Blog Nationale-Nederlanden

Ook Nationale Nederlanden moet gedupeerden betalen

In mei 2013 is er een tussenuitspraak gedaan door het Klachteninstituut voor de financiële sector (KiFid). Het betrof een zaak tussen Nationale Nederlanden en een klant met een woekerpolis. Ook deze uitspraak is – net als de Koersplan-uitspraak – weer positief: de geschillencommissie oordeelde dat Nationale Nederlanden de schade van ingehouden ‘eerste kosten’ moet vergoeden.

De uitspraak
Het belangrijkste in de zaak is dat vast staat dat Nationale Nederlanden is tekort geschoten in haar zorgplicht. De verzekeraar heeft de consument niet op juiste en begrijpelijke wijze voorgelicht over (de specifieke risico’s van) het product. Daarnaast heeft Nationale Nederlanden niet vermeld dat er ‘eerste kosten’ werden ingehouden. Mede hierdoor viel de opbrengst van de polis lager uit dan verwacht.

Schade vergoeden
De verzwegen ‘eerste kosten’ zijn niet afgesproken met de consument en hadden niet in rekening mogen worden gebracht. Daarom moet Nationale Nederlanden de schade die hierdoor is ontstaan vergoeden. De ’eerste kosten’ kunnen oplopen tot 10% van de inleg op de polis. (Voorbeeld: van elke 1.000 euro is er dus 100 euro niet belegd.) Naast deze ingehouden kosten dient Nationale Nederlanden ook de gemiste winst aan de consument te vergoeden. De geschillencommissie van het KiFid heeft aangegeven dat deskundigen dit bedrag kunnen herberekenen.

700.000 woekerpolissen
De tussenuitspraak heeft niet alleen gevolgen voor deze individuele afnemer. Alle afnemers van een (soortgelijke) woekerpolis bij Nationale Nederlanden dienen door de verzekeraar te worden gecompenseerd. De totale schade is enorm, omdat Nationale Nederlanden in de afgelopen jaren zo’n 700.000 woekerpolissen heeft verkocht.

Meer schadevergoeding
De schade die de individuele afnemer heeft geleden door het gebrek aan voorlichting zal door een deskundige worden vastgesteld. Wanneer deze schade bekend is, kan het KiFid een einduitspraak doen. De hoogte van de vergoeding voor dit aspect zal eveneens gevolgen hebben voor alle 700.000 woekerpolissen die Nationale Nederlanden heeft verkocht. 

Vragen aan het Europese Hof
In een vergelijkbare zaak was een consument niet naar het Kifid gestapt, maar naar de Rotterdamse ‘gewone’ rechter. Daarop heeft deze rechter vragen gesteld aan het Europese Hof in Luxemburg over de plicht van de verzekeraar om informatie te verstrekken aan de polishouder over kosten en risicopremies van de verzekering. De antwoorden worden medio 2014 verwacht.

Nationale Nederlanden rekt tijd
Nationale Nederlanden wil nu dat de uitspraak door het KiFid wordt uitgesteld tot de antwoorden van het Europese Hof bekend zijn. Waarschijnlijk hoopt de verzekeraar erop dat de antwoorden voor haar een positieve invloed hebben, en dat zij minder schade zal hoeven te vergoeden.

Wat nu?
Het is niet te voorspellen of de uitspraak van het KiFid zal worden geschorst tot het oordeel van het Europese Hof bekend is, en wat dat oordeel zal zijn. Wij brengen u op de hoogte zodra er meer bekend is over de gevolgen voor uw zaak. Bent u nog niet bij ConsumentenClaim aangemeld? Doe dat dan nu hier.

Door mr. Suzanne van Duijn