Falcon Levensplan

Heeft u ook een Falcon Levensplan? Dan is het belangrijk dat u actie onderneemt.

Compensatieregeling
Aanbieders van woekerpolissen hebben compensatieregelingen beloofd. De uitvoering van deze regelingen laat echter onacceptabel lang op zich wachten, zo ook bij Falcon. Bovendien zijn de regelingen slecht. U krijgt maar een klein gedeelte van uw schade gecompenseerd. Om uw gehele schade vergoed te krijgen moet u zelf in actie komen.

Gunstige uitspraken
Op 2 mei 2017 is er een belangrijke overwinning geboekt. Het gerechtshof Den Bosch heeft bepaald dat ASR door haar ingehouden kosten aan de klant moet terugbetalen. Het gaat om de zogenaamde eerste kosten, poliskosten en een deel van de ingehouden fondskosten. Het hof is van mening dat de voorwaarden op grond waarvan ASR deze kosten inhield oneerlijk en onredelijk bezwarend zijn. ASR moet de kosten terugbetalen inclusief wettelijke rente, maar mag een eventueel eerder uitgekeerde compensatie daarop in mindering brengen. Lees hier de uitspraak.

Op 31 oktober 2017 is er een tweede positieve uitspraak gedaan door het gerechtshof Den Bosch. Volgens het hof was de door ASR verstrekte informatie bij het afsluiten van de polis onjuist en misleidend en heeft ASR onrechtmatig gehandeld door hoge verborgen kosten in te houden. ASR moet van de rechter ruim € 8.000,- terugbetalen aan verborgen kosten, wettelijke rente en proceskosten. Lees hier de uitspraak.


Meld u aan bij ConsumentenClaim

 • Aanmelden is gratis en verplicht u tot niets
 • U wordt op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen
 • Wij werken op basis van no cure no pay: u betaalt alleen bij een resultaat

Meld u aan bij ConsumentenClaim

 • Aanmelden is gratis en verplicht u tot niets

 • U wordt op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen

 • Wij werken op basis van no cure no pay: u betaalt alleen bij een resultaat

Meld u aan bij ConsumentenClaim

 • Aanmelden is gratis en verplicht u tot niets

 • U wordt op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen

 • Wij werken op basis van no cure no pay: u betaalt alleen bij een resultaat

Meld u aan bij ConsumentenClaim

 • Aanmelden is gratis en verplicht u tot niets

 • U wordt op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen

 • Wij werken op basis van no cure no pay: u betaalt alleen bij een resultaat