Hefboomeffect

Het hefboomeffect komt alleen voor bij woekerpolissen van het type Universal Life.

Bij dit type product is de hoogte van de premie voor de overlijdensrisicodekking afhankelijk van de waarde van de polis. Is de polis veel waard dan is de premie laag. Is de polis weinig waard dan is de premie hoog. 

Een voorbeeld maakt duidelijk hoe dit werkt:
Een man van 30 jaar wil een bedrag van € 100.000,- voor zijn pensioen opbouwen. Mocht hij eerder komen te overlijden dan dient dit bedrag aan zijn partner te worden uitgekeerd. Na 2 jaar heeft hij € 3.000,- aan waarde opgebouwd. De overlijdensrisicoverzekering dient dan dekking te geven voor € 97.000,-. Na 20 jaar is de waarde van de polis € 60.000,-. De overlijdensrisicoverzekering hoeft nu nog maar dekking te geven voor een bedrag van € 40.000,-.

Als de beurs bovengemiddeld stijgt dan stijgt de waarde van de polis dubbelsnel. De waarde van de polis stijgt dan niet alleen doordat de onderliggende aandelen meer waard worden, maar ook doordat er minder premie voor de overlijdensrisicoverzekering nodig is. Deze versnelde toename in waarde wordt het hefboomeffect genoemd.

Er zit echter een keerzijde aan dit effect. Als de beurs sterk daalt dan daalt de waarde van je polis dubbel zo snel. Er moet dan namelijk meer premie worden ingehouden. Deze daling kan vaak in de resterende looptijd van de polis niet meer worden goedgemaakt. Doordat aanbieders je nooit hebben gewaarschuwd voor het hefboomeffect zijn zij aansprakelijk voor de door jou als gevolg hiervan geleden schade.