Problemen Yarden

Problemen bij Yarden

In juli 2019 hebben 390.000 klanten met een pakketpolis een brief ontvangen van Yarden waarin staat dat de dekking van hun uitvaartverzekering wordt beperkt.

Onderzoek naar Yarden

Naar aanleiding van deze wijziging bij Yarden zijn de Consumentenbond en ConsumentenClaim in actie gekomen met een onderzoek naar Yarden. Door de vele informatie die wij van klanten hebben ontvangen hebben wij een goed beeld van de situatie gekregen.

Op basis van onderzoek hebben wij vastgesteld dat Yarden:

  1. een zogenaamde en-bloc clausule heeft ingevoerd zonder verzekerden daarover te informeren; deze clausule is ons inziens daarom niet rechtsgeldig;
  2. nabestaanden ten onrechte heeft laten bijbetalen voor een uitvaart;
  3. aan klanten een extra verzekering heeft verkocht, terwijl dit niet nodig was;
  4. verzekerden heeft aangezet tot afkoop van hun verzekering, terwijl dit niet nodig was.

Als gevolg hiervan hebben vele verzekerden van Yarden schade geleden, dan wel moeten nabestaanden in de toekomst teveel voor een uitvaart betalen. En dat vinden wij onacceptabel.

Wat kunt u hiertegen doen? 

Het is belangrijk om uw rechten veilig te stellen en verjaring te voorkomen door het sturen van een schriftelijke klacht. We hebben diverse voorbeelden van mensen die onze modelbrief naar Yarden stuurden en voor aanzienlijke bedragen werden gecompenseerd. 

Yarden modelbrieven >
Daarnaast is het handig u aan te melden voor de Yarden Claim. 
Aanmelden Yarden Claim >

Doe mee aan het onderzoek naar Yarden.

Door een kopie van uw polis naar de Consumentenbond Claimservice te sturen helpt u ons beter zicht te krijgen op de problemen.  
yarden@claimservice.nl