar voordoet dan heeft dit desastreuze gevolgen voor de ontwikkeling van de waarde van de polis. Het is zelfs mogelijk dat de polis zichzelf helemaal “opeet” waardoor de waarde terugloopt tot nul.

Een oorzaak van het inteereffect is vaak de sterk stijgende premie voor de overlijdensrisicoverzekering. Dit doet zich voor bij verzekerden op leeftijd. Hoe ouder je bent, hoe hoger de premie namelijk wordt. Ook kan het inteereffect worden veroorzaakt door het verlagen van de maandelijkse inleg of het stopzetten hiervan, het zogenaamde premievrij maken van de polis. 

Doordat aanbieders je niet hebben gewaarschuwd voor het inteereffect zijn zij aansprakelijk voor de schade die je hierdoor hebt geleden.