Consumenten zeggen steeds vaker nee tegen onrecht

Consumenten maken steeds vaker samen een vuist naar grote bedrijven. Ons recente onderzoek naar consumentengedrag onder ruim 1300 deelnemers, gepubliceerd door het AD op 30 augustus 2023, laat zien dat zij steeds meer voor zichzelf opkomen als ze het gevoel hebben dat bedrijven hen onrecht aandoen. En dat gaat niet alleen om geld.  

 

75% van de mensen die aan dit onderzoek hebben meegedaan, vindt dat zij zich meer dan ooit verzet tegen onrecht. Ze voelen zich in de steek gelaten door bedrijven, waar het lijkt dat ze niet ver kunnen komen in hun eentje. 72% van de respondenten zegt dan ook dat ze veel sterker staan als ze zich aansluiten bij een collectieve actie om die bedrijven aan te pakken. Bovendien geeft ruim een derde (35%) aan dat ze tegenwoordig, dankzij striktere regels, veel meer te zeggen hebben over hun rechten als klant.

 

Bijna de helft van de mensen (44%) doet mee aan deze claims om compensatie te krijgen voor de geleden schade, maar bijna net zoveel mensen (38%) doet dit omdat ze geloven in gerechtigheid. Zij voelen zich niet gehoord en krijgen niet de service waar ze recht op hebben en ze willen voorkomen dat anderen in de toekomst dezelfde ellende doormaken. 

 

Social media speelt een grote rol bij de bewustwording van het onrecht dat hen wordt aangedaan, vindt de helft van de mensen. Op platformen als Facebook en Instagram krijgen bedrijven alle aandacht, wat weer motiveert om actie te ondernemen. 

 

Uit ons onderzoek is ook gebleken dat de trend om mee te doen aan een massaclaim zich voortzet. Maar liefst 90% gaf namelijk aan zich in de toekomst weer aan te willen sluiten bij een claim. Daarbij hebben we ook een top 3 van sectoren samen kunnen stellen waar ze het liefst actie tegen ondernemen. Dit zijn: banken, energie en de overheid.


Duidelijk is dat consumenten steeds vaker van zich laten horen en opstaan tegen onrecht. Ze willen eerlijkheid, gerechtigheid en voorkomen dat anderen dezelfde narigheid meemaken. Mensen zijn daarom ook steeds meer bereid om mee te doen met een claim.

 

In je eentje tegen onrecht vechten is lastig, vooral tegen grote bedrijven sta je vaak machteloos. Wij zijn trots dat we ons dag in, dag uit in kunnen zetten voor onze deelnemers en zo Nederland weer een beetje eerlijker maken.

Onderwerpen in dit artikel
Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Kom je ook in aanmerking?

Claim? Doe de check!

Je kent ons misschien wel van: