Oorzaken lage waarde

Er zijn drie belangrijke oorzaken voor de tegenvallende waarde van uw woekerpolis:

  • Hoge én verzwegen kosten die door uw aanbieder zijn ingehouden
  • Tegenvallende resultaten op de beurs
  • Bijzondere effecten
De eerste twee spreken voor zich. Het derde onderdeel verdient een nadere toelichting. Uw aanbieder heeft namelijk in de meeste gevallen niet alleen verzwegen dat er hoge kosten op de polis werden ingehouden. Er zijn nog een aantal andere effecten waarover uw aanbieder u had moeten informeren:

 
Klik op de onderdelen om de bijbehorende uitleg te lezen.