Europese Commissie

De onderstaande stukken zijn vanuit de Europese Commissie openbaar gemaakt. Wij hebben deze documenten in het Nederlands samengevat.

Samenvatting stukken Europese Commissie

1. Persbericht 5 december 2012
Zeven internationale organisaties zijn door de Europese Commissie beboet voor het deelnemen aan 1 of beide kartels in de beeldbuizensector. Omdat de kartels wereldwijd actief waren, treffen de illegale activiteiten de gehele Europees Economische Ruimte. Bijna 10 jaar lang zijn deze kartels actief geweest. Volgens de Vice President van de Commissie is de beeldbuis het belangrijkste onderdeel van een toestel en bepaalt dit voor 50 tot 70% de prijs. Er werden niet alleen prijsafspraken gemaakt, ook werden er afspraken gemaakt met betrekking tot de markt, gevoelige klantinformatie en productiecapaciteit. De hoogte van de boete is o.a. gebaseerd op de verkoopcijfers, de ernst van de gedraging en de duur ervan. Kortingen op de boetes zijn verleend op basis van de medewerking van de betrokken organisaties. Eén organisatie heeft korting ontvangen omdat zij de boete niet kon betalen. Zodra het besluit van de Commissie onherroepelijk is geworden, heeft dit tot gevolg dat ook in nationale procedures de onrechtmatigheid van het handelen van de betrokken organisaties vaststaat. 
Persbericht Europese Commissie


2. Samenvatting besluit Europese Commissie 5 december 2012
De samenvatting van het besluit van de Europese Commissie waarin de boete werd opgelegd.

3. Memo 26 november 2009

De Europese Commissie heeft een formele stap gezet in de onderzoeken tegen de kartelvorming in de beeldbuissector. Dit deed zij door het sturen van een zogeheten Statement of Objections. Hierop kan de verdachte reageren door alle feiten, relevant voor zijn verdediging, uiteen te zetten.

4. Memo 8 november 2007

De Europese Commissie bevestigt dat zij onaangekondigde invallen heeft uitgevoerd. Zij verdenkt beeldbuisproducenten van kartelvorming.

5. Memo: nieuwe richtlijnen vaststellen boetebedrag (juni 2006)

In 2006 zijn er nieuwe richtlijnen gesteld met betrekking tot het opleggen van boetes aan organisaties die EU-regels overtreden. De boetes zijn verhoogd – om zo de afschrikkende werking te versterken – en mogen 10% van de jaarlijkse omzet bedragen. Binnen deze grens, kan de boete worden gebaseerd op 30% van de verkoopcijfers die betrekking hebben op de overtreding, vermenigvuldigd met het aantal jaren van deelname. Ongeacht de duur van de overtreding, kan een “entry-fee” worden opgelegd. De entry-fee wordt opgeteld bij het bedrag van tot 30% verkoopcijfers maal het aantal jaren deelname en kan 15 tot 25% van de betrokken verkoopcijfers bedragen. De entry-fee zal vooral in kartelzaken worden opgelegd en is bedoeld als extra afschrikking tegen het vormen van deze kartels. Het enkele feit dat een organisatie betrokken is bij een kartel kost hen immers minimaal 15 tot 25% van de jaarlijkse betrokken verkoopcijfers. Ook zullen bedrijven die opnieuw de fout ingaan zwaarder worden bestraft, de boete kan dan worden verhoogd met maximaal 100%.