Blog

Woekerpolis onbegrijpelijk voor advocaat-generaal


Steeds vaker blijkt hoe complex een woekerpolis is. Niet alleen voor klanten, maar ook voor specialisten. 

Advocaat-generaal
Op woensdag 12 juni 2014 gaf advocaat-generaal E. Sharpston een zwaarwegend advies aan het Europese Hof omtrent een woekerpolisprocedure van Nationale-Nederlanden. In het advies wordt gesteld dat de klant over alle informatie moest beschikken, voordat de polis werd afgesloten. Zonder duidelijke en nauwkeurige informatie kon de klant geen geïnformeerde beslissing nemen over de vraag wat het beste bij zijn behoeften past. Daarnaast kon hij dan ook geen goede afweging maken over de premie, de kosten, het beleggingsrisico en de hoogte van de uitkering.  Het advies is van groot belang voor de lopende claims tegen Nationale-Nederlanden en daarmee een enorme opsteker voor gedupeerden.

Opvallend!
Er viel echter nog één zin enorm op in het advies. Wij citeren: “Eerlijk gezegd begrijp ik ook na raadpleging van het nationale dossier niet goed hoe de betrokken verzekering in haar werk gaat”. Als de advocaat-generaal het al niet begrijpt, hoe moeten de klanten het dan begrijpen? Zo blijkt weer hoe complex woekerpolisproducten zijn. 

Positief voor overige gedupeerden
 
Naar aanleiding van het advies van de advocaat-generaal blijkt dat NN nog flink wat tegenslagen staat te wachten. Uit onderzoek van de Vereniging Woekerpolis.nl blijkt namelijk dat de procedure bij het Europese Hof effect heeft op 85% van de woekerpolisportefeuille van Nationale-Nederlanden. Dit komt omdat een groot deel van de polissen dezelfde polisvoorwaarden hebben. Aangezien NN bijna 700.000 woekerpolissen heeft verkocht, komt dit neer op een aantal van 595.000 polissen en een bijbehorend schadebedrag van € 3,5 miljard.

Lees hier het artikel op Europa Nu