Goed nieuws voor alle woekerpolishouders!

Mogelijk heeft u het goede nieuws de afgelopen tijd al uit de media meegekregen. 
De Hoge Raad heeft een positieve uitspraak gedaan in het woekerpolisdossier. Deze uitspraak is voor iedereen met een woekerpolis van belang. Met de uitspraak is het belangrijkste verweer van verzekeraars van tafel.

De Hoge Raad heeft bepaald dat verzekeraars niet konden volstaan met het verstrekken van een minimale set aan informatie die in de wet was voorgeschreven.
Op grond van het burgerlijk recht kunnen er aanvullende eisen aan de informatieverstrekking van verzekeraars worden gesteld. Welke aanvullende informatie dit had moeten zijn, is nu aan de feitenrechter om te bepalen. Deze uitspraak zal als leidraad gelden voor de rechters die de collectieve procedures tegen verzekeraars verder zullen afhandelen.


Onderwerpen in dit artikel
Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Kom je ook in aanmerking?

Claim? Doe de check!

Je kent ons misschien wel van: